Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2259.

Zpráva

výboru rozpočtového

k návrhu senátora J. Lukeše a společníků (tisk 2163)

na změnu nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. dubna 1922, č. 143 Sb. z. a n. k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb. z. a n. o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním.

Slavný senáte!

Navrhovatelé stěžují si na tíživost některých ustanovení vládního nařízení ze dne 27./4. 1922, č. 143 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 12./8. 1921, č. 329 Sb. z. a n. o vybírání dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí, a navrhují zmírnění těchto pravidel, které by vedlo v některých bodech ku snížení této dávky.

Poněvadž navrhovatelé domáhají se změny vládního nařízení a nikoli zákona, a poněvadž z návrhu samého není patrno, jaké důsledky by přijetí jeho mohlo míti, a ježto proti nařízení onomu je nad to více stížností, navrhuje rozpočtový výbor:

Slavný senáte račiž se usnésti: Návrh sen. J. Lukeše a spol. na změnu nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. dubna 1922, č. 143 Sb. z. a n. k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb. z. a. n. o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním postupuje se vládě s vyzváním, aby nařízení ono přizpůsobila dnešním změněným poměrům.

V Praze, dne 12. října 1925.

F. Jirásek v. r.,
předseda.

Dr J. Karas v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP