Senát Národního shromáždění R. Čs. R. 1925.

1. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2261.

Interpellácia

senátora Zimáka a súdruhov

na pána ministra železníc

vo veci obťažovania požovnými psami obecenstva pri cestovaní vo vlakoch.

Na Slovensku sa prilišne, až do škodlivej miery, vyvinuje požovnictvo. Požovníci obťažujú často cestujúce obecenstvo vo vlakoch svojou korisťou, nešetrne sa chovajúc, zašpinia i zakrvácajú šaty cestujúcích. Najmä však sú cestujúci obťažovaní požovnými psami, ktorých požovníci privádzajú do osobných vozňov. Za ilustraciu nech slúží nasledujúci prípad:

V nedelu, dňa 11. októbra na trati Nitra-Leopoldov nastúpila na stanici Horné Rišnovce do vlaku č. 5009, vychádzajúceho z Nitry o 17.12 hod., do jednoho oddelenia III. triedy požovnícka spoločnosť, počítajúca asi 8 členov a priviedla so sebou 6 psov. V tomto oddelení sediaci člen senátu vyslovil nad touto nešetrnosťou vôči cestujúcemu obecenstvu svoj úžas a protestoval proti účasti psov medzi cestujúcemi. Sprievodca vlaku, patrne z nedostatku znalosti cestovného poriadku, odpovedel protestujúcemu senátorovi, že psi majú právo cestovať v III. triede keďže sa za ních zaplatí polovičný cestovný lístok.

Na to spoločnosť sa dala do hrubého uražania člena zákonodárneho sboru. Z uražiek je treba uviesť tieto: >Požovnícky pes je inteligentnější, než ten, kto protestuje.< - >Požovnícky pes má viac práva cestovať vo vlaku, než ten, kto lístok neplatí.< - (Patrne urážejúci pán nevie, alebo nechce vedeť, že členovia zákonodárných sborov platia si za svoje ročné cestovné lístky 2000 Kč).

Podpísaní sa pýtajú pána ministra železníc:

1. Je pánu ministrovi známo, že na Slovensku si berú požovnícke spoločnosti celé kr'dle psov do osobných vozňov medzi cestujúce obecenstvo a že sa vôbec tieto požovnícke spoločnosti nešetrne chovajú vôči ostatnému cestujúcemu obecenstvu?

2. Je pán minister ochotný zamedziť tejto nešetrnosti a dať železničnému osobníctvu náležitú úpravu ohžadom dopravy psov?

3. Nepovažuje pán minister železníc za nutné, dať do železničných osobných vozňov návestie, ktorými by obecenstvo bolo upovedomené, že nie je povinné trpeť psov medzi sebou ako spolucestujúcich?

V Prahe, dňa 13. októbra 1925.

Zimák,

J. Kouša, Havlena, Časný, Štefan Kada, Ján Blaho, Ant. Hnátek, Filipínský, J. Štelcl, J. Procházka, P. Mudroch, K. Dědic, Smetana, Měchura.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP