Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 1301Návrh poslance Tauba a soudruhů na podání zákona o právních poměrech soukromých učitelů
č. 1302Návrh poslanca Hokkyho a druhov na vydanie zákona o úprave štátneho občianstva
č. 1303Návrh posl. Františka Mojtu a druhov na sriadenie štátneho školského fondu pre stavby národných škôl na Slovensku
č. 1304Návrh poslanca Františka Mojtu a druhov na vydanie zákona o priechodných opatreniach na ľudových a meštianskych školách na Slovensku
č. 1305Interpelace
č. 1306Vládní návrh zákona o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931
č. 1307Návrh poslanců Novotného, Kubače, Jurana a soudruhů na okamžitou pomoc malozemědělcům poškozeným živelními pohromami
č. 1308Návrh poslanců J. Geyera, H. Simma a druhů na zařazení města Aše do skupiny míst B činovného
č. 1309Návrh posl. Al. J. Beneše, J. Náprstka, Fr. Pechmaná a druhů na změnu resp. doplnění zákona z 15. července 1927, čís. 111 Sb. z. a n. proti nekalé soutěži
č. 1310Naléhavá interpelace poslanců dr. Sterna, Höhnela a druhů ministrovi veřejných prací, ministrovi sociální péče a ministrovi vnitra o stávce silničních stavebních dělníků u firmy Konstruktiva a o ohromných zlořádech u této firmy
č. 1311Naléhavá interpelace poslanců dr. Sterna, Höhnela a soudruhů ministru sociální péče, ministru veřejných prací a ministru vnitra, jak firma "Konstruktiva" postupuje při státních nouzových pracích
č. 1312Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. Č. Hrušky. (Zločin podle § 81 tr. z.)
č. 1313Návrh poslanců Ant. Kaňourka, Boh. Staška a druhů na poskytnutí pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou v okresu ledečském
č. 1314Návrh poslanců Halkeho, dr. Luschky, Matznera a druhů, týkající se živelní pohromy v politickém okrese krnovském dne 20. května 1931
č. 1315Vládní návrh zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
č. 1316Naléhavá interpelace poslanců Hrušky, Krosnáře a soudruhů ministrům národním obrany, vnitra a spravedlnosti o závodním teroru, prováděném z příkazu ministra národní obrany na dělnících a falšování volebních listin v Daňkovce v Karlíně
č. 1317Zpráva výboru zemědělského o vládním návrhu zákona (tisk 1306) o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931
č. 1318Interpelace
č. 1319Odpovědi na interpelace
č. 1320Návrh poslanca dr. Viktora Ravasza a druhov na čiastočné odpísanie všetkých daní na 50% a na udelenie jednoročného moratoria na zbývajúce čiastky daní v krajoch a okresoch: Levice, Nová Baňa, Vráble, Zlaté Moravce, Krupina, Nové Zámky, Šala nad Váhom, Parkan, Komárno, Galanta, Dunajská Streda, Bratislava, Malacky, Trnava, Pezinok, Nitra, Nové Mesto n./Váhom, Šahy, Lučenec, Rim. Sobota a Rožňava, ktoré, ako kraje pšeničné postihnuté sú takou neúrodou, akej v menovaných krajoch od nepamäti nebolo
č. 1321Návrh poslanca dr. Mikuláša Pružinského a druhov, aby živelnou pohromou postihnutému obyvateľstvu okresu starolubovenskému bola udelená štátna podpora
č. 1322Návrh poslanca Štefana Danihela a druhov na poskytnutie pomoci postihnutým živelnou pohromou v Uhorskej Skalici
č. 1323Návrh poslanců Roberta Kleina, Fr. Neumeistra a soudruhů na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým obcí Vrbky-Sychrova-Leštin, Třebetína, Bělé, Číhošti, Jedlí, Pavlovice-Machovice-Milánovice a Chlístovice v okrese Ledeč n. Sáz.
č. 1324Návrh poslanců dra Františka Staňka, dra Josefa Kalaše, dra Milana Hodži, Rudolfa Berana, Jana Dubického, Ludvíka Marka, dra Štefánka a druhů na likvidaci zákonů týkajících se bytové péče
č. 1325Návrh poslance Roberta Kleina a soudruhů na rychlé poskytnutí pomoci krupobitím postiženým obyvatelům obcí Bohdaneč, Cyranův Ostrov, Kotoučov, Pertoltice a osada Dvorecko, Machovice a Milanovice, N. Louka, v soudním okrese ledečském
č. 1326Návrh poslance J. Platzera a druhů, aby byla poskytnuta mimořádná výpomoc pohořelým v obci Perneku v politickém okrese českokrumlovském
č. 1327Návrh poslanca Antona Šaláta a druhov na poskytnutie podpory pohorelcom v Hrabičove, okres: Nová Baňa
č. 1328Návrh poslanců Václava Sladkého, Václava Mikuláše a druhů, aby byla neprodleně poskytnuta vydatná pomoc valašskému obyvatelstvu na Hranicku a Vsacku, postiženému těžkou živelní pohromou
č. 1329Návrh poslanců R. Kleina, Fr. Neumeistra a soudruhů na rychlé poskytnutí pomoci postiženým obyvatelům obcí Zruč nad Sázavou, Želivce, Hodkova, Věžnikova, Jiřic, Pohledu, Slavošova, Hranic, Lipiny, Ostrova a osady Dubiny v okresu ledečském
č. 1330Návrh poslanců dra Františka Staňka, dra Josefa Černého, Václava Pozdílka a druhů na urychlené poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým zemědělcům v okrese Rychnov nad Kněžnou a Nové Město nad Metují
č. 1331Návrh poslanců Dvořáka, Štětky, Haiblicka a soudruhů na vydání zákona o zrušení § 82 živn. řádu, § 120 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi, § 27 zákona o obchodních pomocnících, o výpovědní lhůtě a vyplácení mezd
č. 1332Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě
č. 1333Návrh posl. W. Zierhuta a druhů na poskytnutí bezodkladné vydatné pomoci postiženým živelní pohromou v okresu Planá u Mariánských Lázní
č. 1334Návrh posl. Eckerta, Stenzla, Prause a druhů, aby byl vydán zákon o průkazu způsobilosti pro živnost zahradnickou
č. 1335Návrh poslance dr. Petersilky a druhů, aby byla poskytnuta výpomoc obcím v obvodu Svérázi, těžce poškozeným živelní pohromou
č. 1336Návrh poslance dra Petersilky a druhů na výpomoc obci Perneku v okrese hornoplánském, zničené požárem
č. 1337Návrh poslance dr. Luschky a druhů o podání zprávy o opatřeních, provedených pro Hlučínsko podle zákona ze dne 30. ledna 190, č. 76 Sb. z. a n.
č. 1338Návrh poslance E. Zajička a druhů, aby byla co nejrychleji poskytnuta pomoc jihomoravským územím, poškozeným suchem a krupobitím
č. 1339Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 1275) zákona, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích
č. 1340Návrh poslanců Rudolfa Tayerle, Fr. Macouna, R. Kleina, A. Pohla, J. Koudelky a soudruhů na vydání zákona, kterým se mění zákon ze dne 19. prosince 1918. čís. 91 Sb. z. a n. o 8 hodinné době pracovní
č. 1341Návrh poslanců dra Staňka, dra J. Zadiny, Ot. Bistřického, inž. J. Žilky, J. Dubického, J. Peliška, J. Zemana, V. Ščereckého, V. Pozdílka, J. Honzla, F. Hodiny, J. Platzera a druhů na zabezpečení odbytu lnu
č. 1342Návrh poslance Jana Dubického a druhů na podporu postiženým živelní pohromou v obcích na okrese: Mladá Boleslav, Bělá pod Bezdězem a Mělník
č. 1343Návrh poslance Jul. Husnaje a soudruhů, aby město Užhorod zařazeno bylo do skupiny míst A činovného
č. 1344Návrh poslanců Cyrila Malého, B. Procházky, H. Bergmanna a druhů na zařazení města Užhorodu do skupiny A činovného státních zaměstnanců
č. 1345Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Praze ze dne 8. července 1931 čís. Nt XIV/31/31 za souhlas s trestním stíháním poslance Jiří Stříbrného. (Zločiny podle §§ 101, 197, 199 lit. a) tr. z.)
č. 1346Zpráva výboru zahraničního, živnostensko-obchodního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1242) o podpoře zahraničního obchodu
č. 1347Vládní návrh zákona o povinném mísení lihu s pohonnými látkami
č. 1348Zpráva I. výboru zdravotnického, II. výboru kulturního, III. výboru branného, IV. výboru technicko-dopravního, V. výboru rozpočtového o návrhu poslanců Frant. Hummelhanse, Em. Špatného, dra Fr. Lukavského, Fr. Navrátila, Fr. Mašaty, F. Pechmana a druhů na urychlené vystavení sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze
č. 1349Návrh poslance Oehlingera a druhů, aby ihned byla poskytnuta pomoc obcím Velkému Uhřínovu s osadou Hutě a Malému Uhřínovu s osadami Tisovec a Benátky, v soudním okrese Rokytnice v Orlických horách, které byly postiženy neobyčejnými škodami způsobenými krupobitím a povodní
č. 1350Návrh poslanců Kubače, Novotného, Rjevaje a soudruhů na vydání zákona na potírání následků agrární krise, postihujících pracující rolníky
č. 1351Návrh poslance G. Böllmanna a druhů, aby byla poskytnuta vydatná a včasná podpora osobám postiženým bouří dne 11. června t. r. v politickém okrese žateckém
č. 1352Návrh poslanců Ch. Gläsela, F. Viereckla a druhů, aby byla poskytnuta ihned vydatná podpora osobám postiženým průtrží mračen dne 6. července t. r. v obcích Breitenbach, Hirschenstand a Nové Hamry v okrese Nejdek-Horní Blatná
č. 1353Návrh poslance dr Mayr-Hartinga a druhů na pomoc pro obec Breitenbach v Rudohoří
č. 1354Návrh poslance dra Petersilky a druhů, aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obcím, postiženým živelními škodami v okresech kaplickém a česko-krumlovském
č. 1355Návrh poslanců Pohla, Blatné, Katze a soudruhů o pomocných opatřeních pro obětí živelní pohromy v Breitenbachu a okolí
č. 1356Návrh poslanců Katze, Pohla, Blatné a soudruhů, aby byla provedena pomocná opatření pro obětí živelní pohromy v Gosengrünu
č. 1357Návrh poslance Kubače a soudruhů na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v Uherské Skalici na Slovensku
č. 1358Návrh poslanců Františka Navrátila, Františka Světlíka a druhů na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v okresu Plumlovském na Drahanské vysočině, postiženému živelní pohromou, krupobitím
č. 1359Návrh poslanců Al. Tučného, Boh. Procházky, Jos. Lance, H. Bergmanna a druhů, aby byl vydán zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 91, o osmihodinové době pracovní
č. 1360Návrh poslanců Fr. Biňovce, dr. J. Mareše, dr. I. Markoviče, L. Pika, J. Chalupníka a soudruhů na opatření, jimiž se samosprávným svazkům umožní řádné hospodaření i spravování zařízení a podniků do kompetence jejich příslušejících
č. 1361Návrh poslanců Fr. Biňovce, dr. Jos. Mareše, dr. Ivana Markoviče, Luďka Pika, J. Chalupníka a soudruhů na změnu zákona č. 125/1927 o organisaci politické správy
č. 1362Návrh poslanců Roberta Kleina, Frant. Tomáška, dr. L. Wintra, dr. Jos. Macka, Karla Brožíka a soudruhů na opatření, týkající se obce pražské
č. 1363Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Litomyšli za souhlas s trestním stíháním poslance R. Gajdy. (Přestupek proti bezpečnosti cti.)
č. 1364Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Litomyšli za souhlas s trestním stíháním poslance R. Gajdy. (Přestupek proti bezpečnosti cti.)
č. 1365Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Litomyšli za souhlas s trestním stíháním poslance R. Gajdy. (Přestupek proti bezpečnosti cti.)
č. 1366Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Litomyšli za souhlas s trestním stíháním poslance R. Gajdy. (Přestupek proti bezpečnosti cti.)
č. 1367Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Litomyšli za souhlas s trestním stíháním poslance R. Gajdy. (Přestupek proti bezpečnosti cti.)
č. 1368Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního úřadu v Snine za souhlas s trestním stíháním poslance O. Rjevaje. (Přestupek nařízení o právu shromažďovacím.)
č. 1369Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. A. Hadka. (Zločin podle § 83/II tr. z.)
č. 1370Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. J. Vallo. (Přečin podle §§ 1. 3. odst. II, čís. 1. 2. a § 9 čís. 6 zákonného článku XLI/1914.)
č. 1371Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. K. Prokopa. (Přečin podle § 1. 2 zákonného článku XLI z r. 1914.)
č. 1372Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. A. Hlinky. (Přečin podle § 1. 3. odst. II, čís. 1 zákonného článku XLI z r. 1914.)
č. 1373Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance G. Steinera. (Přečin podle § 15. čís. 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 1374Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance Š. Majora. (Přečin podle § 4. odst. II zákonného článku XLI/1914.)
č. 1375Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Olomouci za souhlas s trestním stíháním poslance A. Hadka. (Přestupek podle § 464 tr. z.)
č. 1376Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance G. Steinera. (Zločin podle § 15. čís. 3 a přečiny podle § 14. čís. 5 a § 18. čís. 1 a 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 1377Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za udělení souhlasu k výkonu trestu na poslanci O. Rjevajovi
č. 1378Návrh poslanců Č. Fialy, dra Moudrého, H. Bergmanna a druhů na změnu některých ustanovení Platového zákona čís. 103 Sb. z. a n. ze dne 24. června 1926
č. 1379Interpelace
č. 1380Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o prodloužení dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 21. července 1927, sjednaná dne 11. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. července 1931, č. 112 Sb. z. a n.
č. 1381Návrh poslanců Ant. Srby, Fr. Váchy a soudruhů, aby neprodleně poskytnuta byla vydatná pomoc obyvatelstvu 34 obcí a osad na Litomyšlsku, Skutečsku, Vysokomýtsku a Kostelecku nad Orl., postiženým živelní pohromou
č. 1382Odpovědi na interpelace
č. 1383Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Kuhnové a soudruhů o neschválení příspěvku pro okresní péči o mládež v rozpočtu okresu jáchymovského na rok 1930 (tisk 1183)
č. 1384Návrh poslance Schäfera a soudruhů, aby ihned byla poskytnuta pomoc obětem živelní pohromy v Orlických horách
č. 1385Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o dalším prodloužení dodatkové úmluvy ze dne 21. července 1927 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, sjednaná dne 17. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost Vládní vyhláškou ze dne 20. července 1931, č. 119 Sb. z. a n.
č. 1386Návrh poslanců Hodiny, Platzera, Böllmanna, Gläsela a druhů na zajištění odbytu domácího lnu
č. 1387Návrh poslance J. Platzera a druhů, aby byla udělena podpora zemědělcům postiženým živelními pohromami dne 4. a 6. července 1931 v politických okresech českokrumlovském a prachatickém
č. 1388Návrh poslance W. Zierhuta a druhů, aby byla poskytnuta podpora zemědělcům postiženým krupobitím dne 24. června t. r. v obci Lomu v politickém okrese tachovském
č. 1389Návrh poslance W. Zierhuta a druhů, aby byla poskytnuta podpora osobám postiženým krupobitím v okrese plánském a tachovském
č. 1390Návrh poslanců Blatné, Jurnečkové, Kirpalové a soudruhů o státním občanství manželky
č. 1391Návrh poslance Hrubého a soudruhů na nekonání vojenských cvičení a věnování úspor ve prospěch nezaměstnaných
č. 1392Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, sjednaná dne 22. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. července 1931, čís. 126 Sb. z. a n.
č. 1393Odpovědi na interpelace
č. 1394Interpelace
č. 1395Odpovědi na interpelace
č. 1396Odepření odpovědi ministra spravedlnosti na interpelaci poslanců Gottwalda, dra Sterna, Kopeckého a soudruhů o konfiskaci knihy Julia Fučíka "V zemi, kde zítra již znamená včera" (tisk 1205/IX.)
č. 1397Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci poslanců Klimenta, dr. Sterna a soudruhů, že správa mosteckých dolů porušuje zákonná ustanovení o dovolených a revírní úřad v Teplicích-Šanavě odmítnul stížnost do tohoto jednání (tisk 1225)
č. 1398Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v České Lípě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Babela. (Přečin podle § 283 tr. z. a zločin podle § 81 tr. z.)
č. 1399Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci poslance dra F. Hassolda a druhů o domu "Buen Retiro" v Mariánských Lázních (tisk 1204)
č. 1400Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1930 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP