Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 1101Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 411 a 423) o nabytí místní dráhy v údolí Gelnice státem
č. 1102Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 412 a 424) o nabytí místní dráhy Litovel-Senice státem
č. 1103Odpověď ministra zemědělství na interpelaci poslanců J. Siváka, dr G. Fritze a druhů pro porušení honebního zákona zemským úřadem v Bratislavě a pro hubení užitkové zvěře (tisk 1015)
č. 1104Odpověď ministra vnitra na interpelaci polí, Josefa Adámka a druhů, že okresní úřad ve Vysokém Mýtě nezákonitě rozpustil obecní zastupitelstvo a jmenoval vládního komisaře v obci Leštince u Skutče (tisk 1044)
č. 1105Zpráva výboru ústavně-právního, zemědělského a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 898), kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový)
č. 1106Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 254 a 437) o řízení nesporném
č. 1107Zpráva výboru ústavně-právního a zemědělského o vládním návrhu zákona (tisk 1034), kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům
č. 1108Interpelace
č. 1109Zpráva výboru technicko-dopravního a rozpočtového o usnesení senátu (tisk sn. 1024) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 351 a 379) o nabytí místní dráhy Liberec-Jablonec-Tanvald státem
č. 1110Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. A. Hodinové. (Přečin podle §§ 279, 283 a 284 tr. z., přestupky podle § 312 tr. z. a §§ 3, 19 zákona shromažďovacího)
č. 1111Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. R. Gajdy. (Zločin podle §§ 197 a 199 a) tr. z.)
č. 1112Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. R. Gajdy. (Přestupek urážky na cti)
č. 1113Návrh poslance Václava Jaši a soudruhů, aby neprodleně poskytnuta byla vydatná pomoc občanům v Petrově, okres Hodonín na Moravě, postiženým v počtu 36 domů požárem
č. 1114Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Liberci za souhlas s trestním stíháním poslance A. Hadka. (Trestné činy podle § 11, čís. 2, § 14, čís. 1, 5, § 15, čís. 2, 3, 4, § 16, čís. 1, § 18, čís. 2 zákona na ochranu republiky a článku V zákona čís. 8 ř. z. z roku 1863 a § 23, čís. 1 zákona o tisku)
č. 1115Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. V. Ščereckého. (Přečin podle § 1 a 3, čís. 1 zákonného článku XLI z r. 1914, spáchaný tiskem)
č. 1116Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. V. Ščereckého. (Přečin podle § 2 a 4, odst. II. zákonného článku XLI z r. 1914)
č. 1117Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. V. Ščereckého. (Přečin podle § 2 a 4, odst. II. zákonného článku XLI z roku 1914, spáchaný tiskem)
č. 1118Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního úřadu v Sobranicích za souhlas s trestním stíháním poslance O. Rjevaje. (Přestupek shromažďovacího zákona.)
č. 1119Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. Jiří Stříbrného. (Přečin proti cti.)
č. 1120Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. K. Prokopa. (Přečin podle § 1, 2 zákonného článku XLI z roku 1914.)
č. 1121Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Šluknově za souhlas s trestním stíháním poslance J. Schweichharta. (Přestupek podle § 488 trestního zákona.)
č. 1122Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního úřadu v Žilině za souhlas s trestním stíháním poslance J. Barši. (Přestupek shromažďovacího zákona.)
č. 1123Zpráva výboru zemědělského, živnostensko-obchodního a rozpočtového k usnesení senátu (tisk sn. 1070) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 388 a 405), jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 195, č. 58 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 3 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
č. 1124Zpráva výboru technicko-dopravního a rozpočtového o usnesení senátu (tisk sn. 1101) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 411 a 423) o nabytí místní dráhy v údolí Gelnice státem
č. 1125Zpráva výboru technicko-dopravního a rozpočtového o usnesení senátu (tisk sn. 1102) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 412 a 424) o nabytí místní dráhy Litovel-Senice státem
č. 1126Odepření odpovědi ministra spravedlnosti a ministra sociální péče na interpelaci poslanců Zápotockého, Hrušky a soudruhů o závodním špiclovství a teroru, prováděném v závodě Českomoravská-Kolben-Daněk (tisk 983)
č. 1127Návrh poslanca dra Ravasza a druhov na poskytnutie rýchlei pomoci obyvateľstvu hronskej, nitrianskej a žitavskej doliny, ktoré boly pred niekoľkými dňami povodňami katastrofálne poškodené
č. 1128Návrh poslancov dr Milana Ivanku, Martina Rázusa, Grebáča-Orlova, Štefana Danihela, Ferdinanda Bendu, Jána Lišku a druhov na premenenie vicinálnych ciest na Slovensku a Podkarpatskej Rusi na silnice okresné
č. 1129Návrh poslanců inž. Záhorského, Špatného, Slavíčka, dra Patejdla, Zeminové a druhů na rychlé poskytnutí náležité pomoci občanům v Hlubočepích, kteří byli postiženi průtrží mračen
č. 1130Interpelace
č. 1131Návrh poslance Václava Jaši a soudruhů, aby vláda neprodleně dala vyšetřiti škody, způsobené prudkou bouří a povodni obyvatelstvu v okrese napajedelském, zejména v obcích Halenkovice a Spytihněv
č. 1132Návrh poslanců Jos. Knejzlíka, H. Bergmanna, B. Procházky a druhů na zařazení města Přerova a obcí Předmostí, Dluhonic a Lověšic do skupiny B činovného státních zaměstnanců
č. 1133 Návrh poslanců Františka Stanislava, J. Vičánka, V. Sedláčka a druhů, aby byla neprodleně poskytnuta pomoc a podpora 35 rodinám obce Petrova v okresu Hodonínském postiženým katastrofálním požárem
č. 1134Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. K. Gottwalda. (Přečiny podle § 14, čís. 1, 5 a § 15, čís. 2 zákona na ochranu republiky)
č. 1135Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Uh. Hradišti za souhlas s trestním stíháním poslance V. Jaši. (Přečiny podle §§ 488, 491 a 493 tr. z. a § 1 zákona ze dne 30. května 1924, čís. 124 Sb. z. a n.)
č. 1136Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. J. Stříbrného. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)
č. 1137Zpráva výboru ústavně-právního a rozpočtového o usnesení senátu (tisk sn. 1106) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 254 a 437) o řízení nesporném
č. 1138Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu (tisk 1061) zákona o státním vězení
č. 1139Odpověď ministra sociální péče na interpelaci poslance R. Kaspera a druhů o rozšíření mimořádné péče o nezaměstnané podle čl. III. zákona 74/1930 Sb. z. a n. (tisk 1052)
č. 1140Návrh poslance Stenzla a druhů na zrušení některých ustanovení zákona ze dne 7. února 1919, čís. 76 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení dosavadních obecních zřízení a městských statutů v Československé republice. (Novela k obecním zřízením.)
č. 1141Návrh poslance dra Mayr-Hartinga a druhů, aby město Aš bylo zařazeno do skupiny míst B
č. 1142Návrh poslance dra Peterse a druhů, aby byl vydán zákon, jímž se provozování správkáren motorových vozidel prohlašuje za živnost řemeslnou
č. 1143Návrh poslance Gläsela a druhů, aby město Aš bylo přeřazeno do skupiny míst B činovného
č. 1144Návrh poslance Gläsela a druhů na novelování § 10, odst. 1, bod 10, zákona ze dne 4. května 1926, čís. 87 Sb. z. a n., o podomním obchodu
č. 1145Návrh poslance dra Ladislava Daňka a druhů v záležitosti slučování a rozlučování obcí
č. 1146Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance Štefana Suroviaka. (Přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II., čís. 1, 2, § 9, čís. 6 zákonného článku XLI. z roku 1914.)
č. 1147Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Brně za souhlas s trestním stíháním posl. A. Hodinové. (Zločin podle § 81 trest. zákona a přestupky podle § 312 tr. z. a §§ 3, 14, 15, 19 zákona o právu shromažďovacím.)
č. 1148Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mostě za souhlas s trestním stíháním poslance dra Hassolda. (Přečin urážky na cti podle § 1 zákona z 30. května 1924, číslo 124 Sb. z. a n.)
č. 1149Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Brně za souhlas s trestním stíháním posl. Josefa Barši. (Zločin veřejného násilí podle §§ 81, 82 trest. zákona.)
č. 1150Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Benešově n./Pl. za souhlas s trestním stíháním posl. R. Böhma. (Přestupek urážky na cti.)
č. 1151Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Benešově n./Pl. za souhlas s trestním stíháním posl. R. Böhma. (Přestupek urážky na cti.)
č. 1152Návrh poslanců dra Františka Staňka, Martina Skopala Procházky, Antonína Chloupka a druhů na poskytnutí rychlé pomoci postiženým požárem v Petrově, okres Hodonín na Moravě
č. 1153Návrh poslance Krosnáře a soudruhů na zákaz škrtání položek na podpory nezaměstnaných a nouzové práce v obecních rozpočtech nadřízenými úřady
č. 1154Návrh poslanců Krosnáře, Haiblicka a soudruhů na vydání zákona o všeobecných obecních podporách nezaměstnaných
č. 1155Návrh poslance Krosnáře, Haiblicka a soudruhů na vydání zákona o opatření práce nezaměstnaným a částečně zaměstnaným dělníkům
č. 1156Návrh poslanců Kubače, Majora a soudruhů na vydání zákona na potírání drahoty
č. 1157Interpelace
č. 1158Odpovědi na interpelace
č. 1159Vládní návrh zákona, kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal státní půjčku
č. 1160Návrh poslanců Biňovce, dra Wintra a soudruhů na poskytnutí pomoci obyvatelstvu postiženému živelní pohromou
č. 1161Návrh poslance Josefa Adámka a druhů na poskytnutí podpory živelní pohromou postiženým na okresu Vysoké Mýto jmenovitě v obci Doly - Hlubočice
č. 1162Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Falknově za souhlas s trestním stíháním poslance K. Haiblicka. (Přestupek podle § 411 trest. zákona.)
č. 1163Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. J. Husnaje. (Přečin podle §§ 1, 2, 3, čís. 1 zákonného článku XLI/1914.)
č. 1164Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. Jiří Stříbrného. (Přečin proti bezpečnosti cti.)
č. 1165Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Jihlavě za souhlas s trestním stíháním poslance H. Wagnera. (Zločin podle § 81 tr. z., přečin podle § 14, čís. 4 zákona na ochranu republiky a přestupky podle § 312, 488, 491 tr. z. a článku V. zákona čís. 8 ř. z. z r. 1863)
č. 1166Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mor. Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. K. Śliwky. (Přečiny podle § 14, čís. 5, § 15, čís. 2, § 16, čís. 1 a § 18 čís. 1 a 2 zákona na ochranu republiky)
č. 1167Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Jirkově za souhlas s trestním stíháním poslance E. Kuhnové. (Přestupek podle § 1 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 309 Sb. z. a n.)
č. 1168Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. dra Št. Polyáka. (Přečin podle § 2 zákonného článku XLI z roku 1914)
č. 1169Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního trestního soudu v Brně za souhlas s trestním stíháním poslance J. Barši. (Přestupek urážky na cti podle § 491 tr. z.)
č. 1170Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Chrudimi za souhlas s trestním stíháním poslance R. Gajdy. (Přestupek urážky na cti podle §§ 489, 491 tr. z.)
č. 1171Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Pardubicích za souhlas s trestním stíháním poslance R. Gajdy. (Přestupek urážky na cti podle § 489, 491 tr. z.)
č. 1172Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Přelouči za souhlas s trestním stíháním poslance R. Gajdy. (Přestupek urážky na cti podle §§ 489, 491 tr. z.)
č. 1173Odepření odpovědi ministra spravedlnosti na interpelaci poslance Novotného a soudruhů o surovém jednání s vězněm Šoupalem (tisk 937/IV.)
č. 1174Interpelace
č. 1175Odpověď vlády na interpelaci poslance Št. Suroviaka a druhů o přeložení 22 zaměstnanců z obvodu brněnského ředitelství do obvodu ředitelství státních drah v Bratislavě a ohledně nesprávně rozdělených vlaků mezi jízdním personálem bratislavského ředitelství a personálem ostatních českých ředitelství (tisk 1095)
č. 1176Návrh posl. M. Jurnečkové, F. Blatné, M. Šmejcové, A. Vetterové-Bečvářové a druhů na vydání zákona o titulu neprovdaných žen
č. 1177Zpráva výboru rozpočtového o vládnom návrhu (tisk 1159) zákona, ktorým sa zmocňuje minister financií, aby sjednal štátnu pôžičku
č. 1178Odpověď ministra financí na interpelaci poslance dra Jozefa Tiso a druhů stran krutého vymáhání daní na Slovensku (tisk 1046)
č. 1179Odpověď ministra železnic na interpelaci posl. dr. F. Hassolda a druhů o stavbě dráhy otavským údolím ze Sušice do Kašperských hor s připojením přes Stachy do Vimperka (tisk 1079)
č. 1180Odpověď ministra sociální péče na interpelaci poslance N. Sedorjaka a soudruhů o rozdělení výpomoci z tzv. vyživovací akce (tisk 1081)
č. 1181Súrna interpelácia poslanca Štefana Suroviaka a druhov vláde o vytískanie slovenčiny z úradov a odoberanie zárobku slovenskému remeselníctvu a obchodníctvu železničnou správou
č. 1182Naléhavá interpelace poslanců Stenzla, Eckerta, Prause a druhů vládě o mimořádné nouzové výpomoci pro živnosti a obchod
č. 1183Naléhavá interpelace poslanců Kuhnové, Haiblicka a soudruhů ministrovi sociální péče a ministrovi zdravotnictví a tělesné výchovy, že nebyla schválena subvence pro okresní péči o mládež v rozpočtu jáchymovského okresu na rok 1930
č. 1184Odpovědi na interpelace
č. 1185Návrh poslanca dr. Martina Mičuru a druhov, aby bol vydaný zákon, ktorým sa mení a doplňuje § 327 zákona zo dňa 15. června 1927, čís. 76 Sb. z. a nar., o priamych daniach
č. 1186Návrh poslanců Josefa Vičánka, Františka Stanislava, V. Sedláčka a druhů na rychlé poskytnutí pomoci obyvatelům některých obcí na Napajedelsku, postiženým katastrofální průtrží mračen
č. 1187Návrh poslance A. Stenzla a druhů na změnu zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
č. 1188Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s další vazbou a s trestním stíháním posl. Š. Majora. (Zločiny podle §§ 2/I, 3/I, 4/I, 6/I zákonného článku XL/1914, zločin resp. přečin podle § 69, čís. 1, §§ 301, 302 tr. z. a přestupek nařízení býv. uher. min. vnitra ze dne 30. září 1913, čís. 7430/93 B. M. E.)
č. 1189Návrh poslance Stenzla a druhů na změnu zákona ze dne 4. května 1926, čís. 87 Sb. z. a n., o podomním obchodu
č. 1190Návrh poslanců dr. Frant. Staňka, Mašaty, Berana, dr. Štefánka, Teplanského, dr. Zadiny, Zajíce a druhů na zřízení státního fondu elektrisačního pro finanční podporu elektrisace venkova
č. 1191Vládní návrh zákona o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební
č. 1192Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. J. Stříbrného. (Přestupky proti bezpečnosti cti.)
č. 1193Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Brně za souhlas s trestním stíháním posl. J. Barši. (Zločin podle § 15, čís. 3 a přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 1194Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Místku za souhlas k výkonu trestu poslance J. Hrubého. (Přestupky podle §§ 487, 488, 491 a 496 tr. z.)
č. 1195Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Báňské Bystřici za souhlas s trestním stíháním poslance Fr. Kubače. (Přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 1196Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Olomouci za souhlas s trestním stíháním posl. A. Hadka. (Přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z.)
č. 1197Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Plzni za souhlas s trestním stíháním poslance J. Dvořáka. (Zločin podle § 81 tr. z.)
č. 1198Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Liberci za souhlas s trestním stíháním poslanců dra V. Sterna a E. Höhnela. (Zločin podle § 83 tr. z.)
č. 1199Zpráva výboru imunitného o žiadosti krajského trestného súdu v Brne, ktorou žiada vydať k trestnému stíhaniu posl. J. Šamalíka. (Prečin podľa zákona čís. 124/24 Sb. z. a n.)
č. 1200Zprava výboru imunitného o žiadosti hlavného štát. zastupiteľstva v Bratislave, v ktorej toto žiada vydať k trestnému stíhaniu posl. Š. Majora a G. Steinera. (Zločin podľa § 15, čís. 3 (§ 1, odst. 1) a prečiny podľa § 14, čís. 1, § 15, čís. 2 (§ 17, čís. 1) zák. na ochranu republiky.)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP