Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929

III. volební období.

1. zasedání


Překlad.

70.

Návrh

poslanců Hodiny, Windirsche, Böhma, Halke a druhů,

aby byla neprodleně učiněna ochranná opatření, jimiž by se čelilo zemědělské tísni.

Poněvadž ceny zemědělských obilních výrobků klesly, jest výnosnost zemědělství úplně otřesena. Úprava celního sazebníku zákonem vyžaduje mnoho času a i kdyby sazby celního sazebníku byly ihned změněny, nové celní sazby mohly by se projeviti teprve po uplynutí výpovědní lhůty obchodní smlouvy s Maďarskem. Poněvadž máme mimořádné poměry, které vyžadují opět mimořádných opatření, podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Vláda se vybízí, aby ve smyslu článku II. zákona ze dne 12. srpna 1921. číslo 341 Sb. z. a n. a čl. IV. zákona ze dne 22. června 1926. čísla 109 Sb. z. a n. a § 7 zákona ze dne 14. července 1922. číslo 114 Sb. z. a n., podle zákonitě jí příslušejícího zmocnění neprodleně učinila opatření, která by čelila dalšímu poklesu cen a dopomohla opět zemědělství, aby za obilní výrobky dostalo přiměřené ceny.

V Praze, dne 12. prosince 1929.

Hodina, Windirsch, Böhm, Halke,

dr. Kalaš, dr. Černý, Dubický, Wagner, dr. Peters, dr. Rosche, Gläsel, Heller, Petrovič, Zierhut, Böllmann, Viereckl, dr. Štefánek, Platzer, Jelínek, dr. Hnídek, dr. Kafka.

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929

III. volební období.

1. zasedání


Původní znění.

70.

Antrag

der Abgeordneten Hodina, Windirsch, Böhm, Halke und Genossen

auf Ergreifung augenblicklicher Schutzmaßnahmen zur Steuerung der landwirtschaftlichen Notlage.

Mit Rücksicht auf den bei den landwirtschaftlichen Getreideerzeugnissen eingetretenen Preisverfall ist die Rentabilität der Landwirtschaft vollständig erschüttert. Eine gesetzliche zolltarifarische Regelung erfordert viel Zeit und wäre selbst bei sofortiger Änderung der Zolltarifsätze eine Auswirkung der neuen Zollsätze erst nach Ablauf der Kündigungsfrist des ungarisch en Handelsvertrages möglich. Mit Rücksicht darauf, daß außerordentliche Verhältnisse herrschen, die wieder außerordentliche Malnahmen erfordern, stellen die Gefertigten folgenden Antrag:

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Die Regierung, wird entsprechend dem Artikel II. des Gesetzes Slg. 349 vom 12. August 1921 und des Artikels IV. des Gesetzes Slg. 109 vom 22. Juni 1926 und des § Z des Gesetzes Slg. 114 vom 14. Juli. 1922 aufgefordert, laut der ihr gesetzlich zustehenden Ermächtigung umgehend Maßnahmen zu treffen, um den weiteren Preisverfall zu steuern und die Landwirtschaft wieder in die Lage zu versetzen, für die Getreideerzeugnisse eine entsprechende Bezahlung zu erlangen.

Prag, am 12. Dezember 1929.

Hodina, Windirsch, Böhm, Halke,

Dr. Kalaš, Dr. Černý, Dubický, Wagner, Dr. Peters, Dr. Rosche, Gläsel, Heller: Petrovič, Zierhut, Böllmann, Viereckl, Dr. Štefánek, Platzer, Jelinek, Dr. Hnídek, Dr. Kafka.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP