Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


12.

Návrh

poslanců Vojty Beneše, M. Jurnečkové, V. Jaši, J. Husnaje a soudruhů

na bezodkladné provedení ošacovací a vyživovací akce školou povinných dětí z rodin nejchudších vrstev obyvatelstva republiky.

Za loňské kruté zimy trpěla mládež školní návštěvou povinná nejen důsledky strašlivých zim, ale zvláště také důsledky sociálního postavení svých rodičů. Děti z chudých rodin, dělnických a domkářských neměly ani řádného obleku, ani na svých přespolních cestách, do školy nebyly řádně stravovány. Zdá se že i letošní zima, postihne děti těchto sociálně slabých a to tím spíše, že už dnes hlásí se známky vážné nezaměstnanosti v krajích průmyslových, vedle toho pak horské chudé kraje u trpěly letošními živelními pohromami tolik, že zvláště jejich chudé obyvatelstvo nebude svým dětem moci poskytnouti potřebného obleku a stravy. Přihlížejíce k tomu, že v minulých letech větší hospodářské konjunktury stravováno bylo za podpory státu více než 60.000 děti republiky, jsme přesvědčeni, že letošní zimy počet potřebných dětí stoupne na čísla ještě vyšší.

Vzhledem k tomu navrhujeme slavné sněmovně, aby přijala, usnesení:

Vládě republiky Československé se ukládá, aby prostřednictvím ministerstva sociální péče a zásobování udělila československým zemským komisím pro péči o mládež všech národností republiky 5,000.000 Kč na ošacení a 5,000.000 Kč na stravování nejchudší školní mládeže, zvláště pak v krajích menšinových na těch horských a průmyslových krajích, které jednak živelními pohromami, jednak nezaměstnaností budou nejtíže postiženy.

V Praze, dne 12. prosince 1929.

V. Beneš, Jurnečková, Jaša, Husnaj, Hampl, Pik, Neumeister, Benda, Kučera, dr. Macek, Jaroš, Chalupník, Brožík, Chalupa, dr. Winter, Prokeš, Brodecký, Tayerle, Staněk, Svoboda Fr., dr. Markovič, Bečko, Remeš, Stivín, Nový.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP