Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929

III. volební období.

1. zasedání.


64.

Návrh

poslanců Jana Slavíčka, J. Netolického a druhů

na postátnění a řádné organisování živnostenského školství pokračovacího a živnostenského školství odborného.

Národní shromáždění republiky Československé usnáší se takto:

ťVláda se vyzývá, aby v nejkratší době předložila osnovu zákona o postátnění a řádné organisaci živnostenského školství pokračovacího a živnostenského školství odbornéhoŤ.

Odůvodnění

Již ad roku 1922 připravuje se nový zákon o úpravě pokračovacího školství živnostenského, ale dosud není připraven úplně a k legislativnímu projednání předložen. Záležitost tato stala se průběhem doby velmi naléhavou a řešení její již déle odkládati nelze. Dosavadní stav je nedůstojný, uvážíme-li, že zřizováni těchto škol je ponecháno náhodě a udržování odkázáno na různé příspěvky a subvence. Ba došlo to tak daleko, že následkem zákona čís. 77 Sb. z. a n. z roku 1922. když okresní úřady a vyrovnávací fondy upíraly položkám na toto školství v obecních rozpočtech právního titulu, škrtaly je, na mnoha místech byla ohrožena a jen zvláštní obětavostí zaměstnavatelů zachráněno.

Školství toto vychovává na půl milionu učňů a učednic v našem státu. Není zabezpečeno a potřebám moderní dobu přizpůsobeno. Školství to nemá ani jediné vlastní budovy, chybí mu vzorné dílny a pomůcky školní jsou nedostatečné. O učitelstvo, zvláště odborné, není nijak postaráno. Celkový stav tohoto školství jest velmi vážný a zasluhuje rychlé a důkladné úpravy.

V Praze, dne 17. prosince 1929.

Slavíček, Netolický,

Langr, David. Zeminová, Lanc, Bergnann, dr. Patejdl, Malý, Sladký, dr. Stránský, Špatný, Šmejcová, Hrušovský, Hatina, O. Svoboda, inž. Záhorský, Fiala, Stejskal, Tykal, Vaněk.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP