Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 2601Interpelace
č. 2602Odpovědi na interpelace
č. 2603Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1932 (tisk 2340) spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku
č. 2604Vládní návrh zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu a o bytovém hospodářství obcí a obecně prospěšných stavebních sdružení
č. 2605Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. března 1927, sjednaný v Praze dne 22. května 1934 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. května 1934, čís. 98 Sb. z. a n.
č. 2606Návrh poslance dra F. Hodiny a druhů na doplnění některých ustanovení Živnostenského řádu o obchodu ovocnými stromy, ovocnými keři, révami a jinými živými stromy, keři a rostlinami
č. 2607Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1273) o pletichách při zadávání veřejných dodávek a prací (tisk 1290)
č. 2608Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1245) o povinném očkování příslušníků vojska a četnictva a některých jiných osob proti nakažlivým nemocem (tisk 1257)
č. 2609Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1274) o daňovém osvobození cizozemských motorových vozidel (tisk 1275)
č. 2610Interpelace
č. 2611Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Śliwky. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 2612Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Śliwky. (Přestupky podle § 4, odst. 1 a 2 zákona o útisku, §§ 14 a 19 zákona o právu shromažďovacím a zločin podle § 87 tr. z.)
č. 2613Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance J. Vallo. (Přečin podle § 17, č. 1 odst. I zákona na ochranu republiky.)
č. 2614Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance E. Russa. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 2615Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance J. Stivína. (Přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem.)
č. 2616Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Śliwky. (Zločin podle § 15, čís. 3 a přečiny podle § 14, čís. 5 a § 18, čís. 1-3 zákona na ochranu republiky.)
č. 2617Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance G. Steinera. (Zločin podle § 15, čís. 3 a přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2618Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance A. Jiráčka. (Přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem.)
č. 2619Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance J. Hrubého. (Přečin podle § 17, čís. 1, odst. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 2620Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance A. J. Beneše. (Přečin proti bezpečnosti cti.)
č. 2621Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance inž. O. Kalliny. (Přečiny podle § 14, čís. 1 a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2622Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance A. Zápotockého. (Přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem.)
č. 2623Návrh poslanců inž. dra Vladislava Brdlíka, dra Oldřicha Suchého, Martina Skopala Procházky, Jána S. Vančo, Juraje Kaliňáka, Josefa Zajíce a druhů na pomoc zemědělcům v krajích postižených živelními pohromami
č. 2624Vládní návrh zákona, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z. a n., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. a n.
č. 2625Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o odbavování lázeňských a turistických propagačních tiskovin, sjednaná výměnou not dne 29. května 1934, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. června 1934, č. 103 Sb. z. a n.
č. 2626Zpráva výboru rozpočtového o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 2609) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1274 a 1275) o daňovém osvobození cizozemských motorových vozidel
č. 2627Zpráva I. branného výboru, II. zdravotnického výboru, III. rozpočtového výboru o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 2608) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1245 a 1257) o povinném očkování příslušníků vojska a četnictva a některých jiných osob proti nakažlivým nemocem
č. 2628Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Novém Jičíně za souhlas s trestním stíháním poslance dra Schollicha. (Přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2629Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Novém Jičíně za souhlas s trestním stíháním poslance dra Schollicha. (Přečin podle § 14, čís. 1, 2 a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2630Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Novém Jičíně za souhlas s trestním stíháním poslance dra Schollicha. (Přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2631Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Brně za souhlas s trestním stíháním poslance Jurana. (Přečin podle § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 2632Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. dra Ravasze. (Přečin podle § 14, čís. 2 a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2633Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. Šaláta. (Přečin podle § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 2634Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. Śliwky. (Přečiny podle § 14, čís. 1, 5, § 16, čís. 1 a § 18, čís. 1-3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 312 tr. zák.)
č. 2635Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance Kremsera. (Přečin proti bezpečnosti cti.)
č. 2636Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Opavě za souhlas s trestním stíháním poslance dra Schollicha. (Přečiny podle § 14, čís. 1 a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2637Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu (tisk 2624) zákona, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z. a n., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. a n.
č. 2638Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 2607) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1273 a 1290) o pletichách při zadávání veřejných dodávek a prací
č. 2639Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 1284), kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky zákon ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel (tisk 1291)
č. 2640Návrh posl. dra Juraja Slávika, Štefana Stundu a druhov na pomoc požiarom postihnutým v obci Béša v pol. okrese Velké Kapušany
č. 2641Návrh poslanců Václ. Mikuláše, Jar. Hynka, Fr. Zeminové, Petra Solfronka a druhů na změnu zákona ze dne 14. července 1927, č. 118 Sb. z. a n. o poskytování podpor při živelních pohromách
č. 2642Návrh poslanců Václ. Mikuláše, Jar. Hynka, Fr. Zeminové, Petra Solfronka a druhů na změnu § 108 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
č. 2643Odpovědi na interpelace
č. 2644Zpráva výboru ústavně-právního a rozpočtového k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 2639) o vládním návrhu zákona (tisk 1284 a 1291), kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky zákon ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
č. 2645Interpelace
č. 2646Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové
č. 2647Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance E. Eckerta. (Zločin podle § 81 tr. z. a přečin podle § 279 tr. z.)
č. 2648Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. F. Petrovického. (Přestupek proti bezpečnosti cti.)
č. 2649Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance J. Dvořáka. (Zločin vojenské zrady podle § 6, čís. 2, odst. 2 a 3 zákona na ochranu republiky)
č. 2650Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Přerově za souhlas s trestním stíháním poslance A. Čuříka. (Přestupek podle § 1-3 zákona o ochraně cti.)
č. 2651Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance K. Babela. (Přečin podle § 15, čís. 2 a zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 2652Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance inž. O. Kalliny. (Přečin podle § 283 tr. z.)
č. 2653Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Bečko. (Přečin urážky na cti podle §§ 2 a 3, čís. 1 zákonného článku XLI/1914.)
č. 2654Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslanců K. Brožíka a F. Hummelhanse. (Přečin proti bezpečnosti cti.)
č. 2655Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Plzni za souhlas s trestním stíháním poslance J. Dvořáka. (Zločin podle §u 81 tr. z.)
č. 2656Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním posl. J. Szentiványiho. (Prečin podľa § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 2657Zpráva výboru imunitného o žiadosti krajského trestného súdu v Brne za súhlas s trestným stíhaním poslanca Josefa Jurana. (Prečin podľa §§ 1, 2 prípadne i 3 zák. zo dňa 28. júna 1933, čís. 108 Sb. z. a n. a §§ 1 a 13 tlačovej novely v novom znení.)
č. 2658Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním posl. Jozefa Szentiványiho. (Zločin podľa § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 2659Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave za súhlas s trestným stíhaním posl. Jozefa Szentiványiho. (Prečin podľa § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 2660Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave za súhlas s trestným stíhaním poslanca Antona Šaláta. (Prečin podľa § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2661Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním posl. dra J. Törkölya. (Prečin podľa § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 2662Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním poslanca K. Slušného. (Prečiny podľa § 14, čís. 5 a § 16, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 2663Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave za súhlas s trestným stíhaním poslanca Jozefa Vallo. (Prečin podľa § 15, čís. 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 2664Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave za súhlas s trestným stíhaním posl. dra Jána Jabloniczkého. (Prečiny podľa § 96, čís. 2 zákonného článku LIV z r. 1912 a podľa článku VII zákona čís. 8 z roku 1863.)
č. 2665Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním posl. Jozefa Szentiványiho. (Prečin podľa § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 2666Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním posl. Jozefa Szentiványiho. (Prečin podľa § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 2667Vládní návrh zákona o úpravě rozpočtu vojenské správy
č. 2668Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Paříži dne 11. dubna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. června 1934, č. 104 Sb. z. a n.
č. 2669Interpelace
č. 2670Odpovědi na interpelace
č. 2671Návrh poslanců Jana Koudelky, inž. J. Nečase, J. Kučery, Jána Bečko a soudruhů, aby byla poskytnuta rychlá pomoc zemědělcům, postiženým suchem, učiněna opatření k zajištění dostatku zdravé pitné a užitkové vody a zabráněno zdražování životních potřeb
č. 2672Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 1288), kterým se mění a doplňují předpisy o soudnictví úrazového pojištění dělnického (tisk 1305)
č. 2673Zpráva výboru zahraničného a živnostensko-obchodného o vládnom návrhu (tisk 2625), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu k schváleniu dohoda medzi republikou Československou a spolkovým štátom Rakúskym o odbavovaní lázeňských a turistických propagačních tiskovin, sjednaná výmenou not dňa 29. mája 1934, uvedená v prozatímnu platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 4. června 1934, č. 103 Sb. z. a n.
č. 2674Zpráva výboru branného a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2667) zákona o úpravě rozpočtu vojenské správy
č. 2675Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1311) o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly (tisk 1320)
č. 2676Návrh poslanců Václ. Mikuláše, Jar. Hynka, Fr. Zeminové, P. Solfronka, dr Patejdla a druhů na vydání zákona o slevě pachtovného při zemědělských pachtech v r. 1934
č. 2677Návrh poslanců dra F. Hodiny, O. Halke, F. Windirscbe. R. Böhma a druhů na zahájení pomocné akce pro zemědělce, jejichž existence jest již dnes ohrožena škodami nově způsobenými suchem a jinou nepohodou
č. 2678Zpráva výboru ústavně-právního a technicko-dopravního o usnesení senátu (tisk sněm. 2675) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1311 a 1320) o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly
č. 2679Zpráva výboru zemědělského a rozpočtového o iniciativních návrzích poslanců na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami (tisk 1320, 1885, 1893, 1894, 1896, 1908, 1917, 1918, 1919, 1921, 1925, 1926, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1969, 1991, 1997, 1999, 2007, 2016, 2017, 2039, 2068, 2157, 2158, 2175, 2212, 2220, 2234, 2254, 2258, 2259, 2260, 2287, 2298, 2299, 2326, 2329, 2336, 2337, 2342, 2367, 2368, 2381, 2405, 2530, 2550, 2552, 2554, 2559, 2561, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2571, 2574, 2575, 2582, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592)
č. 2680Zpráva výboru sociálně politického a rozpočtového o usnesení senátu (tisk sněm. 2672) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1288 a 1305), kterým se mění a doplňují předpisy o soudnictví úrazového pojištění dělnického
č. 2681Návrh poslanca dra Jozefa Tisu a druhov ohľadom poskytnutia podpory z fondu pre živelné pohromy a ohľadom odpisu daní pre postihnutých obyvateľov obce Livina (okres Topolčany)
č. 2682Návrh poslanca Jozefa Siváka a druhov na poskytnutie podpory pohorelcom obce Sklenné (okres turč. sv.-martinský) na Slovensku
č. 2683Návrh poslancov Juraja Kaliňáka, Jána S. Vanču, Štefana Stundu, Michala Doriča, Jána Zemana a druhov na pomoc postihnutým požiarom v Hostoviciach, Snine a Sklennom, okres Kremnica
č. 2684Návrh poslancov Vlad. Polívku, I. Hrušovského, Š. Bazalu a druhov na poskytnutie pomoci pohorelcom v Sklennom, okres Kremnica
č. 2685Návrh poslanca Vlad. Polívku, Igora Hrušovského, Št. Bazalu a druhov na poskytnutie pomoci pohorelcom v Snine a v Hostoviciach v okrese Sninskom
č. 2686Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu (tisk 2646) zákona, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové
č. 2687Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1289) o umořování listin (tisk 1325)
č. 2688Vládní návrh zákona o báňské inspekci
č. 2689Vládní návrh zákona, jímž se prodlužuje lhůta k postátnění odborných škol pro ženská povolání
č. 2690Vládní návrh zákona, kterým se propůjčuje vládnímu nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, platnost zákona
č. 2691Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. K. Gottwalda, J. Krosnáře, J. Štětky a V. Kopeckého. (Zločin podle §u 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 2692Návrh poslanců F. Viereckla, A. Köhlera a druhů, aby byla bezodkladně provedena nouzová opatření pro žatecký kraj, postižený katastrofálním suchem, zejména pro okresy žatecký, podbořanský, kadaňský, chomutovský a mostecký
č. 2693Zpráva výboru sociálně politického, technicko-dopravního a rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk 2688) zákona o báňské inspekci
č. 2694Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. Jozefa Vallo. (Zločin výzvy k trestným činům podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 2695Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. A. Chmelíka. (Přečin podle § 11, čís. 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 2696Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. J. Kaliňáka. (Přečin urážky na cti podle § 2 zákonného článku XL/1914.)
č. 2697Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance J. Hrubého. (Zločin podle § 81 tr. z. a přestupek podle §§ 14 a 19 shrom. zákona.)
č. 2698Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Jablonci nad Nisou za souhlas s trestním stíháním posl. A. Hadka. (Přestupek podle §§ 2 a 19 zákona o právu shromažďovacím.)
č. 2699Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Hoře Kutné za souhlas s trestním stíháním poslance J. Koudelky. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem.)
č. 2700Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance K. Babela. (Přečin podle § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP