Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


20.

Naléhavá interpelace

poslanců Jiří Stříbrného, dr. Karla Perglera, Rudolfa Gajdy a druhů

ministru vnitra dr. J. Slavíkovi a ministru školství a národní osvěty dr. Dérerovi

o odpovědi, kterou dal sekční chef dr. Polák za ministerstvo vnitra studentské deputaci o událostech 21. listopadu t. r.

Dne 21. listopadu t. r. došlo ke srážce mezi policií a studentstvem shromážděným na Václavském náměstí. Průběh události jest znám z denního tisku. Ministerstvo vnitra bylo o nich informováno zvláštní deputací Ústředního svazu československého studentstva. Na 40 studentů a studentek byla zraněno a zbito. Ministerstvo vnitra slíbilo události vyšetřiti a do 14 dnů studentstvu odpověděti. Odpověď byla tak nedostatečná, že ji studentstvo musilo odmítnouti. V zastoupení ministra vnitra přečetl sekční chef dr. Polák krátký projev, v němž nepřímo obvinil studentstvo z demonstrací, o vinnících se vůbec nezmínil, ač původně sám policejní president Šlechta a zjištěných dvou vinnících mluví a definitivní odpověď ohlásil na neurčito.

Také se jeví snaha svaliti vinu za události 21. listopadu výhradně na policejní stráž, která provedla toliko daný jí rozkaz.

Podepsaní poslanci se proto táží:

1. Je pan ministr vnitra ochoten sděliti, kdo zakázal pořádati studentský průvod téhož dne, a hodlá-li potrestati původce rozkazu, aby se použilo zbraně proti studentstvu?

2. Je pan ministr vnitra ochoten okamžitě podati sněmovně zprávu o stavu vyšetřování událostí, odehravších se dne 21. listopadu na Václavském náměstí?

3. Jaké kroky podnikl pan ministr vnitra a pan ministr školství, aby rektorům university a techniky dostalo se dostiučinění za to, že policie vnikla na akademickou půdu?

4. Co podnikne pan ministr školství na odstranění nedostatku studijních prostředků a vysokých školách v Praze, v Brně, Bratislavě, jež vedly k studentským projevům ve všech třech městech?

V Praze, dne 13. prosince 1929.

Stříbrný, dr. Pergler, Gajda, Hlinka, Sivák, dr. Tiso, Onderčo, Grebáč-Orlov, Šalát, Slušný, dr. Mederlý, dr. Fritz, Macháček, dr. Labaj, Motto, Danihel, Mikuláš, Pružinský, Suroviak, dr. Polyák, dr. Gažík.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP