Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


32.

Návrh

poslanců Jiřího Stříbrného, dra Karla Perglera, R. Gajdy a druhů

na zřízení zvláštního vyšetřujícího výboru podle § 22, odst. 3. jednacího řádu.

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti

na zvolení 24členného zvláštního vyšetřovacího výboru, který by vyšetřil obvinění přednesená posl. Jiřím Stříbrným ve schůzi sněmovní ze dne 18. prosince a současně zabýval se odpovědí pana ministra zahraničních věcí dra Ed. Beneše, aby dle znění § 28 jednacího řádu mohl vyslechnouti navržené svědky, kteří dle odstavce 2, § 28 nemohou odepříti svědectví z důvodů úředního tajemství.

V Praze dne 20. prosince 1929.

Stříbrný, dr. Pergler, Gajda, Hlinka, dr. Tiso, dr. Fritz, Suroviak, dr. Ravasz, Slušný, Grebáč-Orlov, Sivák, Macháček, Šalát, dr. Labaj, Onderčo, dr. Gažík, dr. Polyák, dr. Pružinský, dr. Mederlý, Mojto, Danihel.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP