Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 1901Odpověď vlády na interpelaci poslance Štefana Suroviaka a druhů pro podezřívání železničních zaměstnanců v Slovenském Novém Městě z nespolehlivosti s pozadím stranickým, následkem čehož jsou tito překládáni na jiné stanice a tak bezdůvodně pronásledováni (tisk 1697)
č. 1902Odpověď vlády na interpelaci poslance inž. Kalliny a druhů o soustavném pronásledování příslušníků národních svazů a organisací mládeže bezdůvodným zatýkáním a vyšetřovacími vazbami (tisk 1747)
č. 1903Odpověď vlády na interpelaci poslanců Josefa Šamalíka, Josefa Adámka a druhů o soustavném a hromadném vypovídání a exekučním vymáhání hypotekárních zápůjček u zemědělců (tisk 1757)
č. 1904Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
č. 1905Odpovědi na interpelace
č. 1906Odpověď ministra zemědělství na interpelaci poslance Štefana Danihela a druhů pro nevyřízenou žádost Křesťanského roľníckeho sdruženia v Bratislavě o právo vysílati svého zástupce do výboru zemědělské rady pro Slovensko (tisk 1777)
č. 1907Interpelace
č. 1908Návrh poslanců B. Vaculíka, J. Rýpara a druhů na poskytnutí rychlé pomoci vichřicí a větrnou smrští postiženému obyvatelstvu na Hranicku a Opavsku
č. 1909Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance F. Neumeistra. (Přečin proti bezpečnosti cti.)
č. 1910Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas k udělení svědecké pokuty 500 Kč poslanci J. Krosnáři
č. 1911Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Frenštátě p. R. za souhlas s trestním stíháním posl. J. Chalupníka. (Přestupek proti bezpečnosti cti podle § 487 tr. z.)
č. 1912Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Fryštátě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Śliwky. (Přestupek urážky na cti podle §§ 488 a 489 tr. z.)
č. 1913Súrna interpelácia poslanca dra Jozefa Tisu a druhov vláde Č. S. R. o konečnej úprave štátoprávneho pomeru Slovenskej Krajiny
č. 1914Návrh poslancov Andreja Hlinku, M. Hodžu, Lišku, Polívku a druhov, ktorým sa mení a doplňuje zákon zo dňa 27. marca 1931, č. 50 Sb. z. a n. o štátnom fonde pre splavnenie riek, vybudovanie prístavov, výstavbu údolných prehrád a pre využitkovanie vodných síl
č. 1915Návrh poslanců Štětky, Kulmové, Śliwky, Steinera, Vallo a soudruhů na vydání zákona o trestním stíhání člena vlády, který v zákonné lhůtě neodpověděl na interpelaci členů Národního shromáždění R. Č. S.
č. 1916Návrh poslance Frant. Hummelhanse a soudruhů na zřízení Státního ústavu tělovýchovného
č. 1917Návrh poslanců Josefa Zajíce, Vasila Ščereckého, Kirila Prokopa a druhů na urychlené poskytnutí pomoci zemědělcům v okrese Ťačevo, postiženým živelní pohromou
č. 1918Návrh poslanců Václava Koška, Václava Knotka, Bohumila Staška a druhů na poskytnutí pomoci postiženým zemědělcům živelní pohromou v obci Mečíř v okrese Poděbradském
č. 1919Návrh poslance Josefa Tůmy a druhů na rychlé poskytnutí pomoci zemědělcům na okrese píseckém, kteří živelní pohromou byli postiženi
č. 1920Zpráva výboru rozpočtového a ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 1904), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
č. 1921Návrh posl A. Kaňourka, V. Myslivce a druhů na poskytnutí pomoci krupobitím stiženým obcím okresu benešovského
č. 1922Odpovědi na interpelace
č. 1923Vládní návrh zákona o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise
č. 1924Naléhavá interpelace poslance inž. O. Kalliny a druhů vládě o strašné hospodářské bídě obyvatelstva obce Rotavy a o nutnosti zachrániti obyvatele tohoto místa, ba dokonce celého okresu před vyhladověním rozsáhlou produktivní péčí o nezaměstnané, tedy umožněním nouzových prací
č. 1925Návrh poslanca dra Martina Mičuru a druhov na poskytnutie rýchlej pomoci pohorelcom v obci Krásno nad Kysucou
č. 1926Návrh posl. Štefana Suroviaka a druhov na poskytnutie podpory pohorelcom v obci Krásno nad Kysucou
č. 1927Súrna interpelácia poslanca dr. Jozefa Tisu a druhov ministru zemedelstva pre zrušenie inšpektorátu štátnych lesov a statkov v Bratislave a pripojenie oblastí Holič a Šatín k novému riaditeľstvu moravsko-sliezskému
č. 1928Naléhavá interpelace poslanců Viereckla, Böhma, Gläsela a druhů ministrovi vnitra o krvavých událostech v Duchcově při německé turnéřské slavnosti v Duchcově dne 26. června 1932
č. 1929Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Smlouva o úpravě otázek vyplývajících ze stanovení hranice mezi republikou Československou a republikou Polskou (hraniční statut), podepsaná v Gdyni dne 24. září 1931, se Závěrečným protokolem z téhož dne
č. 1930Interpelace
č. 1931Odpovědi na interpelace
č. 1932Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Plzni za souhlas s trestním stíháním posl. J. Dvořáka. (Přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491, 493 tr. z., resp. přestupek podle § 496 tr. z. a § 1 zákona čís. 124/24 Sb. z. a n.)
č. 1933Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Horním Benešově za souhlas s trestním stíháním poslance O. Halke. (Přestupek podle § 491 tr. z.)
č. 1934Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Holicích za souhlas s trestním stíháním poslance J. Novotného. (Přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 487 a 488 tr. z.)
č. 1935Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. Č. Hrušky. (Zločin podle § 2, odst. 3 a přečin podle § 17, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 1936Návrh poslance Pohla a soudruhů na doplnění zákona ze dne 3. července 1924, č. 170 Sb. z. a n., o hornických soudech rozhodčích
č. 1937Návrh poslanců Macouna, Kleina a soudruhů, aby byl vydán zákon o otvírání a zavírání pracovních místností v obchodních živnostech a živnostech s nimi spřízněných
č. 1938Návrh poslanca Ignáca Grebáča-Orlova a druhov na udelenie podpory pre poškodených roľníkov v Hornej Oravě
č. 1939Návrh poslanců dra Františka Staňka, Nejezchleb-Marchy, Ludvíka Marka, Antonína Chloupka a druhů na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým obcím na okrese Moravský Krumlov, Mikulov, Hustopeč a Uh. Hradiště
č. 1940Návrh posl. dra Petersilky a druhů, aby byla neprodleně poskytnuta pomoc občanům postiženým živelní pohromou v okrese kaplickém
č. 1941Návrh poslanců Josefa Vičánka, Frant. Stanislava, Václava Sedláčka a druhů na poskytnutí pomoci krupobitím postiženým obcím okresu uh.-hradišťského
č. 1942Návrh poslanců Josefa Šamalíka, dra Ladislava Danka, Bedřicha Bezděka a druhů na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům v okresích hustopečském, židlochovském a žďárském na Moravě postižených velkou živelní pohromou
č. 1943Návrh poslancov Štefana Danihela, dra Štefana Polyáka, dra Mikuláša Pružinského a druhov na poskytnutie pomoci živelnou pohromou postihnutým roľníkom v trnavskom okrese
č. 1944Návrh poslanců Václava Koška, Boh. Staška, V. Knotka a druhů na poskytnutí pomoci postiženým zemědělcům krupobitím na okrese poděbradském
č. 1945Návrh poslance Wagnera a druhů na poskytnutí nouzové podpory a odpis daní zemědělcům, trpícím mimořádným suchem v okresech znojemském, mikulovském a moravsko-krumlovském
č. 1946Návrh poslanců Vojty Beneše, A. Remeše, L. Pika, F. Nového a soudruhů na urychlené poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženému obyvatelstvu na Sušičku
č. 1947Odpoveď vlády na interpeláciu poslanca Andreja Hlinku a druhov vo veci slovenskej univerzity Komenského v Bratislave (tlač 1791)
č. 1948Vládní návrh zákona o zřízení organisací dovozců a vývozců zemědělských výrobků
č. 1949Návrh poslance dra F. Hodiny a druhů na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci zemědělcům okresu hustopečského na jižní Moravě, postiženým krupobitím a průtrží mračen
č. 1950Návrh poslanců Sliwky, Klimenta, Steinera, dra Sterna a soudruhů na vydání zákona o sestátnění polských soukromých škol v ČSR
č. 1951Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení II. dodatkový protokol k Obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaný dne 27. června 1932 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. července 1932
č. 1952Návrh poslance Františka Seidla a soudruhů na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým zemědělcům v obci Šimpachu, okres Pelhřimov
č. 1953Netištěno
č. 1954Návrh poslanců Babela, Tylla, Štětky, K. Procházky a soudruhů na vyplacení odměn železničním zaměstnancům za zvýšený služební výkon v době Všesokolského sletu 1932
č. 1955Návrh poslance dra Petersilky a druhů, aby byla rychle poskytnuta pomoc obcím Rožmitálu na Šumavě, Hněvanovu, Čeřinu, Zahrádce, Omlenici a Suchdolu, které byly těžce poškozeny povodní
č. 1956Interpelace
č. 1957Odpovědi na interpelace
č. 1958Návrh poslance R. Kaspera a druhů na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci zemědělcům a rolníkům z obcí Otovice a Šonova u Broumova v Čechách
č. 1959Návrh poslanců Katze, de Witte a soudruhů, aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obětem živelní pohromy v západních Čechách
č. 1960Návrh poslanca Antona Šaláta a druhov ohľadom poskytnutia mimoriadnej podpory a odpisu daní pre poškodencov postižených živelnou pohromou v Železnej Breznici (okres Zvolen)
č. 1961Návrh poslanců Fr. Janalíka, dra Jos. Dolanského a druhů na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci živelní pohromou postiženému obyvatelstvu v okresích třebíčském a znojemském
č. 1962Návrh poslanců A. Kaňourka, V. Myslivce a druhů na poskytnutí pomoci krupobitím postiženým obcím v okrese příbramském
č. 1963Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úprava k prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským ze dne 18. dubna 1925, sjednaná dne 4. července 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 15. července 1932, č. 119 Sb. z. a n.
č. 1964Návrh poslanců V. Koška, Staška, Knotka a druhů na poskytnutí pomoci postiženým zemědělcům krupobitím na okrese mělnickém
č. 1965Súrna interpelácia poslanca Štefana Suroviaka a druhov vláde o schválnom preťahovaní vybavenia veci Dr. Jána Havaša, správcu-učiteľa v Nesluši, ministerstvom školstva
č. 1966Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Řeckou, sjednaná dne 30. července 1932 v Athénách a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. srpna 1932 č. 135 Sb. z. a n.
č. 1967Odpověď ministra zemědělství na interpelaci poslance dra Tiso a druhů v příčině zrušení inspektorátů státních lesů a statků v Bratislavě a připojení oblastí Holiče a Šaštína k novému ředitelství moravskoslezskému (tisk 1927)
č. 1968Návrh poslanců Krosnáře, Hadka, Kubače, Töröka, Śliwky a soudruhů na vydání zákona o úpravě nejnaléhavějších zájmů žáků živnostenských škol pokračovacích
č. 1969Návrh poslance J. Svobody a soudruhů na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami na Příbramsku
č. 1970Návrh poslanců Kubače, Steinera, Vallo, Töröka a soudruhů na poskytnutí okamžité pomoci rolníkům okresu Feledince na Slovensku
č. 1971Odpověď vlády na interpelaci poslance Ivana Kurťaka a druhů o užívání ruštiny ve všech úřadech na Podkarpatské Rusi (tisk 1859)
č. 1972Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu, a dávky z majetku
č. 1973Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o prodloužení platnosti dodatkové úmluvy ze dne 12. listopadu 1931 k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 27. srpna 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. září 1932, č. 149 Sb. z. a n.
č. 1974Odpověď vlády na interpelaci poslance dra F. Hassolda a druhů o zrušení zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (tisk 1887)
č. 1975Naléhavá interpelace poslanců inž. O. Kalliny a druhů ministru vnitra, aby byly ihned zrušeny oba ministerské oběžníky č. 67.493/1930 a č. 64.926/1931
č. 1976Návrh poslance inž. O. Kalliny a druhů na doplnění zákona ze dne 24. června 1926, čís. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců
č. 1977Interpelace
č. 1978Odpovědi na interpelace
č. 1979Odpovědi na interpelace
č. 1980Interpelace
č. 1981Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně známek
č. 1982Vládní návrh zákona, kterým se mění a zrušují některé předpisy o ochraně vzorků a modelů
č. 1983Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně vynálezů
č. 1984Vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromáždění k projevu souhlasu:
1. Pařížská unijní úmluva ze dne 20. března 1883 na ochranu živnostenského vlastnictví, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925,
2. Madridská dohoda ze dne 14. dubna 1891 o potlačování falešných údajů o původu zboží, revidovaná ve Washingtone dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925 a
3. Madridská dohoda ze dne 14. dubna 1891 o mezinárodním zápisu továrních neb obchodních známek, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtone dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925
č. 1985Interpelace
č. 1986Odpoveď ministra školstva a národnej osvety na interpeláciu poslancov Andreja Hlinku, Jozefa Siváka a druhov pre zriadenie vysokej školy technickej na Slovensku (tlač 1821)
č. 1987Odpověď ministra vnitra na interpelaci poslanců Viereckla, Böhma, Gläsela a druhů o krvavých událostech v Duchcově při německé turnéřské slavnosti v Duchcově dne 26. června 1932 (tisk 1928)
č. 1988Naléhavá interpelace poslance Dvořáka a soudruhů vládě republiky Československé o postupu akciové společnosti "Solo" proti dělnictvu
č. 1989Interpelace
č. 1990Odpovědi na interpelace
č. 1991Návrh poslance dra F. Hodiny a druhů, aby byla poskytnuta podpora zemědělcům, jejichž pšenice byla zachvácena rzí
č. 1992Návrh poslance Windirsche a druhů na změnu nebo doplnění sazby daně z masa
č. 1993Návrh poslance Ch. Gläsela a druhů, aby při podpoře v nezaměstnanosti bylo zavedeno povinné vydávání potravin
č. 1994Návrh poslance Ch. Gläsela a druhů, aby byla vydána ustanovení, že zemědělci mohou platiti daně zemědělskými plodinami
č. 1995Návrh poslance Hadka a soudruhů na udělení subvence 5 milionů Kč obcím politického okresu Jablonec nad Nisou
č. 1996Návrh poslanců Roberta Kleina, Fr. Macouna a soudruhů na změnu §§ 15 a 47 zákona ze dne 15. června 1 927, čís. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
č. 1997Návrh poslancov Vladimíra Polívku, I. Hrušovského, Štef. Bazalu a druhov na poskytnutie pomoci pohorelcom v obci Rejdovej, okres Rožňava na Slovensku
č. 1998Návrh poslanců Štětky, Babela, Tylla a soudruhů na vydání zákona o úsporách ve státním hospodářství ČSR
č. 1999Návrh poslancov Vlad. Polívku, Igora Hrušovského, Št. Bazalu a druhov na poskytnutie pomoci pohorelcom v obci Heľpe okres Brezno nad H.
č. 2000Vládní návrh zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP