Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


Překlad.

30.

Naléhavá Interpelace

poslance H. Simma a druhů

vládě,

že v zimě 1929/30 dlužno zříditi stravování potřebných dětí.

V zimě 1928 prováděly za podpory státní správy komise pro ochranu dětí a péči o mládež stravování potřebných dětí nemajetných a nezaměstnaných rodičů, o jehož blahodárných účincích všichni víme. Velmi mnoho okresních stravoven, výtečně organisovaných okresními péčemi o mládež za rady a kontroly zemské péče o mládež pečovala o to, aby po 3 měsíce nejkrutější zimy školou povinné, jakož i školou ještě nepovinné děti zmíněných sociálních vrstev dostávaly vydatný teplý oběd. V této akci jevila se stejně preventivní hygiena, jakož i skutečné povznesení lidového zdraví, zkrátka stravování bylo vynikajícím sociálním pomocným dílem pro tisíce takto obdařených, kteří často musili konati namáhavou dlouhou cestu do školy, což bylo pro ně tím těžším výkonem, že ji musili konati jen chatrně oděni a nedostatečně doma živeni.

Nyní se blíží zima 1929/30. Hospodářská krise doléhá na nás více než kdy jindy a vede k projevům bídy a nouze, jejíž rozsah daleko přesahuje stejné zjevy loňské zimy. Všude lze slyšeti nejhorší obavy. Četné hlavní potraviny širokých lidových vrstev byly citelně zdraženy, další předměty spotřeby jistě zasáhne vlna drahoty. Nezaměstnanost způsobí, že tyto životní nesnáze budou ještě horší, ba ona stupňuje je až ke katastrofě.

Naléhavě jest nutno, aby se jako jedny z pomocných opatření proti těmto účinkům krise opakovalo i loňské stravování a aby na to byly ihned poskytnuty peníze. Letošní stravování bude se moci prováděti, až žádané peníze budou poskytnuty, tím lépe, poněvadž máme již přiměřené zkušenosti od loňska.

Interpelanti táží se tedy vlády, chce-li se zřetelem na nynější zvláštní nouzi pomýšleti na stravování a jaké peníze zamýšlí na to ihned věnovati?

V Praze dne 18. prosince 1929.

Simm, inž. Jung, Matzner, dr. Schollich, Horpynka, Kasper, Köhler, dr. Luschka, dr. Hassold, inž. Kallina, Geyer, dr. Hanreich, Krebs, Schubert, dr. Keibl, Szentiványi, Nitsch, dr. Holota, dr. Törköly, dr. Petersilka, Oehlinger, Greif, Krumpe, Scharnagl, Bolek, Kunz, Fritscher.

 

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


Původní znění.

30.

Dringliche Interpellation

der Abgeordneten Hugo Simm und Genossen

an die Gesamtregierung

in Angelegenheit der nötigen Organisation einer Bespeisungsaktion für hilfsbedürftige Kinder im Winter 1929/30.

Im Winter 19128 wurde mit Unterstützung der Staatsverwaltung vom den Kommissionen für Kinderschutz und Jugendfürsorge eine Bespeisungsaktion zu Gunsten hilfsbedürftiger Kinder von mittel und arbeitslosen Eltern durchgeführt, deren segensreiche Wirkung zu aller Kenntnis steht. Eine große Zahl von Bezirksbespeisungstellen von den Bezirksjugendfürsorgen unter der beratenden Kontrolle der Landesfürsorgen vorzüglich organisiert, sorgte dafür, daß durch zwei bis drei Monate strengster Winterszeit schulpflichtigen wie vorschulpflichtigen Kindern, der genannten sozialem Schichten ein zuträgliches warmen Mittagessen erhielten. In der Aktion offenbarte sich ebenso sehr vorbeugende Hygiene wie tatsächliche Hebung der Volksgesundheit, kurz, die Bespeisungsaktion, war ein hervorragendes soziales Hilfswerk für tausende von solcherart Betreutem, die oftmals einen mühseligem weiten Weg zur Schule zu gehen hatten, der für sie eine umso schwerere Leistung war, als sie nur mangelhaft bekleidet und ungenügend häuslich verköstigt, demselben zurücklegen mußten.

Nun naht der Winter 1929/30. Die wirtschaftliche Krise lastet mehr als sonst über uns und führt zu Äußerungen von Not und Elend, die in ihrem Ausmaße weit über den gleichen Erscheinungen des Winters des Vorjahres stehen. Überall werden die ärgsten Befürchtungen laut. Eine Reihe von Hauptnahrungsmitteln der breiten Volksschichten haben eine empfindliche Preissteigerung erfahren, weitere Verbrauchsgegenstände werden in die Teuerungswelle gewiß hineingezogen. Arbeitslosigkeit läßt diese Erschwernisse dein Lebens nur noch ärger werden, ja erhöht sie zur Katastrophe.

Es erscheint dringlich geboten, daß als eine Hilfsmaßnahme gegen diese Krisenwirkungen auch die Bespeisungsaktion des Vorjahres wiederholt wird und daß hiefür ungesäumt die Mittel flüssig gemacht werden. Die Durchführung der heurigen Bespeisungsaktion wird, weinen die geforderten Mittel flüssig gemacht werden, umso besser erledigt werden können, als die entsprechenden gemachten Erfahrungen des Vorjahres bereit stehen.

Die Interpellanten fragen die Regierung an, ob sie in Berücksichtigung der besonderen gegenwärtigem Notlage die Bespeisungsaktion in ihren Plan stellen will und welche Mittel sie hiefür ungesäumt bereitzustellen gedenkt.

Prag, den 18. Dezember 1929.

Simm, Ing. Jung, Matzner, Dr. Schollich, Horpynka, Kasper, Köhler, Dr. Luschka, Dr. Hassold, Ing. Kallina, Geyer, Dr. Hanreich, Krebs, Schubert, Dr. Keibl, Szentiványi, Nitsch, Dr. Holota, Dr. Törköly, Dr. Petersilka, Oehlinger, Greif, Krumpe, Scharnagl, Bolek, Kunz, Fritscher.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP