Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929

III. volební období.

1. zasedání.


63.

Návrh

poslanců J. Pekárka, J. V. NaJmana a druhů

na urychlené vydání zákona, jímž se nově upravují koncesované živnosti stavební.

Náhradní shromáždění republiky Československé, račiž se usnésti:

Vláda se vyzývá, aby s veškerým možným urychlením dokončila připravovanou osnovu zákona o nové živnostenskoprávní úpravě koncesovaných živností stavebních.

Odůvodnění:

Nejasnost dosavadních o zákona a nejednotná živnostensko-právní prase, jevící se často v protichůdné judikatuře, zaviňuje ustavičné spory o rozsah živnostenských práv jednotlivých kategorií stavebních. Nejednotnou judikaturou způsobovány jsou některým z těchto živností citelné škody hospodářské, tím významnější v dnešní době krize stavebního podnikání.

Kromě toho zákonem ze dne 23. června 1925. čís. 155 Sb. zák. a noř., kterým se upravuje teritoriální rozsah nabytých živnostenských oprávnění, vyvolán byl neudržitelný právní stav, poněvadž na př. živnostníkům, nabyvším oprávnění podle předpisů živnostenského řádu. dříve rakouského, se při provozováni jejich živnosti na území Slovenska a Podkarpatské Rusi dovoluje provozování v rozsahu podle živnostenského řádu uherského, kterýžto rozsah oprávnění je v konkrétních případech menší.

Petrifikováním tohoto právního stavu citovaným zákonem ohrožují se předpoklady pro unifikaci zákonodárství v celé oblasti republiky a doporučuje se proto, aby provozování koncesovaných živností stavebních bylo upraveno pro celou republiku jednotným zákonem.

Po stránce formální budiž návrh přikázán výboru iniciativnímu a živnostenskému.

V Praze, dne 17. prosince 1929.

Pekárek, Najman,

Beran, dr. Kalaš, Pozdílek, dr. Zadina, Petrovič, Chloupek, Pelíšek, Křemen, Kočandrle, Haupt, Bistřický, Machník, dr. Štefánek, Teplanský, Náprstek, A. J. Beneš, Vávra, Ostrý, Jiráček, Hýbner, Pechman, Horák, Liška.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP