Středa 20. října 1926

Těsnopisecká zpráva

o 45. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé.

v Praze ve středu dne 20. října 1926.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Změny ve výborech

Došlé spisy

Iniciativnímu výboru přikázáno

Přikázáno výborům

Imunitnímu výboru přikázáno

Pořad:

1. Rozprava o prohlášeních min. předsedy a ministra financí, jakož i o naléhavých interpelacích tisky 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594 pokračování

Řeč posl. dr Budaye

Řeč posl. Stříbrného

Řeč posl. dr Blaho

Řeč posl. Jílka

Řeč posl. dr Nováka

Řeč posl. dr Kramáře

Řeč posl. dr Franke

Řeč posl. dr Chvalkovského

Řeč posl. Tomáška

Řeč posl. Kršiaka

Řeč posl. Tučného

Řeč posl. Mondoka

Věcná poznámka posl. Davida

Věcná poznámka posl. Stříbrného

Věcná poznámka posl. dr Franke

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

Přečten návrh posl. Bradáče, inž. Dostálka, Hodiny, dr Budaye, dr Lukavského, Anděla, Hrušky a spol. na odložení hlasování o prohlášení ministra dr Engliše

Prohlášeni min. předsedy dr Švehly o programu vlády schváleno

Přijat návrh posl. Bradáče a spol

Změněn pořad

8. Volba jednoho člena a tří náhradníků Stálého výboru podle §u 54 úst. listiny

Projednávání pořadu přerušeno

Hlasování o naléhavé interpelaci:

Nepřiznána rozprava naléhavé interpelaci posl. Hakena a soudr. min. předsedovi a min. vnitra o zločinném chování se státní policie při dělnických projevech (tisk 498)

Hlasování o námitkách podle §u 73 jedn. řádu proti Zápisu o 36. schůzi posl. sněmovny

Námitky zamítnuty

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Změna v klubu

Změny ve výborech

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Zmocněno předsednictvo ke svolání příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP