Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929

III. volební období

1. zasedání


59.

Návrh

poslanců Jana Šeby, Ot. Svobody, Aloise Hatiny a druhů

na osvobození tělocvičného nářadí a sportovních potřeb od daně přepychové.

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

ťVládě se ukládá, aby vydala nařízení, dle něhož po rozumu ustanovení § 26. hlava II zákona č. 268 z 21./XII. 1923 o dani přepychové, osvobozují se od daně přepychové sportovní a tělocvičné potřeby a nářadí.Ť

Odůvodnění:

Pod sportovními potřebami a nářadím vyrozumíváme výrobky, jež slouží ku provozování sportu v užším smyslu, tj. cvičebních úkonů, majících za účel tělovýchovu. Nezahrnujeme proto pod pojem sportovních potřeb na př. automobily, létadla, motorové čluny ap. Jest všeobecně uznáváno, že sport a tělovýchova jsou velmi cennými pomůckami pro udržená a upevnění zdravotního stavu lidu. Pomůcky pro pěstování sportu a tělovýchovy potřebné jsou potřebou a nemohou býti proto zahrnovány pod pojem přepychu. 10% daň přepychová z předmětů pro pěstování nejobyčejnějších druhů sportů potřebných zdražuje tyto pomůcky a čími je nedostupnými pro širší vrstvy lidové, což v zájmu utvrzení zdraví národního je nežádoucí. Snížení ceny učiní dostupnými tyto pomůcky a pomůže k šíření a propagandě tělovýchovy, což jest v zájmu státu. Zvýšený konsum pak přijde k dobru výrobě, jež převážně původu domácího bude míti z opatření příslušný zisk.

V Praze, dne 14. prosince 1929.

Šeba, Ot. Svoboda, Hatina,

Langr, Stejskal, Netolický, Mikuláš, Zeminavá, Špatný, Slavíček, Richter, Malý, dr Stránský, Vaněk, dr Moudrý, Šmejcová, Lanc, dr Patejdl, Bergmann, Fiala, Tučný, Tykal, Polívka.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP