Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 1401Návrh poslanců Roberta Kleina, Františka Neumeistra a soudruhů na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženému městu Golčův Jeníkov
č. 1402Odpověď ministra železnic na interpelaci posl. Štefana Suroviaka a druhů o poškozování úřednictva centrál při povyšování (tisk 1214)
č. 1403Odpověď ministra železnic na interpelaci poslance Štefana Suroviaka a druhů o porušování úředního tajemství (tisk 1239)
č. 1404Odpověď ministra železnic na interpelaci poslance dra Hassolda a druhů o dopravování lázeňských hostů v dobytčích vozech (tisk 1280)
č. 1405Interpelace
č. 1406Odpovědi na interpelace
č. 1407Interpelace
č. 1408Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k udělení souhlasu dodatkový protokol ze dne 23. září 1931 k obchodní úmluvě sjednané mezi republikou Československou a Francií dne 2. července 1928, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. září 1931, čís. 148 Sb. z. a n.
č. 1409Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projednání a udělení souhlasu dodatkový protokol ze dne 3. září 1931 k obchodní smlouvě uzavřené dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. září 1931, č. 149 Sb. z. a n.
č. 1410Vládní návrh finančního zákona republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1932
č. 1411Odpověď ministra železnic na interpelaci poslance Štefana Suroviaka a druhů o pronásledování přednosty stanice Šahy pro jeho slovenské přesvědčení (tisk 1271)
č. 1412Odpovědi na interpelace
č. 1413Odpověď vlády na interpelací poslanců Stenzla, Eckerta, Prause a druhů o mimořádné nouzové výpomoci pro živnosti a obchod (tisk 1182)
č. 1414Odpověď vlády na interpelaci poslance Štefana Suroviaka a druhů o vytlačování slovenštiny z úřadů a ubírání výdělku slovenskému řemeslníctvu a obchodnictvu železniční správou (tisk 1181)
č. 1415Odpoveď ministra školstva a národnej osvety na interpeláciu poslanca Jozefa Siváka a druhov o štátnej meštianskej škole v Handlovej (tisk 1270)
č. 1416Návrh poslanců Krosnáře, Hrubého, Barši, Śliwky, Steinera a soudruhů na vydání zákona o zimní výpomoci nezaměstnaným a nouzově zaměstnaným
č. 1417Návrh poslanců Štětky, Hrubého, Klimenta a soudruhů na vydání zákona o 7 a 6 hod. době pracovní bez zkrácení mezd
č. 1418Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 32 a 467), kterým se znovu prodlužuje platnost zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. z. a n., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady
č. 1419Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 448 a 466) o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a o označování nábojů
č. 1420Návrh poslance Václava Jaši a soudruhů, aby obcím Šanovu, Rokytnici, Štítné, osadě Sv. Štěpán a obci Jestřabí, postiženým průtrží mračen, povodní a zátopami, neprodleně byla poskytnuta dostatečná pomoc
č. 1421Odpovědi na interpelace
č. 1422Interpelace
č. 1423Návrh poslanců Zápotockého, Štětky, Babela, Hrubého a soudruhů na vydání zákona o podporování nezaměstnaných a částečně zaměstnaných na účet státu a podnikatelů
č. 1424Návrh poslanců dr. Patejdla, Fr. Zeminové, Al. Tučného, Ferd. Richtra, Jana Šeby, Jana Slavíčka, Václava Mikuláše a druhů na úpravu bankovnictví
č. 1425Návrh poslanců Stejskala, Šeby a druhů, aby ihned byla poskytnuta pomoc postiženému okresu Rychnov nad Kněžnou živelní pohromou
č. 1426Návrh poslanců Cyrila Malého, Frant. Langra, Ferd. Richtra a drubů na zařazení obcí Chrlic a Rosenberku do skupiny C činovného státních zaměstnanců
č. 1427Návrh poslanců Stejskala, Šeby a druhů, aby ihned byla poskytnuta pomoc obcím Miletínu, Zdobínu, Dehtovu v Podkrkonoší v soudních okresech Hořice v Podkrkonoší a Dvůr Králové nad Labem, které byly postiženy velikými škodami způsobenými krupobitím
č. 1428Návrh poslanců Františka Stanislava, Josefa Vičánka, Václava Sedláčka a druhů na poskytnutí okamžité pomoci občanům a zemědělcům v obcích Štítné, Jestřabí, Popovu, Rokytnici, Šanovu a osadě Sv. Štěpán v okrese Uhersko-Brodském postiženým živelní katastrofou povodní
č. 1429Návrh poslancov dra Ivana Markoviča, Ferd. Bendu, Jána Bečku a súdruhov na zaradenie mesta Trnavy do skupiny B činovného
č. 1430Návrh poslanců J. Netolického, J. Stejskala a druhů na změnu zákona č. 87 Sb. z. a n. z r. 1926, kterým se upravují poměry podomního obchodu
č. 1431Návrh posl. P. Teplanského, J. Petroviča, Š. Stundu, Š. Blažka a druhov na rýchle poskytnutie pomoci zemerobotníctvu na Slovensku a P. Rusi, postíženému tohoročnou katastrofálnou neúrodou
č. 1432Naléhavá interpelace poslanců Hádka, Höhnela a soudruhů ministrovi vnitra dr Slávikovi a ministrovi spravedlnosti dr Meissnerovi, že četnictvo a policie chová se zcela netečně při stíhání a zjišťování fašistických vrahů dělníka Gödela v Proseči nad Nisou
č. 1433Naléhavá interpelace poslanců Klimenta, Štětky a soudruhů ministru financi o zadržení hornických vkladů u Lidové záložny v Přívoze
č. 1434Naliehavá interpelácia poslanca dra Polyáka a druhov ministru zemedelstva o postiženie slovenského roľníctva katastrofálnym poklesom ceny hovädzieho dobytka
č. 1435Odpověď ministrů sociální péče, veřejných prací a vnitra na interpelaci poslanců dra Sterna, Höhnela a druhů o stávce silničních stavebních dělníků u firmy "Konstruktiva" a o ohromných zlořádech u této firmy (č. tisku 1310) a na interpelaci týchž poslanců, jak firma "Konstruktiva" postupuje při státních nouzových pracích (č. tisku 1311)
č. 1436Odepření odpovědi vládou na interpelaci poslance Kuhnové a soudruhů o drahotní politice vlády (tisk 1130/XII)
č. 1437Odpovědi na interpelace
č. 1438Interpelace
č. 1439Návrh poslanců inž. R. Junga. Krebse, Kaspera a druhů o potírání nezaměstnanosti
č. 1440Návrh poslanců inž. J. Záhorského, F. Langra, dra Patejdla a druhů na změnu zákona o stavebním ruchu
č. 1441Návrh poslance Krumpeho a druhů na změnu zákona ze dne 31. ledna 1919, číslo 75 Sb. z. a n., o řádu volení v obcích
č. 1442Návrh poslanců Stenzla, Eckerta, Prause a druhů na změnu a doplnění živnostenského řádu
č. 1443Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Hradci Králové za souhlas s trestním stíháním poslance A. Tylla. (Přečin podle §15, čís. 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 1444Naléhavá interpelace poslance R. Köhlera a druhů vládě o některých ustanoveních zákona ze dne 15. června 1927, číslo 76 Sb. z. a n., o přímých daních
č. 1445Interpelace
č. 1446Návrh poslance Windirsche a druhů na zřízení zdravotního obvodu se sídlem ve Vítkovicích v okrese jilemnickém
č. 1447Interpelace
č. 1448Odpověď ministrů národní obrany, vnitra a spravedlnosti na interpelaci poslance Hrušky a soudruhů o závodním teroru, prováděném z příkazu ministra národní obrany na dělnících a falšování volebních listin v Daňkovce v Karlíně (tisk 1316)
č. 1449Naléhavá interpelace poslance dra F. Hassolda a druhů ministrovi vnitra o stavbě nového státního hotelu v Mariánských Lázních
č. 1450Odpovědi na interpelace
č. 1451Naléhavá interpelace poslanců Windirsche, Böllmanna, Hodiny, Gläsela, Wagnera, Viereckla, Platzera a druhů ministrovi financi o stížnostech v daňových a poplatkových věcech
č. 1452Odpovědi na interpelace
č. 1453Návrh poslance Windirsche a druhů, aby bylo vydáno nařízení, že se do margarinu při jeho výrobě musí přidávati sezamový olej
č. 1454Návrh poslance Windirsche a druhů na povinné užívání zvířecích tuků domácího původu při výrobě margarinu
č. 1455Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 493 a 568), kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z. a n., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace, ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 238 Sb. z. a n., a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace
č. 1456Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 564 a 584) o zcizení některých státních nemovitostí v Praze VII
č. 1457Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 619 a 628), jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931
č. 1458Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 618 a 627), kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče
č. 1459Usnesení senátu Národního shromážděni republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 458 a 607) o překládání vojenských soudců, kteří dosáhli určitého věku nebo nejsou schopni plniti úřední a služební povinnosti, do výslužby a o zprošťování jich od vykonávání služby pro trestní řízení
č. 1460Z práva výboru rozpočtového o vládnom návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona pre rok 1932 (tisk 1410)
č. 1461Interpelace
č. 1462Návrh poslanců Rob. Kleina, Rud. Tayerle, Fr. Macouna a soudruhů na vydání zákona, kterým se mění zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních
č. 1463Návrh poslanca Vladimíra Polívku, Igora Hrušovského a druhov na poskytnutie pomoci obetiam katastrofálného požiaru v Kátlovciach
č. 1464Návrh poslancov Vlad. Polívku, I. Hrušovského a druhov na poskytnutie pomoci obetiam katastrofálneho požiaru v Lučatíne, v Lubotíne a v Nižnom Slavkove
č. 1465Vládní návrh zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem
č. 1466Vládní návrh zákona o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě
č. 1467Odpověď ministra financí na interpelaci poslanců Klimenta, Štětky a soudruhů o zadržení hornických vkladů u Lidové záložny v Přívoze (tisk 1433)
č. 1468Návrh poslanců dr. Jarosl. Stránského, inž. Záhorského a druhů na doplnění zákona shromažďovacího ze dne 15. listopadu 1867, čís. 135 ř. z.
č. 1469Návrh poslanců Rudolfa Tayerle, F. Macouna a soudruhů na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 54 Sb. z. a n., o poplatcích, taxách a kolcích (hrací karty)
č. 1470Zpráva výboru zahraničného a živnostensko-obchodného o vládnom návrhu (tisk 1385), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu k schváleniu dohoda o ďalšom predlžení dodatkovej úmluvy zo dňa 21. červenca 1927 k obchodnej dohode medzi republikou Československou a republikou Rakúskou, sjednaná dňa 17. červenca 1931 a uvedená v prozatímnu platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 20. červenca 1931, č. 119 Sb. z. a n.
č. 1471Zpráva výboru zahraničného a živnostensko-obchodného o vládnom návrhu (tisk 1380), ktorým sa předkladá Národnému shromaždeniu k schválenlu dohoda o predlžení dodatkovej úmluvy k obchodnej dohode medzi republikou Československou a republikou Rakúskou zo dňa 21. červenca 1927, sjednaná dňa 11. červenca 1931 a uvedená v prozatímnu platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 14. červenca 1931, č. 112 Sb. z. a n.
č. 1472Zpráva výboru zahraničného a živnostensko-obchodného o vládnom návrhu (tisk 1392), ktorým sa predkladá Národniemu shromaždeniu k schváleniu dodatková úmluva k obchodnej dohodě medzi republikou Československou a republikou Rakúskou zo dňa 4. května 1921, sjednaná dňa 22. červenca 1931 a uvedená v prozatímnú platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 27. červenca 1931, č. 126 Sb. z. a n.
č. 1473Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1465) o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem
č. 1474Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona (tisk 1466) o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě
č. 1475Naléhavá interpelace poslance Štětky a soudruhů ministru zahraničních věcí o japonsko-čínské válce a o válečném ohrožování Sovětského Svazu imperialistickými státy
č. 1476Naléhavá interpelace poslanců Tylla, Babela a soudruhů ministru železnic o neslýchaném politickém teroru vůči dílenskému zaměstnanci čsl. drah v Praze na Masarykově nádraží, Františku Zíkovi
č. 1477Naléhavá interpelace poslance Štětky a soudruhů vládě o chystaném odbourání vánočního příspěvku státním zaměstnancům
č. 1478Návrh poslance Jana Prokeše a soudruhů, aby město Mor. Ostrava zařaděno bylo do skupiny míst A činovného
č. 1479Návrh poslancov Bečku, Brožíka, Husnaja a súdruhov na vydanie zákona, ktorým sa rozšiřuje pôsobnosť zákona zo dňa 25. února 1920 č. 144 Sb. z, a n. o závodných a revírných radách pri baníctve na územie Podkarpatskej Rusi
č. 1480Návrh poslancov Bečku, Brožíka, Husnaja a súdruhov na vydanie zákona, ktorým sa rozširuje pôsobnosť zákona zo dňa 25. února 1920 č. 143 Sb. z. a n. o účasti zamestnancov pri baníctve na správe baní a ich podielu na čistom zisku, na Podkarpatskú Rus
č. 1481Zpráva výboru ústavno-právneho a technicko-dopravného o usnesení senátu (tisk snem. 1419) k vládnemu návrhu zákona (tisk sen. 448 a 466) o zkúšaní a označovaní ručných strelných zbraní a o označovaní nábojov
č. 1482Návrh poslanců dra Staňka, Berana, Dubického, dra Zadiny, Petroviče, Zajíce a druhů, kterým se vládě ukládá, aby předložila novelu zákona o podpoře v nezaměstnanosti
č. 1483Interpelace
č. 1484Návrh posl. Štefana Danihela a druhov na poskytnutie pomoci postihnutým požiarom v Kátlovciach
č. 1485Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 1409), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projednání a udělení souhlasu dodatkový protokol ze dne 3. září 1931 k obchodní smlouvě uzavřené dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. září 1931, čís. 149 Sb. z. a n.
č. 1486Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 1408), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k udělení souhlasu dodatkový protokol ze dne 23. záři 1931 k obchodní úmluvě, sjednané mezi republikou Československou a Francií dne 2. července 1928, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. září 1931, čís. 148 Sb. z. a n.
č. 1487Odpovědi na interpelace
č. 1488Návrh poslancov Vallo, Babela, Steinera, J. Svobody, Töröka a súdruhov na zariadenie robotníkov a robotníčok štátnych železiarní, hutí a baní v ČSR do zákona č. 103/26
č. 1489Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 626 a 639), kterým se prodlužuje účinnost a mění některá zákonná ustanovení v oboru trestního soudnictví
č. 1490Súrna interpelácia poslanca Danihela, dra Polyáka, dra Pružinskébo a druhov vláde o vyúčtovanie záloh na demobilizačný paušál, vyplatených obciam na Slovensku v roku 1919
č. 1491Návrh poslanců dra Wintra, dra Markoviče, Em. Chobota, dra Goldsteina a soudruhů o nabývání a pozbývání československého státního občanství
č. 1492Návrh poslanců dra Staňka, dra Černého, Mašaty Fr., Berana Rud., Teplanského Pavla, Ščereckého Vasila a druhů na vydání zákona o úlevách pro zemědělce při plnění daňových pohledávek
č. 1493Návrh poslanců Emila Špatného, F. Zeminové, A. Tučného a druhů na zkrácení presenční služby vojenské
č. 1494Návrh poslanců Hummelhanse, Srby, Stivína, Pika, dra Wintra, Pohla, Heegera a soudruhů o nekonání vojenských cvičení
č. 1495Návrh poslanců Hummelhanse, Srby, Stivína, Pika, dra Wintra, Pohla, Heegera a soudruhů na zkrácení presenční služby vojenské
č. 1496Návrh poslanců Barši, Hadka, Kubače, Töröka a soudruhů na vydání zákona k zmírnění následků krise, postihující maloživnostníky a drobné obchodníky
č. 1497Návrh poslanců Jul. Husnaje, Jána Bečko, inž. J. Nečase a soudruhů na poskytnutí okamžité výpomoci obcím v údolí reky Tisy, Teresvy, Terebly a Riky
č. 1498Návrh poslanců Jul. Husnaje, Jána Bečko, Ferd. Bendy a soudruhů na rychlé provedení opravných prací povodní zničených silnic v údolí řeky Tisy
č. 1499Naléhavá interpelace poslanců Štětky, Kopeckého a soudruhů vládě o postupu četníků v Hořicích
č. 1500Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 25. listopadu 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. prosince 1931, č. 178 Sb. z. a n.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP