Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 601Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. K. Šliwky. (Zločiny podle § 15, číslo 3, přečiny podle § 11, číslo 1, 2, § 14, číslo 5, § 18, číslo 1, 3 zákona na ochranu republiky a přestupky podle 312 trest. zák. a § 14 a 19 zákona o právu shromažďovacím.)
č. 602Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Šliwky. (Zločin podle.§ 15, číslo 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 491 trest. zák. a článku V zákona číslo 8 ř. z. z roku 1863.)
č. 603Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním posl. Grünznera. (Zločin podle § 15, číslo 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 604Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance dra V. Sterna. (Zločin podle § 15, číslo 3, přečiny podle 15, číslo 2, § 16, číslo 1, § 18, číslo 2, přestupky podle § 15, číslo 4 zákona na ochranu republiky, § 9, 17, 23 zákona o tisku a 314 trest. zák.)
č. 605Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Šliwky. (Zločin podle § 15, číslo 3 a přečiny podle § 14, číslo 5, 18, číslo 2 a 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 606Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance I. Kurťaka. (Přečin urážky na cti podle §§ 2, 4, odst. II. zákonného článku XLI z roku 1914.)
č. 607Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance Karla Procházky. (Zločin podle § 15, číslo 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 608Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance R. Gajdy. (Zločiny podle § 2, odst. I., II., III., § 13, odst. III., přečin podle § 17, číslo 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle:§ 12, 33 zbrojního patentu ze dne 24. října 1852, číslo 223 ř. z.)
č. 609Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance J. Štětky. (Zločin podle § 15, číslo 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 610Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Šliwky. (Zločin podle § 15, číslo 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 611Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním poslanca M. Sedorjka. (Prečiny podľa § 14, č. 1, 5 a § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 612Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním poslanca M. Sedorjaka. (Zločin podľa § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 613Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním poslancov dra Gejzu Szüllö a M. Fedora. (Prečiny podľa § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a priestupok podľa § 46 trest. zákona.)
č. 614Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Brně za souhlas s trestním stíháním posl. dra Jaroslava Stránského. (Přečin urážky tiskem podle § 488 tr. z. a § 1 tisk. nov. z 30. března 1924, č. 124 Sb. z. a n.)
č. 615Odpoveď ministra vnútra a ministra školstva a národnej osvety na interpeláciu poslanca dra Jozefa Tisu a druhov vo veci narušovania spolkového práva katolíkov (tisk 489)
č. 616Odpověď vlády na interpelaci poslanců Andreje Hlinky, dra Luschky, dra Szüllö a druhů o výroku ministra zahraničních věcí v otázce církevního majetku (tisk 527)
č. 617Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o užívání městských objektů býv. obce Těšína, podepsaná v Olomouci dne 1. prosince 1929, se Závěrečným protokolem z téhož dne
č. 618Súrna interpelácia poslanca Jozefa Siváka a druhov predsedovi vlády Františku Udržalovi o Československej tlačovej kancelárii, poťažne jej odbočke v Bratislave
č. 619Návrh poslanců dra G. Peterse, J, Platzera, A. Dietla a druhů, aby město Nové Hrady bylo zařazeno do skupiny C činovného
č. 620Odpovědi na interpelace
č. 621Odpovědi na interpelace
č. 622Návrh poslanca Štefana Surovíaka a druhov na udelenie okamžitej podpory pohorelcom obce Povinna (okres Kysucké Nové Mesto)
č. 623Odpověď vlády na interpelaci poslance Suroviaka a druhů o přeložení 22 zaměstnanců od dopravního úřadu v Břeclavi, tedy z obvodu brněnského ředitelství do obvodu ředitelství státních drah v Bratislavě (tisk 542)
č. 624Návrh poslance Stenzla a druhů, jímž se mačkářství skla, živnost lampářská, přádnictví a vinutí skla prohlašují za živnosti řemeslné
č. 625Návrh poslanců inž. Nečase, Josefa Stivína a soudr. na zařazení města Mělníka n. L. do skupiny míst B činovného
č. 626Návrh poslanců Jana Koudelky, inž. Jar. Nečase, Vil. Brodeckého a soudruhů, aby město Kolín zařazeno bylo do vyšší třídy místních přídavků
č. 627Odpovědi na interpelace
č. 628Interpelace
č. 629Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsaná na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, čís. 114 Sb. z. a n.
č. 630Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení doplňkový protokol ze 4. srpna 1930 k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským, podepsané v Římě dne 1. března 1924, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. srpna 1930, čís. 116 Sb. z. a n.
č. 631Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Brně za souhlas s trestním stíháním poslance Josefa Šamalíka. (Přečin urážky tiskem.)
č. 632Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Brně za souhlas s trestním stíháním poslance Josefa Šamalíka. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem.)
č. 633Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Brně za souhlas s trestním stíháním poslance Josefa Šamalíka. (Přečin urážky na cti tiskem.)
č. 634Návrh poslanců Gottwalda, dra Sterna a soudr.,kterým se konstatuje, že president Masaryk neměl práva podepsati mezinárodní smlouvu haagskou bez souhlasu a schválení poslanecké sněmovny a proto její ratifikace je neplatná
č. 635Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1929 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku
č. 636Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance E. Kuhnové. (Zločin podle § 87 trest. zákona event. §§ 5, 81, trest. zákona a přestupek podle §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím.)
č. 637Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas k trestnému stíhaniu posl. M. Sedorjaka. (Zločin podľa §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a prečin utrhania na cti podľa §u 1, 3, č. 1, 2 a §u 9, č. 6 zákonného článku XLI/1914.)
č. 638Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave za súhlas s trestným stíhaním posl. Jozefa Siváka. (Prečin podľa § 14, číslo 5 a zločin podľa § 16, číslo 1 a 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 639Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Frýdku za souhlas s trestním stíháním poslance Č. Hrušky. (Přestupky podle §§ 488, 491 trest. zákona a článku V. zákona ze dne 17. prosince 1862, číslo 8 ř. z. z r. 1863.)
č. 640Vládní návrh finančního zákona republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1931
č. 641Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním posl. M. Sedorjaka. (Prečin podľa § 15, čís. 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 642Naléhavá interpretace poslance M. Sedorjaka a soudruhů ministrovi vnitra, že se ve svalavském okrese zakazují veřejné schůze
č. 643Naliehavá interpelácia poslancov dr. Szüllö-ho dr. Jabloniczky-ho, Fedora a druhov ministrom vnútra a spravedlnosti o protizákonnom predvádzaní a zatýkaní, ku ktorým došlo dňa 25. júla 1930 vo Vrábľoch
č. 644Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o usnesení senátu (tisk sněm. 550) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 233 a 236), jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.
č. 645Zpráva výboru ústavně-právního a rozpočtového o usnesení senátu (tisk sněm. 551) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 164 a 221) o poštovní spořitelně
č. 646Návrh poslanců Františka Seidla, Františka Staňka, Rudolfa Tayerle a soudruhů na přiznání 35tileté služební doby dílovedoucím čsl. tabákové režie
č. 647Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance V. Kopeckého. (Zločin podle § 81 tr. z. a přestupek podle § 314 tr. z.)
č. 648Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Kutné Hoře za souhlas s trestním stíháním poslance J. Wagnera. (Přečin podle § 14, č. 1, 2, 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 649Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním poslance K. Haiblicka. (Přečin podle §§ 487, 488, 489, 493 tr. z. spáchaný tiskem.)
č. 650Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Námestove za souhlas s trestním stíháním poslance I. Grebáče-Orlova. (Přestupek shromažďovacího zákona.)
č. 651Naléhavá interpelace poslanců Františka Seidla, Rudolfa Tayerle a soudruhů vládě o vydání vládního nařízení k § 147 platového zákona
č. 652Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 534) o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě
č. 653Odpovědi na interpelace
č. 654Naliehavá interpelácia poslanca Andreja Hlinku a druhov vláde vo veci straníckych udalostí na Krajinskom úrade v Bratislave
č. 655Návrh poslanca Štefana Suroviaka a druhov na udelenie podpory pohorelcom obce Povinná, okres Kysucké Nové Mesto
č. 656Návrh poslanců O. Horpynky, H. Simma a druhů na započtení let válečného zajetí do pense a do postupu státních zaměstnanců a zaměstnanců státních podniků
č. 657Odpověď ministrů veřejných prací, sociální péče, vnitra a spravedlnosti na interpelaci posl. Steinera, Majora a soudruhů v záležitosti poskytnutí práce a podpory nezaměstnaným v Komárně a barbarského napadnutí a ztýrání nezaměstnaných komárenskou policií (tisk 469)
č. 658Interpelace
č. 659Odpovědi na interpelace
č. 660Odpověď předsedy vlády na interpelaci posl. dra Perglera a druhů o rostoucí hospodářské krisi a nezaměstnanosti (tisk 537)
č. 661Odpověď předsedy vlády na interpelaci poslance Siváka a druhů o Československé tiskové kanceláři (tisk 618)
č. 662Zpráva výboru zahraničního a technicko-dopravního o vládním návrhu (tisk 617), kterým se předkládá Národnímu Shromáždění Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o užíváni městských objektů bývalé obce Těšína, podepsaná Olomouci dne 21. prosince 1929, se Závěrečným protokolem z téhož dne
č. 663Naléhavá interpelace poslanců dra Luschky, dra Schollicha, inž. Junga, A. Stenzla a druhů vládě o včerejších protiněmeckých výtržnostech v Praze
č. 664Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 630), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení doplňkový protokol ze dne 4. srpna 1930 k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským, podepsané v Římě dne 1. března 1924, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. srpna 1930, číslo 116 Sb. z. a n.
č. 665Návrh poslanců Emila Špatného, Fr. Zeminové, Al. Hatiny a druhů na řádnou kontrolu lékáren a léčiv
č. 666Návrh posl. Fr. Ostrého, V. Vávry, Fr. Pechmana a druhů na vydání zákona o právní úpravě živnosti drogistické
č. 667Návrh poslanců Volty Beneše, M. Jurnečkové, Václava Jaši, J. Husnaje a soudr. na včasné provedení ošacovací a vyživovací akce školou povinných dětí z rodin nezaměstnaného a potřebného dělnictva v budoucím zimním období
č. 668Návrh poslanců Karla Brožíka, Jána Bečko a soudruhů na změnu § 206 obecného horního zákona ze dne 23. května 1854, čís. 146 ř. z., a zákona zo dňa 25. Januára 1928, č. 24 Sb. z. a n., ktorým sa mení a doplňuje všeobecný banský zákon (obecný horní zákon) zo dňa 23. mája 1854, č. 146 r. z., pre Slovensko a Podkarpatskú Rus
č. 669Návrh poslancov Pavla Teplanského, dra Antona Štefánka, Štefana Blažka, Jána Vančo, Jána Petroviče a druhov na znemožnenie špekulatívneho dovozu pšenice a múky maďarskej a iného pôvodu do Československej republiky
č. 670Návrh poslancov Pavla Teplanského, dra Antona Štefánka, Štefana Blažeka, Jána Petroviča a druhov na umožnenie a prevedenie majetkových zmien v katastru v kraji myjavskom, kde zmeny majetkové od roku 1913 v katastrálnych hárkoch nie sú prevedené
č. 671Návrh poslancov Pavla Teplanského, dra Antona Štefánka, Štefana Blažka, Jána Petroviče a druhov na zmiernenie hospodárskej krízi
č. 672Návrh poslanců Macouna, Kleina a soudruhů na změnu VI. hlavy živnostenského řádu § 96 d a § 96 e (zákon ze dne 14. ledna 1910, č. 19 ř. z.)
č. 673Návrh poslanců Macouna, Kleina a soudruhů na změnu VI. hlavy živnostenského řádu §u 75 (zákon ze dne 16. ledna 1895, č. 21 ř. z. a zákon ze dne 18. července 1905, č. 125 ř. z.)
č. 674Odpovědi na interpelace
č. 675Interpelace
č. 676Odpověď ministra vnitra na interpelaci poslance M. Sedorjaka a soudruhů, že se ve svalavském okrese zakazují veřejné schůze (tisk 642)
č. 677Odpověď vlády na interpelaci poslance Andreje Hlinky a druhů ve věci stranických událostí na zemském úřadě v Bratislavě (tisk 654)
č. 678Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Mor. Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Śliwky. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky)
č. 679Zpráva imunitního výboru o žádostí hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance G. Steinera. (Dvojnásobný zločin podle § 15, čís. 3 a dvojnásobný přečin podle § 14 čís. 1 zákona na ochranu republiky)
č. 680Súrna interpelácia poslanca Andreja Hlinku a druhov predsedovi vlády o prejavu T. G. Masaryka, prezidenta republiky Československej
č. 681Návrh poslancov Štefana Onderču, dr. G. Fritza a druhov na udelenie podpory pohorelcom obce Hriadky
č. 682Naléhavá interpelace poslanců V. Myslivce, Boh. Staška a druhů vládě o poškozování členů stavebního družstva "Spořilov" v Praze spořitelnami: Městskou Pražskou a městskou Vinohradskou
č. 683Interpelace
č. 684Návrh poslance Windirsche a druhů na vydání zákona o ochraně zemědělských pozemků proti škodlivým vlivům sousedních lesů
č. 685Návrh poslance Windirsche a druhů na brzké vydání zákona, jímž se mění nebo doplňují platná ustanovení na úpravu automobilové dopravy
č. 686Interpelace
č. 687Návrh posl. Zápotockého, Kopeckého a soudr. na odvolání nařízení o t. zv. sevčasnění práce v pekárnách
č. 688Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsaná dne 30. listopadu 1923, a Protokol z téhož dne
č. 689Vládní návrh zákona o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil
č. 690Vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Úmluva a Statut o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsané v Ženevě dne 9. prosince 1923
č. 691Návrh poslanců Klimenta, Śliwky, Haiblicka a soudruhů na vydání zákona o způsobu vyplácení a účtování mezd a platů v hornických podnicích
č. 692Návrh poslanců V. Knotka, Jos. Šamalíka, dr. M. Mičury a druhů na vydání zákona o zemědělských společenstvech a zemědělských komorách
č. 693Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v České Lípě za souhlas s trestním stíháním poslance Alfreda Hadka. (Přečin shluknutí podle §§ 283, 284 tr. z. a přestupek podle 312 tr. z.)
č. 694Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Siváka. (Přečin pomluvy podle § 1, 3, odst. II., číslo 2, 9, číslo 6, zákonného článku XLI./1914.)
č. 695Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Přešticích za souhlas s trestním stíháním poslance Vojty Beneše. (Přestupek podle § 488 tr. z. event. 496 tr. z.)
č. 696Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance Sedorjaka. (Přečiny podle § 14, číslo 5, § 15, číslo 2 a § 18, číslo 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 697Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chrudimi za souhlas s trestním stíháním poslance J. Novotného. (Přečiny podle § 14, číslo 1 a 5, 18, č. 2 a zločin podle § 15, číslo 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 698Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mostě za souhlas s trestním stíháním posl. K. Babela. (Přečin shluknutí podle §§ 279, 283, 284 tr. z. a přestupky podle §§ 2, 3, 19 zákona shromažďovacího a podle § 23 zákona o tisku)
č. 699Odpovědi na interpelace
č. 700Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 629), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsaná na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, čís. 114 Sb. z. a n.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP