Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 2701Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance dra J. Keibla. (Přečin. podle § 14, čís. 1 a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2702Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Jihlavě za souhlas s trestním stínáním poslance J. Novotného. (Zločin podle § 15, čís. 3 a přečiny podle § 14, čís. 5, § 15, čís. 2 a § 18, čís. 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 2703Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. J. Szentiványiho. (Přečin podle § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 2704Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance dra J. Törköly. (Přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2705Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Brně za souhlas s trestním stíháním poslance A. Štourače. (Zločin podle § 81 tr. z., přečiny podle § 279 tr. z., § 15, čís. 2, § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3 a 19 zák. o právu shromažďovacím.)
č. 2706Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. Sliwky. (Přečin podle § 279 tr. z. a přestupek podle §§ 3, 19 zákona ze dne 15. listopadu 1867, čís. 135 ř. z.)
č. 2707Zpráva výboru imunitného o žiadosti krajského súdu v Moravskej Ostrave za súhlas s trestnom stíhaním posl. K. Śliwku. (Zločin podľa § 15, čís. 3 a prečin podľa § 15, čís. 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 2708Vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. března 1934, č. 49 Sb. z. a n., o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu
č. 2709Návrh poslanca Štefana Suroviaka a druhov ohľadom poskytnutia podpory z fondu pre živelné pohromy a ohľadom odpisu daní pre postihnutých obyvateľov všetkých obcí okresov čadcanského a kysuckonovomestského
č. 2710Návrh poslance J. Pekárka a druhů na zřízení Nejvyššího vědeckého výzkumného ústavu ČSR. a současně na úpravu jeho poměru ku státní správě a veřejnosti
č. 2711Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu (tisk 2572) zákona o zabezpečení nároků pojistníků v pojištění soukromém a o státním dozoru na soukromé pojišťovny
č. 2712Interpelace
č. 2713Odpovědi na interpelace
č. 2714Návrh poslance dra F. Hodiny a druhů, aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc pohořelým ve Skleném na Slovensku
č. 2715Návrh poslanců Jana Koudelky, inž. J. Nečase, J. Kučery, J. Bečko a soudruhů, aby drobným zemědělcům, postiženým neúrodou obilí, zapůjčeno bylo obilí z intervenčních zásob
č. 2716Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 1345), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném (tisk 1350)
č. 2717Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk sněm 2491) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 413 a 1201), kterým se upravují některé služební poměry soudců
č. 2718Zpráva výboru kulturního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2689) zákona, jímž se prodlužuje lhůta k postátnění odborných škol pro ženská povolání
č. 2719Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1315) o plynárenských podnicích požívajících výhod (tisk 1347)
č. 2720Zpráva výboru sociálně-politického o návrhu poslanců Kleina, Teplanského, Tučného, Petra, Tauba, Köhlera, inž. dr. Touška a druhů zákona o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích)
č. 2721Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení senátu (tisk sněm. 2716) o vládním návrhu (tisk sen. 1345 a 1350) zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném
č. 2722Zpráva výboru ústavně-právního a technicko-dopravního o usnesení senátu (tisk sněm. 2719) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1315 a 1347) o plynárenských podnicích požívajících výhod
č. 2723Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 2690), kterým se propůjčuje vládnímu nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z. a n. o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, platnost zákona
č. 2724Návrh poslancov Michala Doriča, Štefana Stundu, Juraja Kaliňáka, Jána Vanču a druhov na pomoc postihnutým krupobitím dňa 29. júna 1934 v okrese Michalovce a Sobrance
č. 2725Návrh poslanca dra Martina Mičuru a druhov na poskytnutie rýchlej pomoci obyvateľom v Zázrivej na Orave, postihnutým živeľnou pohromou
č. 2726Návrh poslanca dra Martina Mičuru a druhov na poskytnutie rýchlej pomoci postihnutým živelnou pohromou v Maríkovej a v Papradne
č. 2727Návrh poslancov Jána Teplanského, Jána Petroviča a druhov ohľadom poskytnutia podpory z fondu pre živelné pohromy a ohľadom odpisu daní pre postihnuté obce Ludanice, Topolčany, Chabrany, Urmince, Nemčice a Livina (okres Topolčany)
č. 2728Odpovědi na interpelace
č. 2729Vládní návrh zákona o hospodářském vyzvědačství
č. 2730Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jihoslavií ze dne 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 13. července 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. července 1934, čís. 156 Sb. z. a n.
č. 2731Návrh poslanca Štefana Suroviaka a druhov na poskytnutie pomoci pohorelcom v obci Lieskovec, pol. okres Kysucké Nové Mesto
č. 2732Interpelace
č. 2733Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1933 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku
č. 2734Odpovědi na interpelace
č. 2735Návrh poslance Ch. Gläsela a druhů na poskytnutí mimořádných nouzových výpomocí zemědělcům zvlášť poškozeným krupobitím z osad Hart, Hněvín a Ensenbruck v pol. okrese chebském
č. 2736Návrh poslance Ch. Gläsela a druhů, aby byl vydán zákon na ochranu zemědělských kultur proti škodlivým vlivům hraničících lesů
č. 2737Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 29. srpna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. září 1934, č. 197 Sb. z. a n.
č. 2738Odpovědi na interpelace
č. 2739Návrh poslance F. Oehlingera a druhů, aby byla neprodleně poskytnuta dostatečná výpomoc obyvatelům obcí Heřmanovy Sejfy, Javorníku, Bolkova, Čisté a Černého Dolu v pol. okrese vrchlabském, těžce poškozeným průtrží mračen
č. 2740Návrh poslance Windirsche a druhů na poskytnutí podpory zemědělcům a obcím vrchlabského okresu, poškozeným živelní pohromou
č. 2741Odpovědi na interpelace
č. 2742Interpelace
č. 2743Návrh poslanců Rudolfa Tayerle, inž. Jaromíra Nečase, F. Macouna a soudruhů, aby vydán byl zákon o zadávání veřejných dodávek a prací (Zadávací řád)
č. 2744Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1344 a 1357) o hasičském příspěvku při požárním pojištění
č. 2745Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k usnesení poslanecké sněmovny (tisk sen. 1345, 1350, 1369 a 1373) o usnesení senátu (tisk sněm. 2716 a 2721) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném
č. 2746Návrh poslanca Antona Šaláta a druhov ohľadom poskytnutia pohoreleckej podpory Jozefovi Tokárovi z Ľubietovej (okr. Banská Bystrica)
č. 2747Návrh poslanca Antona Šaláta a druhov ohľadom poskytnutia rýchlej podpory pohorelcom na Jurovej (okr. Zvolen)
č. 2748Interpelace
č. 2749Odpovědi na interpelace
č. 2750Vládní návrh finančního zákona republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1935
č. 2751Návrh poslanců Zápotockého, Dvořáka, Klimenta a soudruhů na odvolání zatykače, vydaného proti poslancům Gottwaldovi, Kopeckému, Štětkovi a Krosnáři
č. 2752Interpelace
č. 2753Odpovědi na interpelace
č. 2754Návrh poslanců Štětky, Krosnáře a soudruhů na vydání zákona o vyplacení zimní výpomoci nezaměstnaným
č. 2755Návrh postanca Ignáca Grebáča-Orlova a druhov na poskytnutie podpory pohorelcom v Trstenej a v Podbieli na Orave
č. 2756Návrh poslanců J. Stejskala, Jaroslava Hynka a druhů, aby byl vydán zákon, kterým se zakazuje zřizování nových textilních továren po dobu hospodářské krise
č. 2757Interpelace
č. 2758Návrh poslanců Teplenského, Kleina, Tučného, Macouna, Petra, Inž. dr. Touška a druhů na vydání zákona, jímž se opět mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
č. 2759Návrh poslancov Vallo, Töröka a súdruhov na vydanie zákona pre pomoc hladajúcím Vrchoviny a nezamestnaným Podkarpatskej Rusi
č. 2760Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona na rok 1935 (tisk 2750)
č. 2761Návrh poslance Zápotockého a soudruhů na vydání zákona o zákazu vývozu válečného materiálu do Japonska
č. 2762Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930, a závěrečný zápis k této úmluvě
č. 2763Vládní návrh zákona, kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 5. prosince 1930 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými
č. 2764Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanců, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930
č. 2765Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o stanovení jednotné všeobecné doby hájení ryb a o podmínkách pro povolování nočního rybolovu v hraničních tocích československo-maďarských, podepsaná dne 8. června 1934 v Budapešti
č. 2766Interpelace
č. 2767Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení senátu Národního shromáždění (tisk 2745) o usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1345), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném
č. 2768Vládní návrh zákona o délce presenční služby
č. 2769Vládní návrh zákona o branném příspěvku
č. 2770Vládní návrh zákona o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech
č. 2771Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 2687) k vládnímu návrhu (tisk sen. 1289 a 1325) zákona o umořování listin
č. 2772Interpelace
č. 2773Odpovědi na interpelace
č. 2774Návrh poslanca Jozefa Siváka a druhov na udelenie rýchlej podpory pohorelcom v Bystričanoch (okres prievidzský)
č. 2775Návrh poslanců Chalupníka, Kleina a soudruhů na vydání zákona, jímž se zřizuje "Úvěrní ústav ku podpoře podnikání"
č. 2776Vládní návrh zákona, jímž se mění ustanovení § 23, odst. 2 zákona ze dne 25. října 1933, č. 201 Sb. z. a n., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran
č. 2777Vládní návrh, aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XII. finančního zákona republiky Československé ze dne 21. prosince 1933, č. 236 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1934
č. 2778Zpráva výboru branného a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2768) zákona o délce presenční služby
č. 2779Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 2668), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Paříži dne 11. dubna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. června 1934, č. 104 Sb. z. a n.
č. 2780Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 2737), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-nemecké hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 29. srpna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. září 1934, č. 197 Sb. z. a n.
č. 2781Zpráva branného výboru o vládním návrhu (tisk 2769) zákona o branném příspěvku
č. 2782Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 2730), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jihoslávií ze dne 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 13. července 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. července 1934, čís. 156 Sb. z. a n.
č. 2783Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 2605), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. března 1927, sjednaný v Praze dne 22. května 1934 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. května 1934, čís. 98 Sb. z. a n.
č. 2784Zpráva branného a rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2770) o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech
č. 2785Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2777), aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle článku XII. finančního zákona republiky Československé ze dne 21. prosince 1933, č. 236 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1934
č. 2786Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 2776), jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 25. října 1933, č. 201 Sb. z. a n., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran
č. 2787Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Opavě za souhlas s trestním stíháním poslance dra Schollicha. (Přečin podle § 14, čís. 1 a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2788Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Hlinsku za souhlas s trestním stíháním poslance J. Adámka. (Přestupek proti bezpečnosti těla podle § 431 tr. z.)
č. 2789Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení Druhý dodatkový protokol k Dohodě mezi republikou Československou a republikou Francouzskou o letecké dopravě, sjednané v Praze dne 26. května 1925, podepsaný v Paříži dne 7. prosince 1933
č. 2790Interpelace
č. 2791Zpráva výboru zahraničního, ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2762), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930, a závěrečný zápis k této úmluvě
č. 2792Zpráva výboru zahraničního, ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2763) zákona, kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 5. prosince 1930 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými
č. 2793Zpráva výboru zahraničního, ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2764), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanců, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930
č. 2794Zpráva výboru zahraničního a ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 2765), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o stanovení jednotné všeobecné doby hájení ryb a o podmínkách pro povolování nočního rybolovu v hraničních tocích českostovensko-maďarských, podepsaná dne 8. června 1934 v Budapešti
č. 2795Návrh poslanců Berana, Zeminové, Tomáška, dra Noska, dra Hodiny, Tauba a druhů na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1935
č. 2796Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1396) o označování váhy na těžkých břemenech dopravovaných po lodích (tisk 1402)
č. 2797Vládní návrh zákona o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly
č. 2798Vládní návrh zákona o volbách do zemských a okresních zastupitelstev a o jejich funkčním období
č. 2799Interpelace
č. 2800Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Novém Jičíně za souhlas s trestním stíháním poslance A. Klimenta. (Přečin podle § 18, čís. 2 a 3 zákona na ochranu republiky.)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP