Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 2201Návrh poslance J. Geyera a druhů, aby dary spořitelen byly osvobozeny od zvláštní daně výdělkové
č. 2202Návrh poslanců K. Procházky, Klimenta, Štětky, Hadka a soudruhů na vydání zákona o sanaci pojištění u báňských bratrských pokladen a zachování jeho samostatnosti
č. 2203Vládní návrh zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče
č. 2204Interpelace
č. 2205Interpelace
č. 2206Naléhavá interpelace poslance Jiří Stříbrného a druhů předsedovi vlády a ministru financí o podpoře malých pivovarů
č. 2207Vládní návrh zákona, jímž mění se §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 10. října 1930, č. 150 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného
č. 2208Zpráva výboru sociálně politického a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2203) zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče
č. 2209Interpelace
č. 2210Odpovědi na iterpelace
č. 2211Interpelace
č. 2212Návrh poslanců dra F. Hodiny, dra Peterse a druhů, aby se rychle poskytla pomoc pohořelým ze Sklenného, okres Štubnianské Teplice
č. 2213Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním poslance H. Müllera. (Přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488 a 491 tr. z.)
č. 2214Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním poslance H. Müllera. (Přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488 a 491 tr. z.)
č. 2215Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. K. Slušného. (Přečiny urážky na cti podle § 2 zákonného článku XLI/1914.)
č. 2216Zpráva výboru imunitního o žádosti disciplinární rady advokátní komory v Praze za souhlas s disciplinárním stíháním poslance dra Hassolda
č. 2217Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance Prokopa. (Přečin utrhání na cti podle § 1 zákonného článku XLI/1914.)
č. 2218Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance Fr. Neumeistra. (Přečin podle §§ 487, 488, 491 tr. z.)
č. 2219Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. J. Bečko. (Přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II čís. 1, 2, § 9, čís. 6 zákonného článku XLI z roku 1914.)
č. 2220Návrh poslanca dra Martina Mičuru a druhov na poskytnutie rýchlej pomoci pohorelcom v obci Krásno nad Kysucou
č. 2221Odpovědi na interpelace
č. 2222Odpověď ministra vnitra na interpelaci poslance O. Horpynky a druhů o nedovolené činnosti spolku "Mezinárodní liga pro lidská práva" (tisk 2184)
č. 2223Súrna interpelácia poslanca Jozefa Galoviča a druhov ministrovi železníc pre stranícke zneužívanie úradnej právomoci riaditeľom štátnych železníc v Košiciach p. inž. Robertom Burianom
č. 2224Súrna interpelácia poslanca Štefana Suroviaka a druhov ministrovi železníc o služobnom previnenie hlavného inšpektora Emanuela Nechutnýho, prednostu dopravného úradu v Prešove
č. 2225Odpověď předsedy vlády a ministra financí na interpelaci poslance Jiří Stříbrného a druhů o podpoře malých pivovarů (tisk 2206)
č. 2226Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 978 a 1014) o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách
č. 2227Odpovědi na interpelace
č. 2228Vládní návrh zákona, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům
č. 2229Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2207), jímž mění se §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 10. října 1930, čís. 150 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku, na majetku u majetku zabraného
č. 2230Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1931 (tisk 1972) spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku
č. 2231Zpráva výboru rozpočtového o usnesení senátu (tisk 2226) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 978 a 1014) o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách
č. 2232Zpráva výboru zemědělského a ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 2228), kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům
č. 2233Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci poslance Chmelíka a druhů o statní regulační komisi pražské (tisk 2192)
č. 2234Návrh poslanca Antona Šaláta a druhov ohľadom poskytnutia pohoreleckej podpory z fondu požiarového a ohľadom odpisu daní pre pohorelcov na Třni (okres Zvolen)
č. 2235Návrh poslanců dra Jos. Patejdla, Al. Tučného, Frant. Zeminové, H. Bergmanna, E. Špatného a druhů na doplnění zákona ze dne 28. prosince 1932, čís. 204 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních personálních
č. 2236Návrh poslanců J. V. Najmana, A. J. Beneše, F. Ostrého a druhů na novelisaci zákona ze dne 23. prosince 1932, čís. 198 Sb. z. a n., o dopravě motorovými vozidly
č. 2237Odpověď ministra vnitra na interpelaci poslance Töröka a soudruhů o zamítnutí stanov "Osvětového spolku pracujících v Podkarpatské Rusi" a zapovědění činnosti tohoto spolku (tisk 2181)
č. 2238Odpovědi na interpelace
č. 2239Naliehavá interpelácia poslanca Töröka a súdruhov ministrovi spravedlnosti o zvláštnom nakladaní štátneho zastupiteľstva v Berehove s niektorými politickými väzňami
č. 2240Naliehavá interpelácia poslanca Töröka a súdruhov ministrovi spravedlnosti o tlačovej konfiskačnej praxi štátneho zastupiteľstva v Užhorode
č. 2241Návrh poslanců Nejezcbleb-Marchy, Teplanského a druhů ohledně úpravy daně z vína u vinařů-producentů
č. 2242Návrh poslanců Štourače, Novotného, Kubače a soudruhů na vydání zákona o úpravě pachtovného a ochraně drobných pachtýřů
č. 2243Súrna interpelácia poslanca Andreja Hlinku a druhov na vládu Č. S. R. vo veci mýlneho vysvetľovania 4-ho §-u rečového zákona zo dňa 29. februára 1920, č. 122
č. 2244Návrh poslance J. Geyera a druhů na změnu § 28 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním
č. 2245Usnesenie senátu Národného shromaždenia republiky Československej o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 1009 a 1023), ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb z. a n. (o zriaďovaní sväzov živnostenských spoločenství)
č. 2246Usnesenie senátu Národného shromaždenia republiky Československej o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 1010 a 1024), ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. (o zriaďovaní odborných živnostenských spoločenství)
č. 2247Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 881 a 1022) o pojistné smlouvě
č. 2248Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje platnost asanačních zákonů pro hlavní město Prahu
č. 2249Interpelace
č. 2250Odpovědi na interpelace
č. 2251Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci poslance inž. O. Kalliny a druhů o útisku, jehož se dopustila veľkostatkářka Váňová z Podbořan, hrozíc propuštěním z práce, a jímž byly německé školní dítky donuceny docházeti do české školy (tisk 2078)
č. 2252Návrh poslanců Fr. Seidla, Rud. Tayerle, inž. Jaromíra Nečase a soudruhů na doplnění zákona ze dne 28. prosince 1932, čís. 204 Sb. z. a n. o úsporných opatřeních personálních
č. 2253Interpelace
č. 2254Návrh poslancov V. Polívku, I. Hrušovského, Št. Bazalu a druhov vo veci katastrofálneho požiaru v Gombáši
č. 2255Interpelace
č. 2256Odpovědi na interpelace
č. 2257Interpelace
č. 2258Návrh poslanca Štefana Suroviaka a druhov na udelenie podpory pohorelcom v obci Krasno nad Kysucou
č. 2259Návrh poslanca Štefana Suroviaka a druhov na poskytnutie podpory pohorelcom v obci Nesluša, okres Kysucké Nové Mesto
č. 2260Návrh poslanca Štefana Suroviaka a druhov na poskytnutie podpory pohorelcom v obci Krásna nad Kysucou
č. 2261Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance Josefa Hrubého. (Přečin proti bezpečnosti cti.)
č. 2262Odpověď ministra železnic na interpelaci poslance Stefana Suroviaka a druhů o služebním provinění vrchního inspektora Emanuela Nechutného, přednosty dopravního úřadu v Prešově (tisk 2224)
č. 2263Odpověď ministra železnic na interpelaci poslance Josefa Galoviče a druhů pro stranické zneužívání úřední pravomoci ředitelem státních drah v Košicích inž. Robertem Burianem (tisk 2223)
č. 2264Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2248), kterým se prodlužuje platnost asanačních zákonů pro hlavní město Prahu
č. 2265Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje lhůta stanovená v § 6, odst. 1 zákona o půjčce práce
č. 2266Návrh posl. Mašaty, Tomáška, dr Patejdla, dr Noska, Ježka, Hackenberga, dr Hodiny a druhů na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n., o jednacím řádu poslanecké sněmovny N. S. R. Č.
č. 2267Návrh posl. Mašaty, Tomáška, dr Patejdla, dr Noska, Ježka, Hackenberga, dr Hodiny a druhů na změnu některých ustanovení jednacího řádu poslanecké sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n.
č. 2268Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 830) zákona o ochraně cti
č. 2269Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2265), kterým se prodlužuje lhůta stanovená v § 6, odst. 1 zákona o půjčce práce
č. 2270Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení čtvrtá dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 8. května 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. května 1933, čís. 79 Sb. z. a n.
č. 2271Zpráva výboru ústavně-právního o návrhu poslanců Mašaty, Tomáška, dra Patejdla, dra Noska, Ježka, Hackenberga, dra Hodiny a druhů na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n., o jednacím řádu poslanecké sněmovny Národního shromáždění RČS. (tisk 2266)
č. 2272Zpráva výboru ústavně-právního o návrhu poslanců Mašaty, Tomáška, dra Patejdla, dra Noska, Ježka, Hackenberga, dra Hodiny a druhů na změnu některých ustanovení jednacího řádu poslanecké sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n. (tisk 2267)
č. 2273Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelaci poslanců Hadka, Höhnela a soudruhů, že četnictvo a policie chová se zcela netečně při stíhání a zjišťování fašistických vrahů dělníka Gödela v Proseči nad Nisou (tisk 1432)
č. 2274Odpověď ministra spravedlnosti a ministra vnitra na interpelaci poslance dra Törkölya a druhů o svévolném zatýkání vykonaném četnickým důstojníkem Marešem v obcích Hriňová, Horný Tisovník a Kokava (tisk 1636)
č. 2275Odpovědi na interpelace
č. 2276Interpelace
č. 2277Vládní návrh zákona o změnách řádu volení v obcích
č. 2278Vládní návrh zákona, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních
č. 2279Naléhavá interpelace poslanců Babela, Kuhnové, Russa a soudruhů ministrovi spravedlnosti dru Meissnerovi o nezákonitém trvání vazby soudruhů Broschka, Körbela, Witta a Jirausche ve vězení litoměřického krajského soudu
č. 2280Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o pěninské cestě a o usnadnění styku v pohraničním území Dunajce, podepsaná ve Gdyni dne 24. září 1931, se Závěrečným protokolem z téhož dne
č. 2281Odpovědi na interpelace
č. 2282Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu (tisk 1727) zákona, kterým se mění a doplňují tiskové zákony
č. 2283Zpráva výboru zdravotnického a výboru rozpočtového u návrhu poslanců Frant. Hummelhansa, Em. Špatného, dra Fr. Lukavského, Fr. Mašaty a druhů (tisk 2152) na dobudování sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze
č. 2284Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o návrhu senátorů V. Donáta, J. Filipínského, V. Klofáče, dr F. Reyla, V. Votruby, dr K. Hellera, J. Luksche a druhů (tisk sen. 1047 a 1054) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění
č. 2285Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 844 a 1033) o finančních prokuraturách
č. 2286Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 2284) k návrhu senátorů V. Donáta, J. Filipínského, V. Klofáče, dr F. Reyla, V. Votruby, dr K. Hellera, J. Luksche a druhů (tisk sen. 1047 a 1054) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění
č. 2287Návrh poslanca Štefana Suroviaka a druhov na poskytnutie podpory pohorelcom v obci Vranie (okres Kysucké N. Mesto)
č. 2288Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk sněm. 2285) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 844 a 1033) o finančních prokuraturách
č. 2289Interpelace
č. 2290Vládní návrh zákona o mimořádné moci nařizovací
č. 2291Zpráva ústavne-právneho výboru o usnesení senátu (tisk snem. 2247) k vládnemu návrhu zákona (tisk sen. 881 a 1022) o poistnej smluve
č. 2292Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu (tisk 2290) zákona o mimořádné moci nařizovací
č. 2293Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon na ochranu republiky
č. 2294Odpovědi na interpelace
č. 2295Interpelace
č. 2296Návrh poslanců Stenzla, Eckerta, Prause a druhů, aby byl vydán zákon o daňových úlevách za opravné a udržovací práce na budovách
č. 2297Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu (tisk 2278) zákona, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních
č. 2298Návrh poslance E. Zajíčka a druhů, aby se pohořelým z obce Loučky dostalo podpory různými opatřeními
č. 2299Návrh poslance dra Hodiny a druhů, aby byla ihned poskytnuta vydatná podpora obyvatelům osady Bušína těžce poškozeným požárem
č. 2300Návrh poslance R. Köhlera a druhů o podporování vynálezů

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP