Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


25.

Návrh

poslanců Pika, Nového a soudruhů

na dokončení regulace řeky Mže v Plzni.

Roku 1930 končí druhý díl regulace řeky Mže v Plzní. Zbývají ještě dva další díly, a to nad a pod městem Plzní. Důležitým, dosud neregulovaným úsekem jest onen díl pod městem od Měšťanského pivovaru ku sv. Jiří u Doubravky, kde v budoucností mají býti zřízeny kanalisační čistírny. Krom toho jest důležitou okolností vznikající krise průmyslové na Plzeňsku, která hrozí právě pro rok 1930-1931. Při regulačních pracech jest zaměstnáno krom odborného dělnictva i četně dělnictva pomocného, takže v době krise bylo by regulačními pracemi pomoženo při řešení problému nezaměstnanosti.

Z těchto důvodů navrhují podepsaní:

Poslanecká sněmovna se usnáší:

Ministerstvu zemědělství spolu se zemskou regulační komisí se ukládá, aby na účet položky na regulací řek ve státním rozpočtu realisovaly projekt dalšího dílu regulace řeky Mže v Plzni a to tak, aby s regulací tohoto III. dílu bylo započato ihned po dokončení regulace II. dílu této řeky.

Po stránce formální se navrhuje, aby tento návrh byl přikázán zemědělskému výboru.

V Praze, dne 13. prosince 1929.

Pik, Nový, dr Mareš, Prokeš, Vácha, dr Macek, Neumeister, Staněk, Tayerle, dr Markovič, Chalupník, Hampl, Chalupa, Vojta Beneš, Klein, Kučera, dr Winter, Jaša, inž. Nečas, Hummelhans, Jurnečková, Jaroš, Seidl, Srba.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP