Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 901Naléhavá interpelace poslanců Štětky, Zápotockého, Kopeckého a soudruhů vládě o zavedení 7 a 6 hodinné doby pracovní
č. 902Naléhavá interpelace poslanců Štětky, Zápotockého, Kopeckého a soudruhů vládě o podporách nezaměstnaných a omezeně pracujících dělníků
č. 903Zpráva technicko-dopravního a rozpočtového výboru o usnesení senátu (tisk sněm. 808) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 279 a 306) o nabytí úseku Zadunajské místní dráhy od stanice Bratislava - Nové Město ke státní hranici státem a o pachtu úseku Novohradské župní místní dráhy od stanice Lučenec ke státní hranici státem
č. 904Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Mezinárodní obchodní úmluva ze dne 24. března 1930 a Protokol k ní z téhož dne
č. 905Naléhavá interpelace poslanců Štětky, Kupeckého a soudruhů ministru spravedlnosti o neslýchaném zacházení s dělnickým poslancem Janem Harusem
č. 906Návrh poslanců Zápotockého, Krosnáře, Kuhnové, Majora, Steinera, Sedorjaka, Śliwky a soudruhů na vydání zákona o 7 a 6 hodinné době pracovní
č. 907Návrh poslance H. Simma a druhů na zařazení místa Rýnovice do třídy skupiny míst města Jablonce n. Nisou
č. 908Návrh poslanců Hugo Bergmanna, Vl. Polívky, I. Hrušovského a druhů na zařazení města Komárna do skupiny B činovného
č. 909Návrh poslance H. Bergmanna a druhů na zařazení obce Rybniště do skupiny C činovného
č. 910Návrh poslanců K. Procházky, Klimenta, Höhnela a soudruhů na vydání zákona o jednorázové výpomoci nezaměstnaným
č. 911Návrh poslanců Krosnáře, Zápotockého, Štětky, Haiblicka, Vallo, Steinera, Śliwky a soudruhů na vydání zákona o státní podpoře nezaměstnaných a omezeně pracujících
č. 912Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance dra K. Moudrého. (Přečin proti bezpečnosti cti.)
č. 913Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Brně za souhlas s trestním stíháním poslance J. Barši. (Zločiny podle § 87, 81 tr. z. event. přečin podle § 279 tr. z. a přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 914Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Jihlavě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Barši. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 915Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním poslance K. Gottwalda. (Zločin podle § 15, čís. 3 a přečin podle § 18, čís. 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 916Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Liberci a souhlas s trestním stíháním poslance E. Höhnela. (Zločin podle § 81 tr. z.)
č. 917Interpelace
č. 918Odpovědi na interpelace
č. 919Návrh poslanců Viléma Brodeckého, Františka Staňka a soudruhů na přeřazení obce Rybniště do skupiny "C" činovného
č. 920Návrh poslancov Andrea Hlinku, dra Jozefa Tisu a druhov na vydanie zákona o podpore slovenského priemyslu
č. 921Návrh poslanců Jana Slavíčka, Jos. Netolického a druhů na vydání vládního nařízení, jímž se zřizuje sociálně-politická sekce při ministerstvu průmyslu, obchodu a živností a této se přiděluje 10,000.000 Kč z mimořádného úvěru na zmírnění následků hospodářské krise pro podporu nemajetných a bez práce se nalézajících živnostníků
č. 922Návrh poslanců Aloise Hatiny, J. Davida, L. Pechmanové-Klosové, Jos. Lance a druhů, aby byl vydán zákon o zrušení cla na kalcinovanou sodu
č. 923Naléhavá interpelace poslance N. Sedorjaka a soudruhů ministru zemědělství, že si selští boháči přivlastnili majetek pracujících zemědělců obce Imstičeva
č. 924Odpověď vlády na interpelaci poslance inž. Kalliny a druhů, jaké katastrofální účinky má zastavení mnoha průmyslových podniků, způsobené hospodářskou krisí a nezodpovědnými opatřeními, čímž mnoho tisíc dělníků a zaměstnanců jest bez milosti vydáváno nejtrpčí nouzi (tisk 804)
č. 925Zpráva výboru imunitního žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. Grebáče-Orlova. (Přečin pomluvy podle § 1, 3, odst. II., čís. 1 a 2, § 8, čís. 3 zákonného článku XLI. z r. 1914.)
č. 926Návrh poslance dra Peterse a druhů, aby byl vydán zákon, jímž se mění zákon ze dne 15. dubna 1920, číslo 314 Sb. z. a n., změněný zákonem ze dne 2. července 1924, číslo 177 Sb. z. a n.
č. 927Návrh poslance dr. Keibla a druhů na změnu některých ustanovení zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních
č. 928Návrh poslance dr. Keibla a druhů na zřízení mimořádného fondu ke zmírnění následků hospodářské krise
č. 929Návrh poslanců Al. J. Beneše, V. Vávry, Fr. Ostrého a druhů na změnu resp. doplnění zákona z 5. února 1907, říšského zákoníku číslo 26 (jež se týče změn doplňků řádu živnostenského)
č. 930Návrh poslanců Windirsche, Böllmanna a druhů na opatření levného úvěru pro drobné a střední zemědělce
č. 931Naléhavá interpelace poslanců Gottwalda, Kuhnové, Štětky, Steinera, Majora, Sedorjaka, Śliwky a soudruhů vládě o - - střílení četnictva do dělníků v Duchcově a o bodákovém útoku v Aši
č. 932Naléhavá interpelace poslanců Vallo, Kubače a soudruhů ministru vnitra o řádění četníků proti bezbrannému chudákovi v Michalovcích
č. 933Súrna interpelácia poslanca Antona Šaláta a druhov ministru železníc o hromadnom prepúšťanie smluvných zamestnancov - Slovákov zo služieb pri čsl. železnici na Slovensku
č. 934Odpověď ministrů národní obrany a obchodu, průmyslu a živností na interpelaci posl. Gottwalda a soudruhů o válečných dodávkách pro rumunskou armádu (tisk 845)
č. 935Odpověď ministra železnic na interpelaci poslanců Tylla, Babela a soudruhů o neslýchaném pronásledování nemocného dílenského zaměstnance Rudolfa Turka v Nymburce (tisk 886)
č. 936Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s další vazbou a s trestním stíháním poslance K. Haiblicka. (Zločin podle §§ 87, 81 tr. z. a přečiny podle § 279 tr. z. a §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího.)
č. 937Interpelace
č. 938Interpelace
č. 939Odpověď ministra zemědělství na interpelaci poslance Šaláta a druhů stran spravedlivého provedení osadnického zákona č. 224 ze dne 7. října 1925 ve prospěch občanů v Klaku, okres Nová Baňa, Slovensko (tisk 828)
č. 940Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Hrubého. (Zločiny §§ 83, 87, 98 a), b) tr. z.)
č. 941Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. A. Chloupka. (Přečin proti bezpečnosti cti.)
č. 942Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance I. Grebáče-Orlova. (Přečin podle § 170, II. odst. zákonného článku XV/1899.)
č. 943Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním poslance dra Hassolda. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem.)
č. 944Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v České Lípě za souhlas s trestním stíháním poslance dra Hassolda. (Přečin proti bezpečnosti cti podle § 1 zákona z 30. května 1924, číslo 124 Sb. z. a n.)
č. 945Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Plzni za souhlas s trestním stíháním poslance dra Hassolda. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem.)
č. 946Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance dra Hassolda. (Přečin urážky na cti spáchaný tiskem.)
č. 947Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. I. Kurťaka. (Přečiny podle § 301 trest. zákona a podle § 2 zákonného článku XLI. z r. 1914.)
č. 948Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. I. Kurťaka. (Přečin urážky na cti podle § 2 zákonného článku XLI. z roku 1914.)
č. 949Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Kutné Hoře za souhlas s trestním stíháním poslance J. Koudelky. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem.)
č. 950Návrh poslanců M. Šmejcové, H. Bergmanna, B. Procházky a druhů na zařazení obce Vrdy a s ní sousedící politické obce Dol. Bučice do skupiny C činovného
č. 951Návrh poslanců Hugo Bergmanna, Čeňka Fialy a druhů na zařazení obcí Stupno, Vranov a Břasy v okresu rokycanském do skupiny C činovného státních zaměstnanců
č. 952Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 356 a 380) o úpravě některých právních a finančních poměrů soukromých místních drah ve státním provozu
č. 953Vládní návrh zákona o státní zápůjčce investiční
č. 954Odpovědi na interpelace
č. 955Návrh poslanců J. Dubického, Pelíška, Stundy, Zajíce a druhů na podporu soustavné telefonisace venkova
č. 956Návrh poslance J. Chalupníka a soudruhů na převzetí soukromé dráhy Ostravsko-Frýdlantské do státní správy
č. 957Návrh poslanců Roberta Kleina, Vojty Beneše a soudruhů na zařazení obcí Vrdů a Dolních Bučic do skupiny C činovného
č. 958Návrh poslance J. Chalupníka a soudruhů na výstavbu druhé koleje dráhy Ostravsko-Frýdlantské
č. 959Návrh poslanců Aloise Hatiny, Jos. Lance a druhů na změna zákona čís. 76. Sb. z. a n. z roku 1927 o přímých daních
č. 960Návrh poslanců dra I. Markoviče, dra L. Wintra a soudruhů ve věci jednotné úpravy státního občanství a odstranění případů nedostatku nebo několikeré státní příslušnosti
č. 961Vládní návrh zákona o státním fondu pro vodohospodářské meliorace
č. 962Naléhavá interpelace poslanců R. Kaspera, H. Krebse a druhů vládě, aby stát vydatně podporoval všechny nezaměstnané
č. 963Odpověď vlády na interpelaci poslance Gottwalda a soudruhů o střílení četnictva do dělníků v Duchcově a o bodákovém útoku v Aši (tisk 931)
č. 964Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance Jiří Stříbrného. (Přečin proti bezpečnosti cti.)
č. 965Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance J. Davida. (Přečin urážky na cti.)
č. 966Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 953) zákona o státní zápůjčce investiční
č. 967Návrh poslanců dr. Staňka, Tomáška, Zeminové, Šamalíka, Tauba, Böllmanna, dr. Lukavského, Najmana a druhů na zřízení vyšetřovacího výboru
č. 968Odpovědi na interpelace
č. 969Návrh poslance dra Karla Perglera a druhů na zřízení vyšetřujícího výboru proti poslanci dru Jaroslavu Stránskému
č. 970Vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu
č. 971Vládní návrh zákona o spotřební dani z minerálních olejů
č. 972Naléhavá interpelace poslance N. Sedorjaka a soudruhů ministrovi spravedlnosti o zabavovací praxi užhorodského státního zastupitelství
č. 973Interpelace
č. 974Odpověď vlády na interpelaci posl. R. Köhlera a druhů, aby bylo vydáno nařízení na ochranu soukromých zaměstnanců proti výpovědi (tisk 889)
č. 975Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Olomouci za souhlas s další vazbou a s trestním stíháním posl. A. Hadka (Pokus zločinu výzvy k trestním činům podle § 8 tr. z. a podle § 15, číslo 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 976Naléhavá interpelace poslance dra F. Hassolda a druhů vládě o zaměstnávání místních dělníků při státních a investičních stavbách
č. 977Návrh poslance dra Karla Perglera a druhů na zřízení vyšetřujícího výboru k zjišťování původu a výše majetku bývalých i aktivních ministrů republiky Československé
č. 978Návrh poslanců Böhma, Wagnera a druhů, aby byl vydán zákon o státním fondu k obnovení ovocnářských a vinařských kultur
č. 979Návrh poslanců Jurana, Barši, Klimenta, Hadka, Steinera a soudruhů na podporu nezaměstnaných Ústřední sociální pojišťovnou
č. 980Návrh poslanců Josefa Šamalíka, dra L. Daňka, Františka Navrátila a druhů na vydání zákona o zřízení, organisaci a působnosti státního serotherapeutického a diagnostického veterinárního ústavu v Ivanovicích na Hané
č. 981Návrh poslanců dra K. Moudrého, Inž. J. Záhorského a druhů na doplnění zákona 103/1929 Sb. z. a n. o reorganisaci Vysoké školy obchodní v Praze
č. 982Návrh poslanců H. Bergananna, J. Netolického a druhů na zařazení města Lázně Bohdaneč do skupiny míst B činovného
č. 983Naléhavá interpelace posl. Zápotockého, Hrušky a soudruhů ministru spravedlnosti a ministru sociální péče o závodním špiclovství a teroru prováděném v závodě Českomoravská Kolben-Daněk
č. 984Vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromáždění k projevu souhlasu
1. Dohoda mezi republikou Československou a republikou Francouzskou o letecké dopravě, podepsaná v Praze dne 26. května 1925 a
2. Dodatkový protokol k této dohodě, podepsaný v Antverpách dne 25. června 1930
č. 985Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. J. Hrubého. (Přečin podle § 18, číslo 2 a 3 a zločin podle § 15, číslo 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 986Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance dra V. Sterna. (Přečiny podle § 14, číslo 1 a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 987Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. Fr. Kubače. (Přečiny podle § 14, číslo 1, § 15, číslo 2 zákona na ochranu republiky, § 24, číslo 3 zákonného článku XIV./1914 a zločin podle § 15, číslo 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 988Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. Majora. (Přečin podle § 14, číslo 1 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II., číslo 1, 2, § 8, číslo 3 zákonného článku XLI/1914.)
č. 989Návrh poslanců dra K. Moudrého, F. Zeminové, E. Špatného, Al. Tučného, Fr. Langra a druhů na zřízení fondu mimořádné sociální péče o nezaměstnané soukromé zaměstnance
č. 990Návrh poslanců dra J. Macka, J. Koudelky, A. Srby a soudruhů na zařazení města Uhlířských Janovic do skupiny C činovného
č. 991Návrh poslance I. Kurťaka a druhů na vydání zákona o autonomii Podkarpatské Rusi
č. 992Návrh poslanců J. Svobody, Zápotockého a soudruhů na změnu zákona, kterým se upravují právní poměry domovníků
č. 993Odpověď ministra sociální péče na interpelaci poslanců Klimenta, Šliwky, Hrubého a soudruhů o ustavičném propouštění dělníků Karlovy Huti na Ostravsku (tisk 887)
č. 994Odpověď ministra sociální péče na interpelaci poslanců Klimenta, Šliwky, Hrubého a soudruhů o nezákonném propouštění nováčků, odcházejících do presenční služby (tisk 888)
č. 995Zpráva výboru technicko-dopravního a rozpočtového o usnesení senátu (tisk sněm. 952) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 356 a 380) o úpravě některých právních a finančních poměrů soukromých místních drah ve státním provozu
č. 996Návrh poslance Jelínka a druhů na změnu § 126, bod 8; zákona ze dne 15. června 1922, čís. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
č. 997Návrh poslance dr. Kafky a druhů, aby osada Albrechtice v okrese Jablonec n. N. byla zařazena do skupiny míst C činovného
č. 998Návrh poslance Blatné a soudruhů na zrušení druhého dílu spolkového zákona
č. 999Návrh poslanca Andreja Hlinku, dr. Jozefa Tisu, Františka Mojtu a druhov na vydanie zákona o úprave správy školstva na Slovensku
č. 1000Návrh poslanců J. Geyera, H. Knirsche a druhů na změnu zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP