Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


42.

Návrh

poslance Kleina a soudruhů

na poskytnutí pomoci těžce požárem poškozeným občanům v obcí Rybníčku, okres Habry.

V obci Rybníčku na okrese Haberském vypukl dne 10. července 1929 požár, který za větru rychle se rozšířil tak, že v malé chvíli bylo několik domů a stodol v plamenu. Na záchranu majetku nebylo ani pomyšlení, takže stavení vyhořela do základů. Majetníci jejich bytí úplně ožebračeni. Škoda požárem způsobená činí několik set tisíc Kč.

Požárem byli zvláště těžce postiženi následující obyvatelé Rybníčku: Janda Václav č. 3., Kobližek Václav a Karbusický Václav č. 1, Karel Tvrdý, č. 13, Jos. Krupička č. 18, Jos. Blecha č. 20, Frant. Janda č. 21, Karel Špitálník č. 22, Frant. Říha, č. 23, Frant. Dibelka č. 18, Jos. Janda č. 19, Frant. Kroupek č. 28, Ant. Houfek č. 30, Josef Pipek č. 33. Všichni uvedení jsou chudí domkáři, kteří požárem příští o všecko, jsou úplně bez prostředků i bez přístřeší.

Rolnická pojišťovna, u které bytí pojištění na nevelké obnosy, ještě jim značnou část pojištění strhuje tak, že dostávají místo 4.000 Kč pouze 3.300 Kč. Je pochopitelno, že toto nepatrné pojištění nestačí ani zdaleka k náhradě utrpěné škody.

Podepsaní proto navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Vládě se ukládá, aby neprodleně nařídila vyšetření utrpěné škody u všech postižených za přibrání zástupců obce a se vším urychlením aby poskytla jim ze státních prostředků účinné podpory.

V Praze dne 10. prosince 1929.

Klein, Vácha, Brodecký, dr Macek, Staněk, Chobot, Seidl, Brožík, Remeš, inž. Nečas, Polach, Chalupník, V. Beneš, Stivín, Prokeš, Bečko, Husnaj, Jurnečková, Tayerle, Kučera, Pik, Srba, Fr. Svoboda.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP