Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2267.

Zpráva

výboru imunitního

o žádosti okresního soudu v Lišově za souhlas k trestnímu stíhání senátora Antonína Šachla pro přestupek proti bezpečnosti cti (čís. 12573/25 předs.).

V soukromé žalobě Františka Bezpalce, lesníka v Lhoticích, Adolfa Bezpalce, soukromníka v Lhoticích a Václava Bezpalce, soukromníka v Bavorově na Antonína Šachla, rolníka a senátora v Hůrkách se uvádí, že senátor Antonín Šachl zaslal Schwarzenbergské lesní správě ve Velechvíně dopis z 25. srpna 7L925, v němž o žalobcích tvrdí, že přijali od jmenované lesní správy pro Družstvo v Záluží jakés dříví, prodali je staviteli Vodrážkovi a peněz neodvedli. Toto obvinění prohlašují soukromí žalobci za křivé a smyšlené, žalují proto senátora Antonína Šachla pro přestupek proti bezpečnosti cti a okresní soud v Lišově žádá, aby v této trestní věci senát svolil k trestnímu stíhání.

Návrh.

Imunitní výbor navrhuje, aby senát k žádosti okresního soudu v Lišově z 6. října 1925, čj. T 284/25 vyslovil v této věci souhlas k trestnímu stíhán senátora Šachla pro přestupek proti bezpečnosti cti.

Důvody.

Imunitní výbor podle obsahu žaloby i podle obsahu dopisu z 6. října 1925 jest toho názoru, že v daném případě jde o obvinění z urážky na cti povahy zcela soukromé, jež nemá co činiti s parlamentní a politickou činností senátora Antonína Šachla. Není proto příčiny, proč by neměl býti dán volný průchod soudnímu řízení.

V Praze, dne 14. října 1925.

Josef Kouša v. r.,
místopředseda.

Dr Ot. Krouský v. r.,
zpravodaj.

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP