Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 1801Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl A. Hodinové. (Zločin podle § 81 tr. z., přečiny podle § 279 tr. z., § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky a přestupky podle §§ 312, 391 tr. z. a článku V. zákona čís. 8 ř. z. z roku 1863.)
č. 1802Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. dra Viktora Sterna. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 1803Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mostě za souhlas s trestním stíháním poslance H. Knirsche. (Přečiny podle § 14, čís. 1 a § 17, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 1804Odpověď ministra vnitra na interpelaci poslance Dvořáka a soudruhů o událostech v Přešticích (tisk 1696)
č. 1805Vládní návrh bytového zákona
č. 1806Zpráva výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 829) zákona o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy
č. 1807Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 1796) zákona o nové soustavě drobných peněz
č. 1808Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení senátu Národního shromáždění RČS. (tisk sněm. 1788) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 726 a 741) o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění
č. 1809Vládní návrh zákona o úvěrové pomoci zemědělství z důvodů hospodářské tísně
č. 1810Vládní návrh zákona o Ústředí družstevnictví živnostenského
č. 1811Vládní návrh zákona o Zájmovém ústředí lidového družstevnictví
č. 1812Vládní návrh zákona, jímž se dočasně zastavuje vydávání dovozních listů při vývozu mouky a mlýnských výrobků
č. 1813Odpovědi na interpelace
č. 1814Vládní návrh zákona o dávce na péči o nezaměstnané
č. 1815Vládní návrh zákona, jímž se určuje pro další leta výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí poskytnuty býti podle II. Hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu
č. 1816Návrh poslanců J. Vaňka, P. Solfronka, F. Richtra a druhů na poskytnutí okamžité podpory pohořelým občanům městyse Batelova, politický okres Jihlava, obce Štěměchy v okresu třebíčském a obce Znětínek v okrese velkomeziříčském
č. 1817Návrh poslanců dra F. Staňka, L. Marka a druhů na poskytnutí okamžité podpory pohořelým občanům v obci Štěměchy, okres Třebíč, Znetínku, okres Velké Meziříčí a v Zahradištích, okres Velké Meziříčí
č. 1818Návrh poslance Františka Janalíka a druhů na poskytnutí zvláštní pomoci pohořelým obyvatelům obce Štěměchy
č. 1819Návrh poslanců Františka Janalíka, dr. J. Dolanského a druhů na poskytnutí okamžité podpory pohořelým občanům městyse Batelova u Jihlavy
č. 1820Návrh poslance Františka Janalíka a druhů na poskytnutí pomoci pohořelým v obci Znětínku
č. 1821Súrna interpelácia poslancov Andreja Hlinku, Jozefa Siváka a druhov ministru školstva a národnej osvety pre sriadenie vysokej školy technickej na Slovensku
č. 1822Návrh poslance Jana Dubického a druhů na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v soudních okresích českodubském a mladoboleslavském
č. 1823Návrh poslanců Štětky a soudruhů na zákaz vývozu válečného materiálu z ČSR
č. 1824Návrh poslance Jana Dubického a druhů na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou na okrese mělnickém
č. 1825Návrh poslance Adolfa Křemena a druhů na rychlé poskytnuti pomoci živelní pohromou postiženým zemědělcům na okrese táborském
č. 1826Návrh poslanců dra Karla Moudrého, Čeňka Fialy a druhů na poskytnutí pomoci obci Zaječovu, okres Rokycany, postižené povodní
č. 1827Návrh poslanců dra Františka Staňka, Ludvíka Marka a druhů na urychlené poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým zemědělcům v okresích: Dačice, Jihlava, Velké Meziříčí a Moravské Budějovice
č. 1828Návrh poslance Františka Mašaty a druhů na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým zemědělcům podblanických okresů
č. 1829Návrh poslanců H. Bergmanna, Fr. Zeminové, dra Patejdla, J. Slavíčka a druhů na přechodné zvýšení přirážky k dani důchodové při zdaněném důchodě nad 100. 000 Kč
č. 1830Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v České Lípě za souhlas s trestním stíháním poslance Höhnela. (Přečin podle § 14, čís. 1 a zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 1831Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. K. Procházky. (Přečin proti bezpečnosti cti.)
č. 1832Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. dra J. Nováka a dra F. Noska. (Přestupek podle § 25 a přečin podle § 27 zákona ze dne 15. července 1927, čís. 111 Sb. z. a n.)
č. 1833Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. A. Roudnického. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)
č. 1834Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Hradci Králové za souhlas s trestním stíháním posl. A. Tylla. (Zločin podle §§ 81 a 312 tr. z.)
č. 1835Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave za súhlas s trestným stíhaním posl. J. Mravca. (Prečin ľahkého ublíženia na tele dľa §-u 301 tr. zák.)
č. 1836Návrh poslancov V. Polívku, I. Hrušovského, Š. Bazalu a druhov na poskytnutie pomoci občanom v Muráňskej Zdychave. ktorí boli postihnutí katastrofálnym požiarom
č. 1837Návrh poslance Aloise Roudnického, A. Kaňourka a druhů na poskytnutí podpory obyvatelům a majitelům budov a pozemků poškozených velikým rozvodněním řeky Blanice
č. 1838Návrh poslance inž. Žilky a druhů na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým zemědělcům na okrese přeloučském
č. 1839Odpověď vlády na interpelaci poslance Antona Šaláta a druhů o zamezení stranického úřadováni ing. Cifry, správce státní lesní správy v Helpě (okres Březno, Slovensko) - (tisk 1695)
č. 1840Zpráva výboru ústavně-právního a zemědělského o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk sněm. 1789) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 725 a 740) o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací
č. 1841Interpelace
č. 1842Odpověď vlády na interpelaci poslance inž. Kalliny a druhů, že karlovarské státní policejní komisařství neuvěřitelně omezuje ústavně zaručená státoobčanská práva (tisk 1732)
č. 1843Odpověď vlády na interpelaci poslance Suroviaka a druhů pro odstrkování železničních úředníků - Slováků z vedoucích míst v košickém ředitelství státních železnic a pro dosazování na jich místa železničních úředníků z Čech a Moravy (tisk 1765)
č. 1844Interpelace
č. 1845Odpovědi na interpelace
č. 1846Interpelace
č. 1847Návrh poslanců Zierhuta, Jaksche, Scharnagla a druhů, aby se poskytla vydatná pomoc osobám postiženým krupobitím v okresech tachovském, plánském a bezdružickém
č. 1848Návrh poslance J. Geyera a druhů, aby byla co nejdříve vydána opatření, jimiž by se zmírnily ohromné škody, způsobené živelní pohromou na den Božího těla
č. 1849Návrh poslance Krosnáře a soudruhů na okamžité poskytnutí odškodnění občanům obce Svaté Dobrotivé-Zaječova, postiženým živelní pohromou
č. 1850Návrh poslanca dr. Martina Mičuru a druhov na poskytnutie pomoci obyvateľstvu osade Malá Rudina, postihnutému živelnou pohromou
č. 1851Návrh poslanců Rudolfa Berana, Otomara Bistřického, Jana Tůmy a druhů na pomoc postiženým živelní pohromou v obcích v pol. okr. Strakonice, Horažďovice, Písek a Prachatice, dále v soudních okresích Týn n. /Vlt. a Veselí nad Lužnicí
č. 1852Návrh poslance W. Zierhuta a druhů na poskytnutí pomoci občanům, postiženým rozvodněním Radbuzy v okresech stodském, dobřanském a horšovo-týnském
č. 1853Návrh poslanců dra F. Staňka, L. Marka a druhů na rychlé poskytnutí pomoci obcím postiženým krupobitím a průtrží mračen na politickém okrese jihlavském, dačickém, třebíčském a velkomeziříčském
č. 1854Návrh poslanců Al. Hatiny, V. Mikuláše, Jos. Tykala, Jos. Lance a druhů na urychlené poskytnutí pomoci těžce postiženým zemědělcům při posledních krupobitních pohromách
č. 1855Návrh poslanců Františka Janalíka, dra Jos. Dolanského a druhů na poskytnutí pomoci krupobitím postiženému obyvatelstvu v okresích: Telč, Třešť, Jihlava, Třebíč, Velké Meziříčí a Velká Bíteš
č. 1856Návrh poslanců V. Koška, Knotka, Staška a druhů na poskytnutí pomoci krupobitím postiženým zemědělcům na Českodubsku v okrese turnovském
č. 1857Návrh poslanců V. Koška, Knotka, Staška a druhů na poskytnutí pomoci krupobitím postiženému obyvatelstvu na okresu mělnickém a to v obcích: Kly, Tuháň, Přívory, Čečelice, Byškovice, Liblice, Byšice, Konětopy, část Záboře, Mikova, na okrese novobenáteckém obce: Hlavno, Horní a Dolní Slivno, Měčeříž atd.
č. 1858Naléhavá interpelace poslance I. Kurťaka a druhů vládě o konečném účtu daní zaplacených na Podkarpatské Rusi
č. 1859Naléhavá interpelace poslance I. Kurťaka a druhů vládě o užívání ruštiny ve všech úřadech na Podkarpatské Rusi
č. 1860Naléhavá interpelace poslance I. Kurťaka a druhů vládě o úplném poukrajinštění našich obecných a středních škol a dovolením ministerstva školství a národní osvěty
č. 1861Naléhavá interpelace poslance I. Kurťaka a druhů vládě o propuštění 7 vagónů obilí jako sociální pomoci od řeckých katolíků z Maďarska bez cla pro hladovějící podkarpatské Rusíny řecko-katolického vyznání
č. 1862Návrh poslance dra Petersilky a druhů, aby se rychle pomohlo obcím v okrese prachatickém a česko-krumlovském, postiženým živelními pohromami
č. 1863Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 738 a 754), jímž se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z. a n., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními
č. 1864Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 768 a 779), kterým se mění zákon ze dne 1. července 1921, č. 258 Sb. z. a n., jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace
č. 1865 Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 786 a 790), kterým se doplňují ustanovení exekučního řádu (zákona)
č. 1866Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 787 a 821), jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z.
č. 1867Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci poslance dra G. Hanreicha a druhů o neslýchaném provádění exekucí (tisk 1768)
č. 1868Návrh poslanců Rudolfa Tayerle, Jak. Polacha, J. Bečko, J. Chalupníka a soudruhů, aby byl vydán zákon, kterým se mění zákon ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n. o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění novely ze dne 8. listopadu 1928, č. 184 Sb. z. a n.
č. 1869Návrh poslance dra Staňka a druhů na zřízení výboru kontrolujícího státní hospodářství
č. 1870Návrh poslance dra F. Hassolda a druhů, aby byly vydány Goethovy známky a Goethovy poštovní dopisnice
č. 1871Vládní návrh zákona, kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče
č. 1872Vládní návrh zákona, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z. a n., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém
č. 1873Vládní návrh zákona o spotřební dani z droždí
č. 1874Odpověď ministra sociální péče na interpelaci poslanců Pekárka, Kejmara a druhů o provádění nouzové stravovací akce (tisk 1756)
č. 1875Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu (tisk 1871) zákona, kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče
č. 1876Návrh poslanců Vallo, Kubače, Steinera a soudruhů na poskytnutí pomoci malorolníkům, drobným živnostníkům a nezaměstnaným v okrese Březno na Slovensku
č. 1877Návrh poslance J. Svobody a soudruhů na okamžité poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým drobným zemědělcům v obcích Obříství, Brozánky, D. Beřkovice, Dušníky, Kly, Větrušice, Tuháň, Záboř, Chlumí, Netřeby, Dřínov, Přívoz, Čečelice, Libiš, Bišice, Konětopy, Hlavno Sudovo, Mečeříž, Slivno H. a D. atd.
č. 1878Interpelace
č. 1879Odpovědi na interpelace
č. 1880Zpráva ústavne-právneho výboru o usnesení senátu N. S. (tlačivo 1865) o vládnom návrhu zákona (tlačivo sen. 786 a 790), ktorým sa doplňujú ustanovenia exekučného poriadku (zákona)
č. 1881Návrh poslance dra F. Hassolda a druhů na zrušení zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, čís. 50 Sb. z. a n.
č. 1882Návrh poslance Jana Dubického a druhů na urychlené poskytnutí pomoci obcím, postiženým živelní katastrofou na okrese Mladoboleslavském a Mělnickém
č. 1883Návrh posl. Netolického a druhů na rychlé poskytnutí pomoci zemědělcům na okrese přeloučském, kteří živelní pohromou byli postiženi
č. 1884Návrh poslanců Vallo, Hadka, Töröka a soudruhů na poskytnutí plné náhrady škod obětem střílení v Holiči, Telgartě a Pohořelé
č. 1885Návrh poslance Ch. Gläsela a druhů na poskytnutí rychlé a mimořádné pomoci rolníkům a domkářům z obce Friedersreuthu v okrese ašském, poškozeným bouří dne 14. července 1932
č. 1886Zpráva výboru živnostensko-obchodního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1873) o spotřební dani z droždí
č. 1887Naléhavá interpelace poslance dr F. Hassolda a druhů vládě nebo ministrovi spravedlnosti o zrušení zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, čís. 50 Sb. z. a n.
č. 1888Návrh poslance Štětky a soudruhů na zřízení vyšetřovacího výboru
č. 1889Zpráva výboru zemědělského a zásobovacího o usnesení senátu (tisk sněm. 1863) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 738 a 754), jímž se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z. a n., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními
č. 1890Zpráva výboru technicko-dopravního o usnesení senátu Národního shromáždění republiky československé (tisk sněm. 1864) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 768 a 779), kterým se mění zákon ze dne 1. července 1921, č. 258 Sb. z. a n., jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace
č. 1891Zpráva výboru sociálne-politického o návrhu poslancov Bečku, Brožíka, Husnaja a súdruhov (tisk 1479), ktorým sa rozširuje pôsobnosť zákona zo dňa 25. února 1920, č. 144 Sb. z. a n. o závodných a revírnych radách pri baníctve na území Podkarpatskej Rusi
č. 1892Návrh poslance R. Kasperu a druhů na zavedení nemocenského pojištění dělníků, kteří pro nedostatek práce byli vyloučeni z výrobního procesu a byli povinně pojištěni
č. 1893Návrh poslance Chmelíka a druhů, aby vláda ihned poskytla nutnou pomoc obyvatelstvu krupobitím postižených obcí na Kralupsku, Mělnicku a Velvarsku
č. 1894Návrh poslance Aloise Petra a druhů na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okresu klatovském
č. 1895Návrh poslance Štětky a soudruhů na bezodkladné vrácení přeplatků daně důchodové ze služebních požitků
č. 1896Návrh poslanců Frant. Biňovce, dr. Lva Wintra a soudruhů na urychlené a vydatné poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým zemědělcům v okresích Slaný a Kralupy-Velvary
č. 1897Návrh posl. Andreja Hlinku a druhov na sriadenie vyšetrujúceho výboru
č. 1898Návrh poslanců L. Pechmanové-Klosové, Ferd. Richtra, Josefa Stejskala a druhů na změnu zákona o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce
č. 1899Zpráva výboru zemědělského a rozpočtového o návrzích na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami (č. t. 1497, 1533, 1566, 1571, 1584, 1606, 1634, 1649, 1703, 1714, 1726, 1766, 1771, 1772, 1773, 1776, 1792, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1822, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1836, 1837, 1838, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1862, 1877, 1882 a 1883)
č. 1900Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu (tisk 1872) zákona, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z. a n. o přechodné přirážce k dani důchodové a dani z tantiém

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP