Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 2501Zpráva výboru živnostensko-obchodního, zdravotnického a sociálně-politického o návrhu poslanců Skopala Procházky, Kleina, Tučného, Sedláčka, Kirpalové, Zierhuta a druhů (tisk 2390) na změnu a doplnění zákona o zubním lékařství a zubní technice
č. 2502Odpovědi na interpelace
č. 2503Návrh poslanců L. Pechmanové-Klosové, J. Davida, E. Špatného a druhů na vydání zákona, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti majitelům malých rodinných domků
č. 2504Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané v Praze dne 26. února 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. února 1934, č. 35/34 Sb. z. a n.
č. 2505Interpelace
č. 2506Vládní návrh zákona o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu
č. 2507Odpovědi na interpelace
č. 2508Interpelace
č. 2509Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2506) o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu
č. 2510Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. A. Petra. (Přestupek podle § 431 tr. z.)
č. 2511Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Plzni za souhlas s trestním stíháním poslance dra Schollicha. (Přečin podle § 14, čís. 1 a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2512Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Liberci v trestní věci poslance F. Windirsche. (Přestupek urážky na cti.)
č. 2513Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Znojmě za souhlas s trestním stíháním poslance Ant. Chmelíka. (Přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 487 a 491 tr. z. a článku V. zákona ze dne 17. prosince 1862, čís. 6/63 ř. zák.)
č. 2514Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Děčíně za souhlas s trestním stíháním poslance H. Krumpe. (Urážka na cti.)
č. 2515Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaná v Praze dne 10. února 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. února 1934, č. 40/1934 Sb. z. a n.
č. 2516Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkový protokol k obchodní úmluvě z 2. července 1928 mezi Československem a Francií, podepsaný v Praze dne 28. února 1934 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. března 1934, č. 41 Sb. z. a n.
č. 2517Interpelace
č. 2518Odpovědi na interpelace
č. 2519Návrh poslanců Jaksche, Macouna, Hackenberga, Schweichharta a soudruhů, aby byl podán zákon ku podpoře vnitřní kolonisace
č. 2520Vládní návrh zákona, jímž se dočasně zrušují zkoušky dospělosti externích kandidátů na učitelských ústavech
č. 2521Odpovědi na interpelace
č. 2522Zpráva výboru imunitního o oznámení poslance V. Sterna podle § 51 j. ř. o urážce poslancem Jakschem v plenární schůzi poslanecké sněmovny dne 16. února 1934
č. 2523Interpelace
č. 2524Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkové ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 27. června 1930, sjednané v Praze dne 8. března 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. března 1934, čís. 53 Sb. z. a n.
č. 2525Zpráva výboru zemědělského o vládním návrhu zákona (tisk 2449) o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele
č. 2526Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 2516), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkový protokol k obchodní úmluvě z 2. července 1928 mezi Československem a Francií, podepsaný v Praze dne 28. února 1934 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. března 1934, č. 41 Sb. z. a n.
č. 2527Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 2515), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaná v Praze dne 10. února 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. února 1934, č. 40/1934 Sb. z. a n.
č. 2528Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 2479) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1040 a 1154), kterým se mění některá zákonná ustanovení o trestu smrti a o doživotních trestech na svobodě
č. 2529Návrh poslanců Tylla, Höhnela, Steinera a soudruhů na vydání zákonů o zaopatření slepců v Československu
č. 2530Návrh poslanca dra Martina Mičuru a druhov na poskytnutie rýchlej pomoci pohorelcom v obci Fuľanka
č. 2531Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1223 a 1243), kterým se živnost masérství a pěstění lidského těla prohlašuje za koncesovanou
č. 2532Vládní návrh zákona o vyrovnávacích fondech mléčných
č. 2533Odpovědi na interpelace
č. 2534Zpráva výboru zahraničního a výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 2458), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané v Praze dne 13. prosince 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. prosince 1933, čís. 228 Sb. z. a n.
č. 2535Zpráva výboru zahraničního a výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 2471), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané v Praze dne 13. ledna 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. ledna 1934, čís. 5 Sb. z. a n.
č. 2536Zpráva výboru zahraničního a výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 2475), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané v Praze dne 27. ledna 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. ledna 1934, čís. 14 Sb. z. a n.
č. 2537Zpráva výboru zahraničního a výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 2490), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané v Praze dne 10. února 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. února 1934, čís. 20 Sb. z. a n.
č. 2538Zpráva výboru zahraničního a výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 2504), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané v Praze dne 26. února 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. února 1934, čís. 35/34 Sb. z. a n.
č. 2539Zpráva výborů sociálně-politického a živnostensko-obchodního o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 2531) o vládním návrhu zákona (tisk 1223 a 1243), kterým se živnost masérství a pěstění lidského těla prohlašuje za koncesovanou
č. 2540Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1244) o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (tisk 1248)
č. 2541Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 2524), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkové ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 27. června 1930, sjednané v Praze dne 8. března 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. března 1934, čís. 53 Sb. z. a n.
č. 2542Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Teplici n. Met. za souhlas s trestním stíháním posl. Josefa Stejskala. (Přestupek podle § 487 tr. z.)
č. 2543Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Levicích za souhlas s trestním stíháním poslance dra Viktora Ravasze. (Přečin podle §§ 1, 3, odst. II, čís. 1 zákonného článku XII/1914.)
č. 2544Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Trenčíně za souhlas s trestním stíháním poslance dra J. Tiso. (Přečin podle § 4, odst. II. zákonného článku XL/1914)
č. 2545Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Šumperku za souhlas s trestním stíháním poslance H. Wagnera. (Přestupek urážky na cti podle § 488 tr. z.)
č. 2546Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Trenčíně za souhlas s trestním stíháním poslance dra Milana Ivanky. (Přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, čís. 1 zákonného článku XLI z roku 1914)
č. 2547Interpelace
č. 2548Interpelace
č. 2549Návrh poslance Rud. Berana a druhů na změnu obecného horního zákona ze dne 23. května 1854, čís. 146 ř. z.
č. 2550Návrh poslancov J. Zemana, J. Vančo a druhov na poskytnutie rýchlej pomoci pohorelcom v obciach Babín, Chlebnice a Fuľanka pri Prešove
č. 2551Návrh posl. Pechmanové-Klosové a druhů na vydání zákona o úpravě domácké práce sklářské (domáckého průmyslu)
č. 2552Návrh poslanců Jana Škvora, Frant. Mašaty, Adolfa Křemena a druhů na pomoc pohořelým v obci Buková Lhota, okres Benešov
č. 2553Návrh poslanců Rud. Berana, Rud. Jaroše, Josefa Tůmy, Al. Roudnického, Ant. Dietla, J. Platzera, dra Frant. Hodáče, Ant. Jiráčka a druhů na novelisaci zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 338 Sb. z. a n. o dani z vodní síly
č. 2554Návrh poslancov I. Hričovského, Š. Bazalu, V. Polívku a druhov na poskytnutie rýchlej pomoci pohorelcom v osade Hámr, patriacej k obci Vondrišel
č. 2555Návrh poslanců Jana Slavíčka, Jos. Netolického a druhů na změnu zákona o dopravě motorovými vozidly ze dne 23. prosince 1932, čís. 198 Sb. z. a n.
č. 2556Zpráva výboru zemědělského, živnostensko-obchodního a rozpočtového o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 2540) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1244 a 1248) o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
č. 2557Zpráva výboru zemědělského a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2532) o vyrovnávacích fondech mléčných
č. 2558Návrh poslance A. J. Beneše a druhů na urychlené vydání zákona o zdaňování filiálek
č. 2559Návrh poslanca Ignáca Grebáča-Orlova a druhov na udelenie podpory pre pohorelcov v obciach Chlebniciach a v Babíne na Orave
č. 2560Odpovědi na interpelace
č. 2561Návrh poslance J. Dubického a druhů na poskytnutí rychlé podpory zemědělcům, postiženým živelní pohromou na okresu Mnichovo Hradiště, Turnov a Český Dub
č. 2562Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Nizozemským ze dne 20. ledna 1923, sjednaná v Haagu dne 9. dubna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. dubna 1934, č. 82 Sb. z. a n.
č. 2563Návrh poslanců Františka Janalíka, dra Josefa Dolanského a druhů na poskytnutí podpory postiženým obyvatelům požárem v obci Pavlínově, okres Velké Meziříčí na Moravě
č. 2564Návrh poslancov Vl. Polívku, I. Hričovského, Št. Bazalu a druhov na poskytnutie rýchlej pomoci pohorelcom v Kysuckej Doline (okres Kys. Nové Mesto)
č. 2565Návrh poslanců Ludvíka Marka, Nejezchleb-Marchy a druhů na pomoc postiženým požárem v obci Pavlínov na okresu Velkomeziříčském na Moravě
č. 2566Návrh poslance V. Koška a druhů, aby byla poskytnuta co nejrychleji podpora postiženým živelní pohromou v okresech Český Dub, Mnichovo Hradiště a Turnov
č. 2567Návrh poslanců F. Viereckla, Ch. Gläsela a druhů, aby byla poskytnuta mimořádná pomoc postiženým živelní pohromou dne 2. května t. r. v okrese podbořanském a žateckém
č. 2568Návrh poslanců J. Vaňka, F. Richtra a druhů na poskytnutí pomoci pohořelým v obci Pavlínov, politický okres Velké Meziříčí
č. 2569Návrh poslanců Frant. Udržala, inž. J. Žilky, J. Zářeckého a druhů na pomoc postiženým krupobitím na Kostelecku nad Orlicí
č. 2570Návrh poslanců Frant. Mašaty, Rud. Berana, dr Juraje Slávika, Nejezchleb-Marchy, Jana Dubického, Jána Petroviče a druhů na zřízení československé krupobitní a dobytčí pojišťovny
č. 2571Návrh poslanců Tylla, Hadka a soudruhů na poskytnutí rychlé podpory zemědělcům, domkářům, jakož i drobným živnostníkům, postiženým živelní pohromou na okresu Mnichovo Hradiště, Turnov a Český Dub
č. 2572Vládní návrh zákona o zabezpečení nároků pojistníků v pojištění soukromém a o státním dozoru na soukromé pojišťovny
č. 2573Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1251 a 1258), jímž se doplňuje zákon ze dne 3. července 1924, č. 170 Sb. z. a n., o hornických soudech rozhodčích
č. 2574Návrh poslancov Kubača, Vallo a súdruhov na udelenie podpory pre pohorelcov v obciach Chlebniciach a v Babíne na Orave
č. 2575Návrh poslanců Štourače, Jurana a soudruhů na pomoc postiženým požárem v obci Pavlínov, okres velkomeziříčský na Moravě
č. 2576Interpelace
č. 2577Odpovědi na interpelace
č. 2578Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 2573) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1251 a 1258), jímž se doplňuje zákon ze dne 3. července 1924, č. 170 Sb. z. a n., o hornických soudech rozhodčích
č. 2579Zpráva výboru imunitního o žádostí krajského soudu v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance J. Vallo. (Přestupek proti nařízení býv. uher. min. vnitra čís. 7430/1913 a § 46 zákonného článku XL/1879 a přečiny podle § 69, čís. 1 tr. z., § 4, odst. I zákonného článku XL/1914 a § 15, čís. 2 zákona na ochranu republiky)
č. 2580Vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách
č. 2581Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní úmluva mezi republikou Československou a královstvím Albánským, podepsaná v Praze dne 9. dubna 1934
č. 2582Návrh poslanců dra Zadiny, Jos. Honzla a druhů na pomoc pohořelým v obci Březinka, okres Ledeč nad Sázavou
č. 2583Návrh poslance Antonína Chmelíka a druhů, aby dosud svobodná živnost "stavba vlečných nákladních, převozových, pískových, jakož i všech druhů sportovních lodí" byla zařazena mezi živnosti řemeslné
č. 2584Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony týkající se bytové péče
č. 2585Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 30. dubna 1934
č. 2586Návrh poslanců V. Knotka, Msgr. Al. Roudnického, Ant. Kaňourka a druhů na pomoc živelní pohromou postiženým obcím okresů Kamenice n. L. a Jindřichův Hradec
č. 2587Návrh poslance J. Dubického a druhů na pomoc postiženým požárem v obci Charvátce na okresu Mladoboleslavském
č. 2588Návrh poslanca F. Ruppeldta a druhov na poskytnutie pomoci pohorelcom obce Nižná Revúca na Slovensku, politický okres Ružomberok
č. 2589Návrh poslanca J. Kaliňáka a druhov na poskytnutie pomoci pohorelcom obce Čakalovce, politický okres Snina, a obce Pakastov, pol. okres Stropkov
č. 2590Návrh poslanců Ad. Křemena, Fr. Mašaty, J. Škvora a druhů na pomoc postiženým živelní pohromou v okresu táborském, bechyňském a kamenickém n. L.
č. 2591Návrh poslanců Ad. Křemena, Fr. Mašaty, J. Škvora a druhů na pomoc postiženým požárem v obci Chýškách okres Milevsko
č. 2592Návrh poslanců R. Berana, O. Bistřického, Jana Tůmy a druhů na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou na okrese jindřichohradeckém
č. 2593Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním poslanca Töröka. (Prečin podľa §u 4, odst. 2 zákonného článku XL/1914.)
č. 2594Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave za súhlas s trestným stíhaním poslanca Jozefa Vallu. (Zločiny podľa §u 69, čís. 1 tr. z., §u 4, odst. 1, §u 6, odst. 1 zákonného článku XL/1914, prečiny podľa §u 14, čís. 1 a 5 a §u 15, čís. 2 zákona na ochranu republiky (§ 153 tr. z. ) a priestupky podľa lit. c) čís. 1 a 2 nar. býv. uhor. min. vnútra čís. 7430/1913 B. M. E.)
č. 2595Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave za súhlas s trestným stíhaním poslanca Szüllö. (Zločin podľa §u 2, event. prečin podľa §u 14, číslo 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 2596Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas k výkonu trestu na poslancovi Törökovi. (Prečin podľa §u 15, čís. 2 a §u 18, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 2597Zpráva výboru sociálně politického a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2580) zákona, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách
č. 2598Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 2585), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 30. dubna 1934
č. 2599Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 2562), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Nizozemským ze dne 20. ledna 1923, sjednaná v Haagu dne 9. dubna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. dubna 1934, č. 82 Sb. z. a n.
č. 2600Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 2581), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní úmluva mezi republikou Československou a královstvím Albánským, podepsaná v Praze dne 9. dubna 1934

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP