Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


 

83.

Návrh

poslanců V. Mikuláše, Fr. Zeminové, Jos. Knejzlíka a druhů,

aby předložen byl vládou návrh o zemědělských společenstvech a zemědělských komorách.

Ve svobodné, demokratické Československé republice zdemokratisovány byly naše sbory zákonodárné i samosprávné. Nový duch vnikl téměř do všech úřadů veřejné správy. Jen v institucích zemědělských a zemědělském zákonodárství, jeví se dosud značné mezer. Řada zastaralých zákonů, vyhovujících starému zřízení státnímu a panství feudálů, zůstala v platnosti po sedm let v našem demokratickém státě k hanbě demokracie a ke škodě drobných zemědělců. Takovým monstrem naší doby jsou především zemědělské rady, v nichž dosud rozhoduje režim ze starého Rakouska. Již změna půdního vlastnictví, nastavší provedením pozemkové reformy u nás, mluví pro okamžité zdemokratisování těchto institucí. Proto podepsaní navrhují:

Vládě se ukládá, aby v době co nejbližší předložila Národnímu shromáždění k ústavnímu projednání osnovu zákona o zemědělských společenstvech a zemědělských komorách.

Návrh budiž přikázán výboru zemědělskému.

V Praze, dne 13. prosince 1929.

Mikuláš, Zemínová, Knejzlík,

Bergmann, David, B. Procházka, Tykal, Lanc, Slavíček, dr. Patejdl, Fiala, Šmejcová, dr. Moudrý, Tučný, inž. Záhorský, dr. Stránský, Netolický, Malý, Hatina, O. Svoboda, Špatný, Sladký, Vaněk, Polívka, Hrušovský, Stejskal, Richter, Langr.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP