Senát Národního shromáždění R. Čs. R. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2262.

Původní znění.

Interpellation

des Senators Karl Friedrich und Genossen

an den Herrn Minister für Industrie, Handel und Gewerbe

betreffend Nichtbeachtung des § 2 des Sprachengesetzes durch dieses Ministerium.

In Angelegenheit der Einfuhr von Waren seitens der Firmen Karl Ertl und Lüdwig Weber in Eger gibt das Ministerium für Handel, Industrie und Gewerbe an diese, deutschen Firmen auf deutsche Eingaben nur čechische Bescheide heraus und können diese Firmen trotz besonderer Ansuchen z. B. von den Bescheiden Z. 212.043/25, vom 22. VI. 1925 und Z. 283.660/25 keine deutsche Ausfertigung der Bescheide erhalten, im Gegenteil liess dieses Ministerium die Firma Weber durch ein am 15. 9. 25 in Eger bei der, politischen Bezirksverwaltung aufgenommenes čechisches Protokoll verständigen, dass sie auf deutsche Ausfertigungen keinen Anspruch habe. Eger ist eine deutsche Stadt, der Bezirk desgleichen, mit einer deutschen Bevölkerung von weit über 90%, jeder Einwohner hat daher nach § 2 des Ges. vom 29. II. 1920, Nr. 122 das Recht, Eingaben in deutscher Sprache einzubringen und die Behörde hat nach der zitierten Gesetzesbestimmung die Pflicht, diese Eingaben anzunehmen und die Erledigung nicht bloss in der Staatssprache, sondern auch in der Sprache der Eingabe herauszugeben.

Wir stellen daher die Anfrage:

Ist der Herr Minister bereit, zu veranlassen, dass diese Firmen auf ihre deutschen Eingaben deutsche Bescheide erhalten und dass dieses auf den Verkehr im deutschen Gebiete äusserst störend wirkende gesetzwidrige Gebahren von Amtsorganen abgestellt werde.

Prag, am 12. Oktober 1925.

K. Friedrich,

Knesch, Fahrner, Jelinek, Dr. C. E. Schmidt, Dr. Mayr-Harting, Jesser, Dr. Naegle, Hartl, Dr. E. M. Herzig, Meissner.

 

Tisk 2262.

Překlad.

Interpelace

senátora Karla Friedricha a soudruhů

na pana ministra průmyslu, obchodu a živností

o tom, že toto ministerstvo nedbá §u 2 jazykového zákona.

Ve věcech dovozu zboží firmami Karel Ertl a Ludvík Weber v Chebu vydává ministerstvo obchodu, průmyslu a živností těmto německým firmám na německá podání jen české výměry, i nemohou tyto firmy přes zvláštní žádosti obdržeti německého vyhotovení výměrů, na příklad výměru č. 212043/25 ze dne 22. června 1925 a č. 283660/25, naopak dalo toto ministerstvo firmu Weber vyrozuměti českým protokolem, sepsaným dne 15. září 1925 u okresní správy politické v Chebu, že nemá nároku na německá vyhotovení. Cheb jest německé město, okres rovněž, s německým obyvatelstvem daleko přes 90%, každý obyvatel má tudíž dle §u 2 zákona ze dne 29. února 1920, č. 122 právo, předkládati podání v jazyce německém, a úřad jest dle citovaného ustanovení zákona povinen tato podání přijímati a vyřízení vydávati nejen v jazyku státním, nýbrž také v jazyku podání.

Tážeme se tudíž:

Jest pan ministr ochoten zaříditi, aby se těmto firmám na jejich německá podání dostalo německých výměrů, a aby přestalo toto protizákonné jednání úředních orgánů, které nejvýš rušivě působí na veškerý veřejný život v německém území.

V Praze, dne 12. října 1925.

K. Friedrich,

Knesch, Fahrner, Jelinek, dr C. E. Schmidt, dr Mayr-Harting, Jesser, dr Naegle, Hartl, Meissner, dr E. M. Herzigová.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP