Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2248.

Zpráva

výboru imunitního

o žádosti zemského trestního soudu v Praze za souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Schillera pro přečin proti bezpečnosti cti (č. 12417/25 předs.).

Časopis >Tag< uveřejnil ve feuilletonu pod titulem >Ze zkušeností bývalé sociální demokratky< memoiry >kverulantky<. Autorkou memoiru byla sl. Habesohnová, která byla kdysi zaměstnána v okresní nemocenské pokladně v Ústí n. L. a před časem ze služeb pokladny odešla. Obsahem těchto memoirů uražen byl ředitel nemocenské pokladny v Ústí n. L. p. poslanec Beutel a žaloval zodpovědného redaktora časopisu >Tag< pro přečin proti bezpečnosti cti. Spor vyřízen byl mezi soukromým žalobcem a žalovaným zodpovědným redaktorem časopisu >Tag< tím, že redaktor Dr Max John dal poslanci Beutlovi satisfakci tím, že prohlásil, že inkrimovaný článek zakládá se na nesprávných informacích a dán byl do tisku v nepřítomnosti zodpovědného redaktora bez přezkoumání. O tomto vyřízení sporu uveřejnil časopis >Volksrecht<, jehož zodpovědným redaktorem jest pan senátor Niessner a vydavatelem p. senátor. Schiller, zprávu s nadpisem >Der Tag lügt< (>Tag lže<), v niž obvinil slečnu Habesohnovou ze lži, uveřejnil na doklad toho odvolání Johnovo a poznamenal, že jest z odvolání Johnova patrno, že >Tag< podnikl tažení proti okresní nemocenské pokladně na podkladě informací hysterické >kverulantky<, jež jsou kalným pramenem. Proto podala sl. Habesohnová trestní oznámení pro přestupek proti bezpečnosti cti jak proti zodpovědnému redaktorovi časopisu >Volksrecht< p. senátoru Niessnerovi, tak proti vydavateli téhož listu p. senátoru Schillerovi.

Návrh:

Imunitní výbor navrhuje, aby v této věci senát odepřel souhlas k trestnímu stíhání p. senátora Josefa Schillera pro přečin proti bezpečnosti cti.

Důvody:

Imunitní výbor se přesvědčil, že časopis >Volksrecht< sice velmi ostře kritisoval urážlivý článek soukromé žalobkyně v časopisu >Tag<, že však přece není důvodu, aby vydavatel časopisu >Volksrecht< p. senátor Schiller byl vydán k trestnímu stíhání a tím odnímán byl činnosti senátorské. Neboť soukromý žalobce měl a má možnost zjednati si satisfakci proti zodpovědnému redaktoru kol. Niessnerovi, který nemá v tomto případě imunity.

V Praze, dne 7. října 1925.

Josef Kouša v. r.,
místopředseda.

Dr Ot. Krouský v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP