Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


35.

Návrh

poslanců Bedřicha Bezděka, Václava Sedláčka, Františka Janalíka a druhů,

aby letošního roku ještě provedena byla obvyklá akce stravování a ošacování chudých dětí.

Každoročně ministerstvo zásobování s ministerstvem sociální péče poukazuje ze svých rozpočtových položek několik milionů korun na stravování a ošacování dítek chudých rodičů v krajích a střediscích zvláště potřebných podpory.

Akce stravování chudých dětí až doposud provádělo ministerstvo zásobování za součinnosti zemských a okresních péčí o mládež a československého Červeného Kříže.

Jelikož počíná se objevovati nezaměstnanost a citelný nedostatek, je zapotřebí i letošního roku obvyklou akci stravování a ošacování chudých dítek za dosavadních zvyklostí provésti. Navrhovatelé však doporučují, by ku provedení akce přibrána byla všude i křesťanská Charita.

Ošacovací akce dítek budiž provedena tím způsobem, že prádlo, šatstvo i obuv zadány budou ku vyrobení družstvům a společenstvům v krajích nouzí trpících.

V důsledku uvedeného vládě republiky Československé se ukládá, aby z prostředků ministerstva sociální péče a zásobování byla obvyklá stravovací a ošacovací akce pro dítky chudých rodičů provedena, na niž věnováno budiž 10,000.000 Kč.

V Praze, dne 17. prosince 1929.

Bezděk, Sedláček, Janalík, Stašek, Košek, Adámek, Roudnický, Myslivec, Kaňourek, Šamalík, dr Novák, dr Daněk, Knotek, dr Dolanský, Navrátil, Vaculík, Stanislav, Světík, dr Nosek, Petr, Rýpar.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP