Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 2401Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupitelstva v Košiciach za súhlas s trestným stíháním poslanca P. Töröka. (Prečin podla § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)
č. 2402Zpráva výboru imunitného o žiadosti krajského súdu v Plzni za súhlas s trestným stíháním poslanca J. Dvořáka. (Zločin podla § 81 tr. z.)
č. 2403Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupitelstva v Bratislave za súhlas s trestným stíháním poslanca G. Steinera. (Zločin podla § 4, odst. 1., § 6, odst. I. zák. čl. XL/1914 a priestupky podla § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky a podla nar. býv. minist. vnútra č. 7430/1913 B. M.)
č. 2404Zpráva výboru živnostensko-obchodního a výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 2370), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a královstvím Bulharským, podepsaná dne 29. srpna 1933
č. 2405Návrh poslanca Štefana Suroviaka a druhov na udelenie podpory pohorelcom v obci Budatín-Lhota, okres Kysucké Nové Mesto
č. 2406Zpráva výboru imunitního k oznámení poslance A. Dietla podle § 51 j. ř. o urážce, jíž se měl dopustit vůči němu posl. dr. Scholich v plenární schůzi poslanecké sněmovny dne 30. listopadu 1933
č. 2407Vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromáždění ke schválení noty, jimiž se prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, vyměněné v Praze dne 30. listopadu 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. prosince 1933, čís. 216 Sb. z. a n.
č. 2408Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Liberci za souhlas s trestním stíháním poslance dra J. Keibla. (Přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky)
č. 2409Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl M. Čižinské. (Přestupky podle § 312 tr. z. a § 14 a 19 zákona shromažďovacího a přečiny podle § 14, čís. 1, § 15, čís. 2, § 18, čís. 1-3 zákona na ochranu republiky a § 283 a 284 tr. z.)
č. 2410Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním poslance H. Kremsera. (Přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488 a 491 tr. z.)
č. 2411Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas k výkonu trestu 1 měsíce státního vězení na posl. A. Bródy. (Přečin rušení obecného míru podle § 14, čís. 1 a 3 zákona na ochranu republiky)
č. 2412Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. K. Śliwky. (Zločin podle § 83 tr. z. a přečiny podle §§ 283 a 284 tr. z.)
č. 2413Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Opavě za souhlas s trestním stíháním poslance dra J. Keibla. (Přečiny podle § 14, čís. 5 a § 18, čís. 2 zákona na ochranu republiky)
č. 2414Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Opavě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Babela. (Přečin podle § 15, čís. 2 zákona na ochranu republiky)
č. 2415Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. M. Čižinské. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)
č. 2416Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. J. Bečko. (Přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, čís. 1 zákonného článku XL/1914)
č. 2417Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. J. S. Vančo. (Přečin pomluvy tiskem podle §§ 1, 3, odst. II, čís. 1 zákonného článku XLI/1914 a § 1 zákona čís. 124/24 Sb. z. a n.)
č. 2418Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance dra Hassolda. (Zločin veřejného násilí podle § 87 tr. z., přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 312 tr z.)
č. 2419Zpráva rozpočtového výboru o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 2386) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1117 a 1120) o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové
č. 2420Zpráva ústavne-právneho výboru o usnesení senátu (tisk 2391) o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 1137 a 1143), ktorým sa predlžuje účinnosť niektorých zákonných ustanovení v obore trestného súdnictva a mení zákon zo dňa 23. mája 1922, č. 168 Sb. z. a n.
č. 2421Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení senátu (tisk 2392) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1126 a 1150) o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů
č. 2422Odpovědi na interpelace
č. 2423Návrh poslancov Teplanského, Vanču, Petroviča a druhov na zmenu §u 53 živnostenského zákona zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n.
č. 2424Návrh poslanců V. Hýbnera, A. Jiráčka a druhů na změnu §§ 13 a) a 38 zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z. (živnostenského řádu) a §§ 14 a 53 živnostenského zákona pře územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n.
č. 2425Návrh poslanců Jos. Chalupníka, L. Pika a soudruhů na zřízení kolonisačních komisí
č. 2426Interpelace
č. 2427Vládní návrh zákona, jímž se opět mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
č. 2428Návrh poslanců L. Pechmanové-Klosové, Al. Tučného a druhů na zákaz vývozu a omezení výroby mačkaných nebroušených imitací drahokamů ze skla a komposice
č. 2429Vládní návrh zákona, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 15. července 1932, č. 120 Sb. z. a n., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém
č. 2430Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chrudimi za souhlas s trestním stíháním poslance J. Novotného. (Zločin podle § 83 tr. z.)
č. 2431Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. G. Steinera. (Přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2432Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Jihlavě za souhlas s trestním stíháním poslance A. Štourače. (Zločin podle §§ 5, 81 tr. z., přečin podle § 15, čís. 2 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 2, 14,. 19 zákona z 15. XI. 1867, čís. 135 ř. z.)
č. 2433Zpráva výboru imunitního o žádosti policejního ředitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. G. Steinera. (Přestupek podle § 16 polic. tr. pokr. čís. 65.000/1909 B. M.)
č. 2434Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Hradci Králové za souhlas s trestním stíháním posl. A. Tylla. (Přečin podle § 15, čís. 2 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího.)
č. 2435Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. K. Śliwky. (Přečiny podle § 14, čís. 5, § 15, čís. 2 a § 18, čís. 1-3 zákona na ochranu republiky.)
č. 2436Návrh poslanců Berana, Pika, Zeminové, Koška, Schäfera, Ježka, dra Hodiny a druhů, aby byl vydán zákon, kterým se stanoví srážky z platů poslaneckých
č. 2437Vládní návrh zákona, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z. a n., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními
č. 2438Vládní návrh zákona, jímž se mění §§ 1 a 2 zákona ze dne 5. května 1933, č. 74 Sb. z. a n., kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům, a §§ 1 a 2 vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 155 Sb. z. a n., o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců
č. 2439Vládní návrh zákona o prodeji zboží za jednotné ceny
č. 2440Vládní návrh zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče
č. 2441Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkové ujednání k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednané dne 25. listopadu 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. prosince 1933, č. 221 Sb. z. a n.
č. 2442Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupitelstva v Košiciach za súhlas s trestným stíháním poslanca dra Jozefa Törkölya. (Prečin pomluvy podľa §§ 1, 3, odst. II, čís. 1, 2, § 9, čís. 6 zákonného článku XLI/1914.)
č. 2443Návrh poslanců L. Pika, Fr. Nového a soudruhů ve věci osvobození od kolků žádostí nezaměstnaných, ucházejících se o místa ve službách veřejných a soukromých
č. 2444Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2427) zákona, jímž se opět mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
č. 2445Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2429) zákona, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 15. července 1932, č. 120 Sb. z. a n., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem
č. 2446Zpráva výboru zdravotnického a sociálně-politického k usnesení senátu (tisk 2387) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1109 a 1128), kterým se mění a doplňuje zákon o lékařských komorách
č. 2447Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1148) o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly (tisk 1160)
č. 2448Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1152) o zřízení berních správ v zemích Slovenské a Podkarpatoruské (tisk 1161)
č. 2449Vládní návrh zákona o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele
č. 2450Zpráva výboru zemědělského o vládním návrhu (tisk 2437) zákona, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z. a n., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními
č. 2451Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2440) zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče
č. 2452Zpráva výboru rozpočtového a ústavně-právního o návrhu poslanců Berana, Pika, Zeminové, Koška, Schäfera, Ježka, dra Hodiny a druhů (tisk 2436), aby byl vydán zákon, kterým se stanoví srážky z platů členů N. S.
č. 2453Zpráva výboru zemědělského a ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 2438) zákona, jímž se mění §§ 1 a 2 zákona ze dne 5. května 1933, č. 74 Sb. z. a n., kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům, a §§ 1 a 2 vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 155 Sb. z. a n., o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců
č. 2454Zpráva výboru živnostensko-obchodního k vládnímu návrhu (tisk 2439) zákona o prodeji zboží za jednotné ceny
č. 2455Zpráva výboru technicko-dopravního a ústavně-právního o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 2447) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1148 a 1160) o dalším prodloužení učinnosti zákona že dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní Úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímně předpisy o jízdě motorovými vozidly
č. 2456Zpráva ústavne-právneho výboru o usnesení senátu (tlačivo č. 2448) k vládnemu návrhu zákona (tlač. sen. č. 1152 a 1161) o sriadení berných správ v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej
č. 2457Návrh poslancov dra Ivana Markoviča, Ferdinanda Bendu, Jána Bečku a súdruhov na změnu § 4, odst. 1 a § 7, odst. 1. zákona zo dňa 4. mája 1926, číslo 87 Sb. z. a n., o podomovom obchode
č. 2458Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané v Praze dne 13. prosince 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. prosince 1933, čís. 228 Sb. z. a n.
č. 2459Interpelace
č. 2460Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaný v Praze dne 27. listopadu 1933 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. prosince 1933 čís. 234 Sb. z. a n.
č. 2461Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkové ujednání k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednané dne 21. prosince 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1933, č. 241 Sb. z. a n.
č. 2462Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda k II. dodatkovému protokolu ze dne 27. června 1932 k obchodní smlouvě mezi republikou československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaná dne 2. prosince 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1933 č. 255 Sb. z. a n.
č. 2463Návrh poslanců Klimenta, K. Procházky, Hadka, Hodinové-Spurné, Töröka, Steinera, Śliwky a soudruhů na vydání zákona o mimořádné dani ze zisků majitelů horních podniků a provozoven
č. 2464Návrh poslanců K. Procházky, Hadka, Hodinové-Spurné, Klimenta, Śliwky, Steinera, Töröka a soudruhů na vydání zákonů na podporu, ochranu a zabezpečení horníků a jejich rodin
č. 2465Zpráva výboru ústavně-právního a sociálně-politického k usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 1866) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 787 a 821), jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona
č. 2466Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 2441) o dodatkovém ujednání k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaném dne 25. listopadu 1933 a uvedeném v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. prosince 1933, č. 221 Sb. z. a n.
č. 2467Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 2394), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení protokol o interpretaci článku XX obchodní úmluvy ze dne 23. dubna 1925 mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaný ve Varšavě dne 26. října 1933 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. listopadu 1933, č. 212 Sb. z. a n.
č. 2468Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 2407), kterým se předkládají Národnímu shromáždění ke schválení noty, jimiž se prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, vyměněné v Praze dne 30. listopadu 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. prosince 1933, čís. 216 Sb. z. a n.
č. 2469Odpovědi na interpelace
č. 2470Interpelace
č. 2471Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané v Praze dne 13. ledna 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. ledna 1934, č. 5 Sb. z. a n.
č. 2472Návrh poslanců J. Svobody, Babela, Dvořáka, Hadka, Štourače, Novotného, Kubače, Töröka a soudruhů na zákaz ničení obilí a rozdělení vykoupeného obilí nezaměstnaným
č. 2473Vládní návrh zákona, jímž se mění některá ustanovení branného zákona
č. 2474Návrh poslanců Macouua a soudruhů o dalším zaměstnávání vyučených učedníků
č. 2475Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané v Praze dne 27. ledna 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. ledna 1934, č. 14 Sb. z. a n.
č. 2476Odpovědi na interpelace
č. 2477Návrh poslanca dra Martina Mičuru a druhov ohľadom predľženia platnosti §-u 23. zákona zo dňa 15. júna 1927, č. 77 Sb. z. a n. v znění zákona zo dňa 27. novembra 1930, č. 169 Sb. z. a n.
č. 2478Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1039 a 1153) o náhradě členům volebního soudu
č. 2479Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1040 a 1154), kterým se mění některá zákonná ustanovení o trestu smrti a o doživotních trestech na svobodě
č. 2480Návrh poslance dra Ladislava Danka a druhů na vydání zákona na ochranu proti žhářství a podvodnému jednání, páchanému za účelem docílení neoprávněné náhrady škody ze smlouvy pojišťovací
č. 2481Návrh poslanců inž. Lad. Nováka, dra Josefa Dolanského a druhů na změnu a doplnění zákona ze dne 23. prosince 1932, čís. 198 Sb. z. a n., o dopravě motorovými vozidly
č. 2482Odpovědi na interpelace
č. 2483Vládní návrh zákona, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. listopadu 1929, č. 166 Sb. z. a n., o konečné úpravě československé měny, jednak zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové
č. 2484Odpovědi na interpelace
č. 2485Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 2483), kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. listopadu 1929, č. 166 Sb. z. a n., o konečné úpravě československé měny, jednak zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové
č. 2486Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 2478) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1039 a 1153) o náhradě členům volebního soudu
č. 2487Zpráva výboru kulturného a rozpočtového o návrhu poslancov Jána Zemana, dra Milana Ivanku, Igora Hrušovského, Jána Lišku, Fedora Ruppeldta, dra A. Štefánka, dra J. Slávika, inž. J. Žilku, Vladimíra Polívku, Fr. Machníka a druhov (tisk 2380) na zriadenie teologickej fakulty evanjelíckej v Bratislavě
č. 2488Vládní návrh zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče
č. 2489Interpelace
č. 2490Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané v Praze dne 10. února 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. února 1934, č. 20 Sb. z. a n.
č. 2491Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 413 a 1201), kterým se upravují některé služební poměry soudců
č. 2492Zpráva branného výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2473), jímž se mění některá ustanovení branného zákona
č. 2493Zpráva výboru sociálně politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2488), kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče
č. 2494Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 2461), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkové ujednání k českostovensko-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednané dne 21. prosince 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1933, č. 241 Sb. z. a n.
č. 2495Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 2462), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda k II. dodatkovému protokolu ze dne 27. června 1932 k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaná dne 2. prosince 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1933, č. 255 Sb. z. a n.
č. 2496Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 2460), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaný v Praze dne 27. listopadu 1933 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. prosince 1933, č. 234 Sb. z. a n.
č. 2497Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1211) o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným (tisk 1214)
č. 2498Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1212) o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům (tisk 1215)
č. 2499Zpráva výboru sociálně politického a ústavně právního o usnesení senátu (tisk 2497) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1211 a 1214) o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným
č. 2500Zpráva výboru zemědělského a ústavně právního o usnesení senátu (tisk 2498) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1212 a 1215) o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP