Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


 

Původní znění.

86.

Antrag

des Abgeordneten Dr. Mayr-Harting und Genossen

betreffend die Wiedereinführung der Doppelfeiertage.

Die Regierung wird aufgefordert:

Die Novelle zum Gesetze vom 3. April 1925, Nr. 65 Slg. d. Ges. u. Vdgen, betreffen die Feiertage und Gedenktage der Čechoslovakischen Republik, in der vom verfassungsrechtlichen Ausschusse des Abgeordnetenhauses in der verflossenen Session beschlossenen Fassung (Druck 2279) ehebaldigst der Nationalversammlung zur Beschlußfassung vorzulegen.

Prag, am 17. Dezember 1929.

Dr. Mayr-Harting,

Scharnagl, Bobek, Oehlinger; Zajiček, Fritscher, Dr. Luschka, Čuřík, Grebáč-Orlov, Dr. Gažík, Dr. Fritz, Dr. Tiso, Hlinka, Dr. Labaj, Krumpe, Macháeek, Kunz, Mojto, Danihel, Dr. Polyák, Dr. Mederlý, Greif.

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


 

Překlad.

86.

Návrh

poslance dr. Mayr-Hartinga a druhů,

aby byly znovu zavedeny dvojité svátky.

Vláda se vybízí:

Novela k zákonu ze dne 3. dubna 1925, č. 65 Sb. z. a n., o svátcích a památných dnech Československé republiky, budiž ve znění, jak se na něm usnesl ústavně-právní výbor poslanecké sněmovny v minulém zasedání (tisk 2279), co nejdříve předložena Národnímu shromáždění, aby se na ní usneslo.

V Praze, dne 17. prosince 1929.

Dr. Mayr-Harting,

Scharnagl, Bobek, Oehlinger, Zajiček, Fritscher, dr. Luschka, Čuřík, Grebáč-Orlov, dr. Gažík, dr. Fritz, dr. Tiso, Hlinka, dr. Labaj, Krumpe, Macháček, Kunz, Mojto, Danihel; dr. Polyák, dr. Mederlý, Greif.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP