Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929

III. volební období.

1. zasedání.


73.

Návrh

poslanca I. Hrušovského, V. Polívky a druhů

na dokončenie stavieb lekárskej Fakulty československej univerzity v Bratislave.

Národné shromaždenie republiky Československej usnáša sa takto:

Vláde sa ukladá,

aby urýchlene sa postarala o náležité, cieľu primerané a moderným požiadavkom odpovedajúce umiestnenie lekárskej fakulty československej univerzity Komenského v Bratislave a tak ukončila škodlivý stav biednych provisorií, v ktorých sa mnohé ústavy tejto fakulty doposial nachodia a umožnila obzvlášte vybudovanie druhej budovy teoretických ústavov tejto fakulty.

V súvislosti s týmto vláde sa ukladá, aby stavbu novej zemskej nemocnice pre Slovensko v Bratislave schválila pod tou podmienkou, aby táto nemocnica bola postavená na takých pozemkoch, na ktorých bude môct vhodne zapadať do budúceho univerzitného mesta, a aby slúžila i účelom klinickým.

V Prahe, dňa 12. prosinca 1929.

Hrušovský, Polívka,

David. Fiala, O. Svoboda, Netolický, dr. Stránký, Lanc, Langr, Malý, Sladký, Vaněk, Hatina, Zeminová, Špatný, Knejzlík, Richter, dr. Patejdl, Pechmanová-Klosová, inž. Záhorský, Mikuláš, Šmejcová.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP