Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 1701Návrh poslanců Štětky, Jurana, Höhnela, Šliwky, Kubače a soudruhů na splnění požadavků chudých trafikantů
č. 1702Návrh poslanců H. Bergmanna, Ferd. Richtra, K. Zeminové, dr. Patejdla, J. Netolického, Josefa Vaňka, Josefa Tykala a druhů na opatření prostředků samosprávným svazkům ku provádění produktivních prací za účelem snížení nezaměstnanosti
č. 1703Návrh poslancov dr. Milana Hodžu, Štefana Stundu, Jána Vanču, Michala Doriča a druhov na urychlené poskytnutie pomoci povodňami postihnutým zemedelcom v okresoch Kráľ. Chlumec, Veľké Kapušany, Trebišov a Michalovce
č. 1704Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Vallo. (Přečin urážky na cti podle § 2 zákonného článku XLI z r. 1914.)
č. 1705Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Hrubého. (Zločin podle § 15, čís. 3, přečiny podle § 14, čís. 5, § 15, čís. 2, § 18, čís. 1-3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího)
č. 1706Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. K. Sliwky. (Zločin podle § 15, čís. 3, přečiny podle § 11, čís. 2, § 15, čís. 2 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 14 a 19 zákona shromažďovacího.)
č. 1707Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. K. Śliwky. (Přečiny urážky na cti podle §§ 487, 488, 491, 496 tr. z.)
č. 1708Odpověď vlády na interpelaci poslance dra Ludevíta Labaje a druhů o nesprávném zadávání slovenského uhlí se strany ministerstva železnic (tisk 1626)
č. 1709Návrh poslanců Zápotockého, K. Procházky, Hádka, Śliwky, Dvořáka, Steinera a soudruhů na vydání zákona o 6 hodinné době pracovní pro horníky
č. 1710Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 23. března 1932 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. dubna 1932, čís. 45 Sb. z. a n.
č. 1711Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance a ministra dra K. Viškovského. (Přestupek proti bezpečnosti cti podle § 496 tr. z.)
č. 1712Odpověď vlády na interpelaci poslance Štefana Suroviaka a druhů o neuspokojivé odpovědi vlády (tisk 1414) na interpelaci (tisk 1181) o vytlačování slovenštiny ze železničních úřadů českými tiskopisy a o ubírání výdělku slovenskému živnostnictvu (tisk 1603)
č. 1713Odpověď ministra národní obrany na interpelaci poslance inž. O. Kalliny a druhů o cvičeních ve zbrani vojenských osob, které byly odvedeny v létech 1920-1923 a předčasně propuštěny jako přespočetné (tisk 1648)
č. 1714Návrh poslanca Antona Šaláta a druhov vláde Čsl. republiky ohľadom poskytnutia podpory a daňových úľav pre poškodencov v obciach Hradište-lazy, Málinec, Šoltýska, Ďubákovo Chladná, Krňanské-lazy, Kokava n. Rimavou (okresy: Lučenec a Rimavská Sobota)
č. 1715Interpelace
č. 1716Vládní návrh zákona, kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona ze dne 22. března 1929, č. 46 Sb. z. a n.
č. 1717Návrh poslanců Zápotockého, Kuhnové, Vallo, Töröka, Sliwky, K. Procházky, Steinera a soudruhů na poskytnutí náhrady škod obětem střílení v Mostě a v Chomutově
č. 1718Interpelace
č. 1719Vládní návrh zákona o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob s nimi co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících
č. 1720Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1684) o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti
č. 1721Odpovědi na interpelace
č. 1722Zpráva výboru branného o vládním návrhu (tisk 1682) zákona o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. a n.
č. 1723Zpráva výboru imunitního o žádosti státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance J. Vallo. (Zločin podle § 175 tr. z. a přečiny podle § 14, číslo 1 zákona na ochranu republiky a podle § 4, odst. II zákonného článku XL/1914.)
č. 1724Interpelace
č. 1725Návrh poslanců Josefa Šamalíka, Josefa Adámka, Fr. Navrátila, Václava Knotka, dr. M. Mičury, Jana Rýpara, dr. L. Daňka a druhů na zřízení fondu pro nezaměstnané
č. 1726Návrh poslancov Štefana Onderču, dr. Gejzu Fritza a druhov na rýchle poskytnutie pomoci živelnou pohromou postihnutej obci Široké v politickom okrese prešovskom
č. 1727Vládní návrh zákona o tisku
č. 1728Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění návrh úmluvy z roku 1925 týkající se odškodnění nemocí z povolání
č. 1729Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 703 a 724) o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely v míru
č. 1730Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 1710), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 23. března 1932 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. dubna 1932, čís. 45 Sb. z. a n.
č. 1731Zpráva výboru zahraničního a ústavně právního o vládním návrhu (tisk 1691) ústavního zákona o úpravě státních hranic s Rumunskem
č. 1732Naléhavá interpelace poslance inž. O. Kalliny a druhů vládě, že karlovarské státní policejní komisařství neuvěřitelně omezuje ústavně zaručená státoobčanská práva
č. 1733Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního úřadu v Turč. Sv. Martině za souhlas s trestním stíháním posl. J. Hrubého. (Přestupek nařízení o právu shromažďovacím)
č. 1734Zpráva výboru imunitného o žiadosti krajského trestného súdu v Prahe za súhlas k trestnému stíhaniu posl. A. Hodinovej. (Zločin podľa § 87 tr. z. a prečin podľa §§ 279 a 283 tr. z.)
č. 1735Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas k trestnému stíhaniu posl. J. Vallo. (Prečin urážky na cti podľa § 2 zákonného článku XLI z r. 1914.)
č. 1736Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mladé Boleslavi za souhlas s trestním stíháním posl. A. Tylla. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 1737Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního úřadu ve Vráblech za souhlas s trestním stíháním poslance M. Čižinské. (Přestupek nařízení o právu shromažďovacím.)
č. 1738Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Podbořanech za souhlas s trestním stíháním poslance F. Viereckla. (Přestupek urážky na cti.)
č. 1739Zpráva výboru imunitného o žiadosti krajského súdu v Liberci za súhlas k trestnému stíhaniu poslanca E. Höhnela. (Prečin podľa § 17, čís. 1 zákona na ochranu republiky)
č. 1740Zpráva výboru imunitného o žiadosti krajského súdu v Novom Jičíne za súhlas s trestným stíhaním posl. A. Hadka. (Zločin podľa § 15, čís. 3 a prečin podľa § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky)
č. 1741Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Olomouci za souhlas s trestním stíháním poslance A. Hadka. (Přečin podle § 81 tr. z. a přestupky podle § 312 tr. z. a § 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím.)
č. 1742Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Olomouci za souhlas s trestním stíháním posl. A. Hodinové. (Přečin podle § 283 tr. z. a přestupky podle § 312 tr. z. a § 3 a 19 zákona shromažďovacího)
č. 1743Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance F. Kubače. (Přečin podle § 1, 3, odst. II, čís. 1 zákonného článku XLI z roku 1914.)
č. 1744Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. A. Hlinky. (Přečin pomluvy tiskem podle §§ 1, 3, odst. II, čís. 1 a 2, § 9, čís. 6 zákonného článku XLI z roku 1914.)
č. 1745Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Liberci za souhlas s trestním stíháním poslance A. Hadka. (Trestné činy podle §§ 81, 312, 5, 152, 153 tr. z.)
č. 1746Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. I. Grebáče-Orlova. (Zločiny podle §§ 355, 356, 362, 363 tr. z.)
č. 1747Naléhavá interpelace poslance inž. O. Kalliny a druhů vládě o soustavném pronásledování příslušníků národních svazů a organisací mládeže bezdůvodným zatýkáním a vyšetřovacími vazbami
č. 1748Zpráva výboru branného a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1719) zákona o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících
č. 1749Zpráva výboru technicko-dopravního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1716), kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, číslo 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona ze dne 22. března 1929, číslo 46 Sb. z. a n.
č. 1750Odpověď vlády na interpeláciu poslanca Andreja Hlinku a druhov vo veci slovenskej univerzity Komenského v Bratislave na Slovensku (tlač 1596)
č. 1751Zpráva výboru branného o usnesení senátu (tisk sněm. 1729) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 703 a 724) o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely v míru
č. 1752Interpelace
č. 1753Interpelace
č. 1754Odpovědi na interpelace
č. 1755Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci poslance dra F. Hassolda a druhů o udílení subvencí obcím a elektrisačním družstvům (tisk 1635)
č. 1756Naléhavá interpelace posl. Pekárka, Kejmara a druhů ministru sociální péče o provádění nouzové stravovací akce
č. 1757Naléhavá interpelace posl. Josefa Šamalíka, Josefa Adámka a druhů předsedovi vlády o soustavném a hromadném vypovídání a exekučním vymáhání hypotekárních zápůjček u zemědělců
č. 1758Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. A. Šaláta. (Přečin pomluvy tiskem podle §§ 1, 3, odst. II, čís. 1, 2, § 9, čís. 6 zákonného článku XLI/1914.)
č. 1759Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. J. S. Vančo. (Přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, odst. II, čís. 1 zákonného článku XLI/1914.)
č. 1760Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. J. Husnaje. (Přečin pomluvy tiskem podle §§ 1, 3, odst. II, čís. 1 zákonného článku XLI/1914.)
č. 1761Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Novém Jičíně za souhlas s trestním stíháním posl. dra Schollicha. (Přečin podle § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 1762Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním poslance Müllera. (Přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488 a 491 trestního zákona.)
č. 1763Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. A. Šaláta. (Přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, čís. 1, 2 a § 9, čís. 6 zákonného článku XLI z roku 1914.)
č. 1764Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. J. Vallo. (Zločin podle § 15, čís. 3, přečin podle § 14, čís. 1, 5, přestupek podle § 15, čís. 4 zákona na ochranu republiky, přečin podle § 24, čís. 3 zákonného článku XIV/1914 a přestupek podle § 29, čís. 3 zákonného článku XIV/1914.)
č. 1765Súrna ínterpelácia poslanca Štefana Suroviaka a spoločníkov vládě ČSR. pre odstrkovanie železničných úradníkov-Slovákov z vedúcich miest v košickom riaditeľstve št. železnic a pre dosadzovanie na ich miesta želez. úradníkov z Čiech a Moravy
č. 1766Návrh poslanců Fr. Machníka, J. Kočandrle, O. Bistřického a druhů na poskytnutí okamžité podpory pohořelým občanům osady Čepinec, pol. obec Žinkovy, okres Přeštice
č. 1767Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Hradci Králové za souhlas s trestním stíháním posl. J. Štětky. (Přečin podle § 11, čís. 2 a § 14, čís. 4 zákona na ochranu republiky.)
č. 1768Naléhavá interpelace poslance dr G. Hanreicha a druhů ministru spravedlnosti o neslýchaném provádění exekucí
č. 1769Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Ml. Boleslavi za souhlas s trestním stíháním poslance J. Dubického. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)
č. 1770Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 737 a 748) o odškodnění nemocí z povolání
č. 1771Návrh poslanca Antona Šaláta a drukov vládě ČSR. ohľadom poskytnutia rýchlej pomoci a daňových úľav pohorelcom v Slovenskej Lupči (okr. Banská Bystrica)
č. 1772Návrh poslanců dra Františka Staňka, Ludvíka Marka a druhů na poskytnutí okamžité podpory pohořelým občanům městyse Batelova u Jihlavy
č. 1773Návrh poslanca Suroviaka a druhov na rýchle poskytnutie pomoci živeľnou pohromou postihnutým obciam v okrese Kysucko-Novomestskom a Čadčanskom
č. 1774Návrh poslance Kopeckého a soudruhů na vykázání bělogvardějců z území ČSR
č. 1775Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. J. Hrubého. (Zločin podle § 87 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.)
č. 1776Návrh poslanců dra J. Zadiny, J. Honzla a druhů na poskytnutí okamžité podpory pohořelým občanům obce Rejčkov p. Zahrádka, okres Ledeč nad Sázavou
č. 1777Súrna interpelácia poslancov Štefana Danihela, dr Štefana Polyáka, dr Mikuláša Pružinského a druhov ministrovi zemedelstva pre nevybavenú žiadosť Kresťanského roľníckeho sdruženia v Bratislave o právo vysielať svojho zástupcu do výboru Zemedelskej Rady pre Slovensko
č. 1778Odpověď ministra vnitra na interpelaci poslance Antona Šaláta a druhů o obraně rolnických povozníků v Krupině při dopravě kamene z městského lomu (tisk 1664)
č. 1779Návrh poslance R. Kaspera a druhů na snížení jízdného na dráze pro zaměstnance na dovolené
č. 1780Interpelace
č. 1781Odpovědi na interpelace
č. 1782Zpráva výboru zemědělského a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1683) zákona, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem
č. 1783Zpráva výboru zemědělského, živnostensko-obchodního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1347) zákona o povinném mísení lihu s pohonnými látkami
č. 1784Návrh poslancov Bečku, dr. Markoviča, Brožíka a súdruhov na vydanie zákona, ktorým sa mení, doplňuje a uvádza v platnosť zákon zo dňa 28. brezna 1928, č. 57 Sb. z. a n. o zriadení a pôsobnosti banských úradov
č. 1785Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení senátu (tisk sněm. 1770) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 737 a 748) o odškodnění nemocí z povolání
č. 1786Zpráva výboru sociálně-politického, zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1728), kterým se předkládá Národnímu shromáždění návrh úmluvy z roku 1925 týkající se odškodnění nemocí z povolání
č. 1787Odpověď ministra sociální péče a ministra zemědělství na interpelaci poslance dra Polyáka a druhů o mimořádném nouzovém podporování zemědělského dělnictva na Slovensku (tisk 1605)
č. 1788Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 726 a 741) o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění
č. 1789Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 725 a 740) o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací
č. 1790Návrh poslance O. Horpynky a druhů na zajištění všech druhů podpory v nezaměstnanosti
č. 1791Súrna interpelácia poslanca Andreja Hlinku a druhov na vládu Č. S. R. vo veci slovenskej univerzity Komenského v Bratislave
č. 1792Návrh poslanca Bendu a súdruhov na rýchle preskúmanie škod, zapríčinených prietržou mračien a krupobitím v obciach Divina, Divinka, Svederník a v osadách Lalinek a Marček, okresu žilínského
č. 1793Návrh poslanců Kleina, Macouna, Bečko, Polacha a soudruhů na vydání zákona o otevírání a zavírání pracovních místností v živnostech obchodních a v živnostech jim příbuzných
č. 1794Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupitelstva v Bratislave za súhlas k trestnému stíhaniu posl. Suroviaka. (Prečin pomluvy podľa §§ 1, 3, odst. II, čís. 1 zákonného článku XLI z r. 1914, prečin vydieračstva podľa § 50 tr. z. a priestupok útisku podľa § 1 zákona č. 309 z r. 1921 Sb. z. a n.)
č. 1795Návrh poslanců Václava Knotka, Václava Koška, Josefa Šamalíka, Františka Janalíka, Antonína Kaňourka a druhů na mísení škrobové moučky do pečiva
č. 1796Vládní návrh zákona o nové soustavě drobných peněz
č. 1797Interpelace
č. 1798Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Čes. Lípě za souhlas s trestním stíháním poslance R. Böhma. (Přečin bezpečnosti cti podle § 461 tr. z.)
č. 1799Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance J. Dvořáka. (Zločin podle § 81 tr. z. a přestupky podle § 312 tr. z. a §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím.)
č. 1800Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Velkém Berezném za souhlas s trestním stíháním poslance J. Zajíce. (Přečin utrhání na cti.)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP