Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 701Vládní návrh zákona o dani z piva
č. 702Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních
č. 703Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy
č. 704Naléhavá interpelace poslance R. Kaspera a druhů vládě o zastavení podniků firmy Dědicové Jana Faltise v Trutnově a Mladých Bukách
č. 705Interpelace
č. 706Návrh poslanců Gläsela, Viereckla, dra Peterse a druhů, aby lázeňské místo Jáchymov bylo zařazeno do skupiny míst B činovného
č. 707Návrh poslance Köhlera a druhů na vydání zákona, jímž se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. ledna 1910, číslo 19 ř. z., o pracovní době a zavírání krámů v živnostech obchodních a v živnostech jim příbuzných
č. 708Odpověď ministrů vnitra a spravedlnosti na interpelaci poslanců dr. Szüllö, dr. Jabloniczky-ho, Fedora a druhů o protizákonném předvádění a zatýkání, ke kterým došlo dne 25. července 1930 ve Vráblích (tisk 643)
č. 709Odpověď vlády na interpelaci poslanců dra Luschky, dra Schollicha, inž. Junga, A. Stenzla a druhů o včerejších protiněmeckých výtržnostech v Praze (tisk 663)
č. 710Odpověď předsedy vlády na interpelaci poslanca Andreja Hlinku a druhov o prejavu T. G. Masaryka, prezidenta republiky Československej (tisk 680)
č. 711Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 161 a 223) k ochraně osob oprávněných požadovati výživu, výchovu a zaopatření
č. 712Súrna interpelácia poslanca Andreja Hlinku a druhov vláde o poskytnutie 50% sľavy jazdného účastníkom ríšskeho sjazdu strany živnostenskej
č. 713Súrna interpelácia poslanca Štefana Suroviaka a druhov ministru školstva a národnej osvety, že sa neuznávajú učebné a externistické zkúšky na občianskych školách
č. 714Návrh poslance H. Bergmanna a druhů na přeřazení obce Königshanu do vyšší skupiny míst činovného
č. 715Návrh poslance A. Tučného a druhů, aby byl vydán zákon, jimž se mění, případně doplňují ustanovení zákona ze dne 14. ledna 1910, říš. zákona č. 19 o době pracovní a uzavírání krámů v živnostech obchodních a v závodech příbuzných
č. 716Návrh poslanců Kuhnové, Haiblicka a soudruhů na zákonité zvýšení platů a pensí, a aby v hygienických a zdravotních zařízeních byla vybudována zákonitá zařízení na ochranu dělníků a zaměstnanců při dolování na radium
č. 717Návrh poslanca Antona Šaláta a druhov na udelenie podpory pohorelcom obce Slovenská Lupča
č. 718Návrh poslanca Ignáca Grebáča-Orlova a druhov na udelenie podpory pohorelcom obce Dlhá n./Oravou
č. 719Návrh poslanců Štětky, Gottwalda, dr. Sterna a soudruhů na poskytnutí úplného odškodnění všem obětem bratislavské katastrofy, způsobené výbuchem v kapslovně v Bratislavě
č. 720Návrh poslanců Josefa Lance, Fr. Zeminové, Aloise Tučného a druhů na vydání zákona o zřízení "Fondu pro sociální péči hornickou" při ministerstvu veřejných prací
č. 721Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. L Kurťaka. (Přečin urážky na cti podle § 2 zákonného článku XLI z roku 1914.)
č. 722Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Fryštátě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Śliwky. (Přestupky podle §§ 488, 491 tr. z. a článku V. zákona číslo 8 ř. z. z roku 1863.)
č. 723Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Mor. Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. R. Gajdy. (Přestupek proti bezpečnosti cti.)
č. 724Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Českém Dubě za souhlas s trestním stíháním posl. A. Tylla. (Přestupek proti bezpečnosti cti podle 491 tr. z.)
č. 725Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mor. Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. K. Śliwky. (Přečin podle § 15, číslo 2 zákona na ochranu republiky (§ 98 tr. z. event. §§ 1 a 2 zákona o útisku.)
č. 726Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Jablunkově za souhlas s trestním stíháním poslance K. Śliwky. (Přestupek shromažďovacího zákona.)
č. 727Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Kralupech za souhlas s trestním stíháním poslance K. Procházky. (Přestupek podle § 14 zákona o právu shromažďovacím.)
č. 728Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním poslance K. Babela. (Zločin podle § 15, číslo 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 729Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance K. Haiblicka. (Zločiny podle §§ 8 a 83 tr. z. a přestupky podle § 1 zákona číslo 309/21 Sb. z. a n. a 312 tr. z.)
č. 730Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. K. Procházky. (Zločin podle § 81 tr. z.)
č. 731Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mor. Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Śliwky. (Přestupek podle §§ 491, 496 tr. z., článku V. zákona čís. 8 ř. z. z r. 1863 a přečiny podle § 14, čís. 5 a § 15, čís. 2 zákona na ochranu republiky)
č. 732Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mor. Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Śliwky. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím)
č. 733Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance dra G. Szüllö. (Přečin podle § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky)
č. 734Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance O. Rjevaje. (Přečiny podle § 11, čís. 2, § 15, čís. 2 a zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky)
č. 735Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Velkém Berezném za souhlas s trestním stíháním poslance J. Zajíce. (Přečin utrhání na cti)
č. 736Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Jirkově za souhlas s trestním stíháním poslance K. Babela. (Přestupek podle § 2 zákona o právu shromažďovacím)
č. 737Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Karlových Varech za souhlas s trestním stíháním poslance K. Haiblicka. (Přestupek podle §§ 13 a 19 zákona o právu shromažďovacím a § 279 tr. z.)
č. 738Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. dra E. Beneše. (Přestupek proti bezpečnosti cti)
č. 739Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Bojkovicích za souhlas s trestním stíháním poslance V Jaši. (Přestupek podle § 488 tr. z.)
č. 740Návrh poslanců J. Pekárka, J. Náprstka a druhů na urychlené předložení vládní osnovy zákona o zajištění stavebních pohledávek
č. 741Návrh posl. Al. J. Beneše, V. Vávry, F. Ostrého a druhů na zvýšení provise z prodeje poštovních známek z 1% na 3%
č. 742Naléhavá interpelace poslanců Zápotockého, Kopeckého, Hrušky a soudruhů ministru spravedlnosti o - - - censurní praxi vůbec
č. 743Odpovědi na interpelace
č. 744Návrh poslanců dr. Fr. Staňka, Fr. Mašaty, R. Berana, dr. Zadiny, Teplanského a druhů na urychlenou úpravu mimořádných poměrů hospodářských zmocňovacím zákonem
č. 745Návrh poslanců dr. Františka Staňka, Františka Mašaty, R. Berana, dr. J. Zadiny, Teplanského, Böllmanna, Hodiny a druhů na vydání zákona o podpoře domácího obilnářství
č. 746Návrh poslanců Emila Špatného, M. Šmejcové, dra Patejdla a druhů, aby město Kolín zařazeno bylo do vyšší třídy místních přídavků
č. 747Interpelace
č. 748Návrh poslanců Hugo Bergmanna, Aloise Hatiny a druhů na přeřazení obce Hřenska, okres Děčín, do skupiny B činovného
č. 749Návrh poslanců Hugo Bergmanna, J. Stejskala, J. Šeby a druhů na přeřazení města Josefova do skupiny míst B činovného
č. 750Návrh poslanců dr. Fr. Staňka, Fr. Mašaty, dr. Zadiny, Bečáka, Blažka, Stundy a druhů na vydání zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 12. srpna 1921, čís. 297 Sb. z. a n. o povinném známkování chmele
č. 751Vládní návrh zákona o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů
č. 752Návrh poslanců Windirsche, Böllmanna a druhů na vydání zákona, jimž se vláda zmocňuje, aby úplně zakázala dovoz zemědělských výrobků nebo nařídila pro něj přísné povolovací řízení, má-li dovoz škodlivý vliv na přirozené vytváření cen na domácích trzích
č. 753Návrh poslanců Böllmanna, Windirsche, Böhma, Hodiny, Halke a druhů na urychlenou úpravu mimořádných hospodářských poměrů zmocňovacím zákonem
č. 754Interpelace
č. 755Vládní návrh zákona o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu
č. 756Odpověď vlády na interpelaci poslanců V. Myslivce, Boh. Staška a druhů o poškozování členů stavebního družstva "Spořilov" v Praze spořitelnami: Městskou pražskou a Městskou vinohradskou (tisk 682)
č. 757Návrh poslance Böllmanna a druhů na změnu a doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921, číslo 297 Sb. z. a n., o povinném známkování chmele
č. 758Naléhavá interpelace poslance N. Sedorjaka a soudruhů ministrům zemědělství a vnitra o rozdělení a krádeži pšenice z podpůrné akce ve Velikých Loučkách a že mukačevský okresní náčelník nekoná úředních povinností
č. 759Zpráva výboru zemědělského a zásobovacího o vládním návrhu (tisk 755) zákona o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu
č. 760Naléhavá interpelace poslanců Jiří Stříbrného, dra Karla Perglera a druhů ministru zahraničí dru Eduardu Benešovi o projevu německého ministra dra Curtia
č. 761Návrh poslanců R. Kleina, Macouna a soudruhů na změnu VI. hlavy živnostenského řádu § 96 d a 96 e (zákon ze dne 14. ledna 1910, č. 19 ř. z.)
č. 762Návrh poslanců Kleina, Macouna a soudruhů na změnu VI. hlavy živnostenského řádu §u 75 (zákona) ze dne 16. ledna 1895, č. 21 ř. z. a zákon ze dne 18. července 1905, č. 125 ř. z.
č. 763Naliehavá interpelácia posl. Františka Mojtu a druhov ministru školstva a národnej osvety o stave národného školstva na Slovensku
č. 764Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení senátu (tisk sněm. 711) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 161 a 223) k ochraně osob oprávněných požadovati výživu, výchovu a zaopatření
č. 765Návrh poslance dr. Kafky a druhů na vydání zákona o ručení za škodu způsobenou výkonem veřejné moci
č. 766Návrh poslance Novotného a soudruhů na okamžité poskytnutí náležitého odškodnění všem drobným rolníkům, živnostníkům a všem chudým obyvatelům krajů postižených živelními pohromami, zejména povodněmi v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i Slovensku
č. 767Návrh poslanců Kleina, Macouna a soudruhů, aby o Štědrém dnu (24. prosince) byly obchody zavírány o páté hodině odpolední
č. 768Návrh poslanců A. Srby, Fr. Váchy a soudruhů na zařadění města Chrudimě do skupiny míst "B" činovného
č. 769Interpelace
č. 770Naléhavá interpelace poslanců Tylla, Babela, Štětky a soudruhů ministru pošt a telegrafů o neslýchaném zacházení se zásilkami volebního materiálu pro Mezinárodní Federaci železničářů
č. 771Naléhavá interpelace poslanců Tylla, Babela, Štětky a soudruhů ministru železnic o teroru při podpisování kandidátních listin "Mezinárodní Federace železničářů" pro volby do nemocenských pokladen čsl. státních drah
č. 772Odpovědi na interpelace
č. 773Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
č. 774Návrh poslanců A. Srby, F. Váchy a soudruhů na přeřazení města Králíky do skupiny "B" činovného státních zaměstnanců
č. 775Návrh poslanců Pohla, Blatné a soudruhů na vydání zákona o kontrole zastavování a omezování podniků
č. 776Návrh poslanců dra Fr. Staňka, Fr. Mašaty, R. Berana, inž. Žilky, dra Zadiny, Teplanského, Zajíce a druhů na provedení pomocné nouzové akce pro poškozené živelními pohromami v roce 1930
č. 777Návrh poslanců Macouna, Kleina a soudruhů, aby pro den 24. prosince bylo zavedeno zavírání obchodů v 5 hodin
č. 778Naléhavá interpelace poslanců Tylla, Dvořáka a soudruhů ministru národní obrany o neslýchaném týrání a nepředstavitelně sprostém zacházení s nováčky v litoměřické důstojnické škole
č. 779Odpověď vlády na interpelaci poslance Hlinky a druhů o poskytnutí 50% slevy jízdného účastníkům říšského sjezdu strany živnostenské (tisk 712)
č. 780Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1931 (tisk 640)
č. 781Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 703), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy
č. 782Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 701) zákona o dani z piva
č. 783Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 702), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, čís. 76 Sb. z. a n. o přímých daních
č. 784Odpověď ministra železnic na interpelaci poslance Štefana Suroviaka a druhů, že se neuznávají učebné a externistické zkoušky na občanských školách (tisk 713)
č. 785Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci poslanců Jiří Stříbrného, dra Karla Perglera a druhů o projevu německého ministra dra Curtia (tisk 760)
č. 786Vládní návrh zákona, kterým se prodlužují a doplňuji zákony týkající se bytové péče
č. 787Návrh poslanců Hodiny, Platzera, Halke a druhů na podporu postiženým živelní pohromou ve dnech od 26. do 28. října 1930
č. 788Zpráva výboru technicko-dopravního a výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 690), kterým se předkládají Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Úmluva a Statut o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsané v Ženevě dne 9. prosince 1923
č. 789Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 773),kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
č. 790Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 786), kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče
č. 791Zpráva výboru ústavně-právního, zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 688), jímž se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsaná dne 30. listopadu 1923, a Protokol z téhož dne
č. 792Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci poslanců Zápotockého, Kopeckého, Hrušky a soudruhů o - - - - censurní praxi vůbec (tisk 742)
č. 793Odpověď vlády na interpelaci poslance R. Kaspera a druhů o zastavení podniku firmy Dědicové Jana Faltise v Trutnově a v Mladých Bukách (tisk 704)
č. 794Návrh poslanců Josefa Vičánka, Václava Koška a druhů na zařadění města Turnova do skupiny míst B činovného
č. 795Návrh poslanců Josefa Vičánka, Františka Stanislava, Františka Navrátila, Františka Světlíka a druhů na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v povodí Moravy povodní postiženému
č. 796Návrh poslanců Fr. Petrovického, Jana Slavíčka a druhů na vydání zákona o právní úpravě živnosti drogistické
č. 797Naléhavá interpelace poslanců Františka Navrátila, Františka Světlíka a druhů ministru financí, že berní správy ukládají nemožné povinnosti družstvům a peněžním ústavům
č. 798Návrh poslance Huga Bergmanna a druhů na přeřazení Berehova do skupiny B činovného
č. 799Návrh poslance C. Malého a druhů na přeřazení dopravního úřadu v Užhorodě do skupiny činovného B s platností od 1. ledna 1926
č. 800Návrh poslance Josefa Adámka a druhů na vydání zákona pro záchranu zničených lesů

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP