Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 2901Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance A. Bródy. (Přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2902Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance K. Slušného. (Přečin podle § 14, čís. 1 a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2903Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mladé Boleslavi za souhlas s trestním stíháním posl. A. Tylla. (Přestupky podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího a podle § 279 tr. z.)
č. 2904Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance F. Mojto. (Přečin podle § 13 zákonného článku XXXIII z r. 1913.)
č. 2905Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance A. Klimenta. (Přečiny podle § 14, čís. 5 a § 18, čís. 1-3 zákona na ochranu republiky.)
č. 2906Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance K. Prokopa. (Přečin lehkého poškození na těle podle § 301 tr. z.)
č. 2907Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují řády volení do poslanecké sněmovny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev
č. 2908Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štátneho zastupiteľstva v Bratislave za súhlas s trestným stíhaním poslanca J. Vallu. (Dvojnásobný zločin podľa § 15, čís. 3, dvojnásobný prečin podľa § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky a dvojnásobný prečin podľa § 24, čís. 3 zákonného článku XIV/1914.)
č. 2909Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štátneho zastupiteľstva v Bratislave za súhlas s trestným stíhaním poslanca dra Jabloniczkého. (Prečin podľa § 14, čís. 1 a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2910Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním poslanca J. Szentiványiho. (Prečin podľa § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 2911Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním poslanca dra J. Törkölya. (Prečin podľa § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2912Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štátneho zastupiteľstva v Bratislave za súhlas s trestným stíhaním poslanca dra J. Holotu. (Prečin podľa § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2913Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štátneho zastupiteľstva v Bratislave za súhlas s trestným stíhaním poslanca dra J. Holotu. (Prečin ťažkého ublíženia na tele podľa § 301 tr. z.)
č. 2914Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štátneho zastupiteľstva v Bratislave za súhlas s trestným stíhaním poslanca dra Jabloniczkého. (Prečin podľa § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 2915Zpráva výboru ústavne-právneho a branného o vládnom návrhu zákona (tisk 2830) o ochraně a obrane proti leteckým a jiným podobným útokům
č. 2916Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení senátu (tisk 2887) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1433 a 1474) o příslušnosti a organisaci vrchních soudů jako soudů státních a o řízení před nimi
č. 2917Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení senátu (tisk 2888) k návrhu senátorů dra Miloty, dra Kloudy, dra Veselého a druhů (tisk sen. 1162 a 1475) na vydání zákona, kterým se doplňuje § 5 zákona č. 3/1878 ř. z. a § 434 tr. por. zák. čl. XXXIII/1896 ustanovení řádu soudu trestního o stížnostech zmatečních
č. 2918Zpráva branného výboru k usnesení senátu (tisk 2874) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1376 a 1450), jímž se mění některá ustanovení zákona o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
č. 2919Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení senátu (tisk 2889) o vládním návrhu zákona (tisk 1438 a 1461), jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost III. části úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 22. prosince 1930 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestání přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel)
č. 2920Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mostě za souhlas s trestním stíháním poslance dra Hanreicha. (Přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2921Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Opavě za souhlas s trestním stíháním poslance dra Schollicha. (Přečiny podle § 14, č. 1 a 5, § 16, č. 1 resp. zločin podle § 16, č. 2 zákona na ochranu republiky a poslance F. Matznera pro přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)
č. 2922Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chrudimi za souhlas s trestním stíháním poslance J. Jurana. (Zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 2923Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Novém Jičíně za souhlas s trestním stiháním poslance dra Schollicha. (Přečiny podle § 17, č. 1 a § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2924Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním poslance K. Babela. (Zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 2925Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. F. Kaufmanna. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem.)
č. 2926Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního finančního ředitelství v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním posl. R. Böhma. (Přestupek nesprávného zdanění.)
č. 2927Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance E. Russa. (Zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 2928Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. K. Śliwky. (Přečiny podle § 14, č. 1 a 5, § 15, č. 3 a § 18, č. 1, 2 a 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 2929Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. K. Gottwalda. (Přestupek podle § 461 tr. z.)
č. 2930Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1446), jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani z minerálních olejů (tisk 1494)
č. 2931Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1447) o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění (tisk 1495)
č. 2932Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu (tisk 1437) zákona, kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 22. prosince 1930 o rozdělení majetků správních obvodů (žup, měst, obcí a okresů) rozdělených státní hranicí (tisk 1460)
č. 2933Interpelace
č. 2934Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1933 (tisk č. 2733) spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku
č. 2935Zpráva rozpočtového výboru k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona o zcizení některých státních nemovitostí v Táboře (tisk 2890)
č. 2936Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Vlašimi za souhlas s trestním stíháním poslance F. Mašaty. (Přestupek proti bezpečnosti cti.)
č. 2937Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Domažlicích za souhlas s trestním stíháním poslance A. Remeše. (Přestupek pomluvy podle § 2 zákona čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 2938Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stínáním poslance Š. Suroviaka. (Přečin pomluvy podle § 2 zákona čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 2939Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Znojmě za souhlas s trestním stíháním poslance dra J. Mareše. (Přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n. o ochraně cti, resp. přestupek urážky podle § 1 téhož zákona.)
č. 2940Odpovědi na interpelace
č. 2941Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými ze dne 29. října 1923, sjednaná ve Washingtonu dne 29. března 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 29. března 1935, č. 44 Sb. z. a n.
č. 2942Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. Josefa Svobody. (Přečin podle § 17, čís. 1 a 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 2943Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. A. Hlinky. (Přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, čís. 1 zákonného článku XL/1914.)
č. 2944Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. dra Jabloniczkého. (Přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2945Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu ve Znojmě za souhlas s trestním stíháním poslance dra Mareše. (Přečin proti bezpečnosti cti podle § 2, resp. 3 zákona čís. 108/33 o ochraně cti.)
č. 2946Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu ve Znojmě za souhlas s trestním stíháním poslance dra Mareše. (Přečin proti bezpečnosti cti podle § 2 resp. 3 zákona č. 108/33 o ochraně cti.)
č. 2947Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. A. Bródy. (Přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2948Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. A. Bródy. (Přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2949Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. A. Bródy. (Přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2950Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Znojmě za souhlas s trestním stíháním poslance dra Mareše. (Přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n., resp. utrhání na cti podle § 3 téhož zákona.)
č. 2951Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. A. Bródy. (Přestupek utrhání na cti podle § 3, odst. 1, § 14, odst. 5 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 2952Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. G. Steinera. (Zločin podle § 15, č. 3 zák. č. 50/23 Sb. z. a n.)
č. 2953Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. G. Steinera. (Zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 2954Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Brně za souhlas s trestním stíháním poslance J. Jurana. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 2955Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Vallo. (Zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, přečin podle § 14, č. 5 cit. zákona a přestupek podle § 18, odst. 2, č. 1 zákona č. 126/1933 Sb. z. a n. a přestupek podle čl. I. C nařízení býv. ministerstva vnitra č. 7430/13.)
č. 2956Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance inž. O. Kalliny. (Přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2957Návrh poslanců Tauba, Macouna a soudruhů, aby vyplácení dělnických mezd bylo osvobozeno od kvitančního poplatku
č. 2958Návrh poslanců Tauba, Macouna a soudruhů na zřízení fondu ke zlepšení podpůrných akcí pro nezaměstnané
č. 2959Návrh poslanců Roschera, Kremsera, Kirpalové, de Witte a soudruhů na změnu směrnic pro státní vyživovací akci
č. 2960Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2907), kterým se mění a doplňují řády volení do poslanecké sněmovny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev
č. 2961Návrh poslanců A. Hatiny, dra Patejdla, A. Tučného, Č. Fialy, F. Zeminové a druhů na doplnění a změnu zákona ze dne 18. března 1921, č. 120 Sb. z. a n., kterým se vydávají předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob, vykonávajících činnou službu vojenskou
č. 2962Zpráva výboru ústavně-právního, zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2834), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení majetků správních obvodů rozdělených hranicí, podepsaná v Bukurešti 22. prosince 1930
č. 2963Zpráva výboru ústavně-právního, zahraničního a rozpočtového o usnesení senátu (tisk 2932) k vládnímu návrhu (tisk sen. 1437 a 1460) zákona, kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 22. prosince 1930 o rozdělení majetků správních obvodů (žup, měst, obcí a okresů) rozdělených státní hranicí
č. 2964Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1482) o provádění mezinárodních plavebních úmluv, týkajících se Dunaje a Labe (tisk 1493)
č. 2965Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1378) o splátkových obchodech (tisk 1496)
č. 2966Zpráva výboru technicko-dopravního a rozpočtového o usnesení senátu (tisk 2930) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1446 a 1494), jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani z minerálních olejů
č. 2967Zpráva výboru technicko-dopravního a rozpočtového o usnesení senátu (tisk 2931) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1447 a 1495) o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění
č. 2968Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního k vládnímu návrhu (tisk 2941), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými ze dne 29. října 1923, sjednaná ve Washingtonu dne 29. března 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 29. března 1935, č. 44 Sb. z. a n.
č. 2969Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. G. Steinera. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 2970Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. Fr. Kubače. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 2971Návrh poslanců Fr. Neumeistra, J. Polacha, Jaroslava Boušky a druhů na vydání zákona o požitcích válečných poškozenců, na změnu zákonů č. 142 ze dne 20. února 1920, zákona č. 39 ze dne 25. ledna 1922 a zákona č. 133 ze dne 17. září 1930, č. 146 ze dne 4. července 1923, č. 93 ze dne 27. června 1929, č. 310 ze dne 12. srpna 1921, Sb. z. a n.
č. 2972Interpelace
č. 2973Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Sedlčanech za souhlas s trestním stíháním poslance A. Jiráčka. (Přestupky podle § 491 tr. z. a článku V zákona ze dne 17. prosince 1862, čís. 8 ř. z. ex 1863 a podle § 312 tr. z.)
č. 2974Zpráva výboru technicko-dopravního a ústavně-právního o usnesení senátu (tisk 2964) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1482 a 1493) o provádění mezinárodních plavebních úmluv, týkajících se Dunaje a Labe
č. 2975Zpráva výboru kulturního, rozpočtového a ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 1332), kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol o docházce do nich a o jejich správě
č. 2976Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Benešově n. Pl. za souhlas s trestním stíháním posl. R. Böhma. (Přestupek podle § 391 tr. z.)
č. 2977Zpráva výboru imunitného o žiadosti krajského súdu trestného v Prahe za súhlas s trestným stíhaním posl. A. J. Beneša. (Prečin podľa §-u 27. zákona o nekalej súťaži.)
č. 2978Zpráva výboru imunitného o žiadosti okresného sudu v (Hradci Králové za súhlas s trestným stíhaním posl. J. V. Najmana. (Priestupky dľa §§ 1, 2 a 3 zákona číslo 108/33 Sb. z. a. n.)
č. 2979Zpráva výboru imunitného o žiadosti krajského súdu trestného v Prahe za súhlas s trestným stíhaním posl. A. J. Beneša. (Prečin podľa §-u 27. zákona o nekalej súťaži.)
č. 2980Zpráva výboru imunitného o žiadosti krajského súdu trestného v Prahe za súhlas s trestným stíhaním posl. A. J. Beneša. (Prečin proti bezpečnosti cti spáchaný tlačou.)
č. 2981Zpráva výboru imunitného o žiadosti krajského súdu trestného v Prahe za súhlas s trestným stíhaním posl. A. J. Beneša. (Prečin proti bezpečnosti cti spáchaný tlačou.)
č. 2982Zpráva výboru imunitného o žiadosti okresného súdu trestného v Prahe za súhlas s trestným stíhaním posl. J. V. Najmana. (Priestupok proti bezpečnosti cti.)
č. 2983Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Znojmě za souhlas s trestním stíháním poslance dr. Mareše. (Přestupek pomluvy podle § 2 zákona o ochraně cti.)
č. 2984Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. A. Hatiny. (Přestupek § 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 2985Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. A. Petra. (Přestupek podle § 431 tr. z.)
č. 2986Návrh poslanců R. Kleina, Fr. Tomáška, L. Pika, Fr. Seidla a soudruhů na vydání zákona o pracovním poměru redaktorů
č. 2987Zpráva výboru ústavně-právního a živnostensko-obchodního k usnesení senátu (tisk 2965) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1378 a 1496) o splátkových obchodech
č. 2988Návrh poslanců J. Dubického, dra inž. Vlad. Brdlíka, Dom. Nejezchleb-Marchy, Pavla Teplanského a druhů na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o ochraně nájemníků
č. 2989Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. K. Slušného. (Přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.)
č. 2990Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl J. Vallo. (Přestupek podle § 42 tr. z. a přečiny podle § 4, odst. II. zákonného článku XL/1914 a podle § 15, č. 2 zákona č. 50/1923.)
č. 2991Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Hradci Králové za souhlas s trestním stíháním posl. J. Stejskala. (Přečin proti bezpečnosti cti podle § 1 zákona z 30. května 1924, čís. 124 Sb. z. a n. ve znění podle § 43 zákona z 28. června 1933, čís. 108 Sb. z. a n. a § 2 a 3 cit. zák.)
č. 2992Interpelace poslanců Josefa Šamalíka, Frant. Stanislava, Frant. Janalíka a druhů vládě o přídělu nouzových podpor na Moravě v okresích katastrofálním suchem postižených
č. 2993Interpelácia poslancov Vlad. Polívku, Ig. Hrušovského, Š. Bazalu a druhov min. školstva a národnej osvety a min. financií vo veci miest učiteliek žen. ruč. prác na národ. škôl. slovenských
č. 2994Interpelace poslanců Josefa Stejskala, Jaroslava Hynka a druhů ministru spravedlnosti do naprosto nedostatečného obsazení okresního soudu ve Dvoře Králové nad Labem a to jak v oboru konceptním tak i kancelářském
č. 2995Interpelace poslanců Josefa Stejskala, Jar. Hynka a druhů ministrům vnitra a sociální péče o činnosti "Sudetendeutsche Volkshilfe", která jest napodobeninou říssko-německé akce "Winterhilfwerk" a která protičesky působí v našem pohraničí a na Broumovsku zvláště
č. 2996Interpelace poslance Windirsche a druhů ministrovi financí o trýznivém postupu berních úřadů
č. 2997Interpelace posl. Babela a soudr. ministrovi vnitra dr Černému o nových přehmatech trestní policie v Ústí n. L.
č. 2998Interpelace poslance Krumpe a druhů ministrovi veřejných prací a ministrovi sociální péče o zadávání novostaveb v Děčíně
č. 2999Interpelace poslanců Stenzla, Eckerta, Prause a druhů vládě o daňovém vyměřovacím a odvolacím řízení
č. 3000Interpelace poslance Štourače a soudruhů ministru spravedlnosti o protizákonném postupu soudních vykonavatelů při exekuční dražbě okresního soudu ve Zdounkách u Kroměříže na Hané
č. 3001Interpelace poslanců Josefa Netolického, J. Vaňka, J. Tykala a druhů ministrovi financí ve věci zavádění nové prakse na základě nařízení nebo novely finanční z r. 1854

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP