Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929

III. volební období

1. zasedání.


68.

Návrh

poslance Chalupníka a soudruhů

na regulaci řeky Odry u Vyškovic na Moravě.

Řeka Odra v úseku katastru obce Vyškovic, okres Mor. Ostrava, tvoří značný oblouk, který má za následek, že odtok vody v korytě říčním jest značně, zdržován a při rozvodnění řeky způsobuje zátopu pozemků ve značné šíři a ohrožuje dolní část obce Vyškovic.

Mimo škod, způsobovaných každoročně opakujícími se zátopami, vady řeky postrádají přímého toku v uvedeném oblouku, podemílají vysokou stráň a způsobují soustavným sesouváním půdy značné škody na pozemcích kolem řeky se nacházejících.

Sesouvání půdy v uvedené zátoce podemíláním způsobené má za následek, že se mění koryto říční, zátoka rok co rok se zvětšuje, odtok vady pak zhoršuje, čímž nebezpečí velikých zátop stále se stupňuje. Kdyby říční koryto bylo vypřímeno - což nevyžadovalo by vzhledem k nevelké délce velkého nákladu, usnadnil by se značně odtok vody a předešlo by se škodám každoročně se opakujícím.

Úprava říčního k oryta v tonuto úseku Odry Již před válkou se -projednávala a naléhavost její všeobecně se uznávala. Poměry válečné však způsobily, že úmysl se neprovedl a od té doby stav řeky neustále se zhoršuje. Nebezpečí je tak veliké, že náprava je bezpodmínečně nutná.

Z těchto důvodů navrhují podepsaní:

Poslanecká sněmovna, se usnáší:

Ministerstvu zemědělství se ukládá, aby v současnosti se zemským úřadem zařadilo regulování a vypřímení koryta řeky Odry v katastru obce Vyškovic do nejbližšího pracovního programu, při čemž náklad upražen budiž z položek státního a zemského rozpočtu pro regulaci řek určených.

V Praze, dne 19. prosince 1929.

Chalupník, Bečko, Hampl, inž. Nečas, Srba, Koudelka, Remeš, Husnaj, Staněk, Biňovec, Tomášek, Kučera, Hummelhans, Seidl, Benda, Brožík, V. Beneš, Stivín, Brodecký, Klein, Nový, Pik, Jurnečková, Prokeš.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP