Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2244.

Zpráva

výboru imunitního

o žádosti okresního soudu ve Vyšním Svídníku za svolení k trestnímu stíhání sen. Juraje Lažo pro přestupek podle §u 26 odst. 1. a 2. a §u 27 odst. 1. zák. čl. XIV/1914 (č. 12339/1925 předs.).

Senátor Juraj Lažo zřídil ve svém bydlišti Vyšním Svídniku v nepatrných rozměrech tiskárnu, v níž vyrobil několik tiskopisů, zejména brožuru o svých projevech a intervencích v senátě, kromě toho pak na zakázku dvě brožury určené pro šíření pravoslavné víry.

Okresní soud ve Vyšním Svídniku žádá za udělení souhlasu ke stíhání senátora Juraje Lažo pro přestupek dle § 26 odst. 1. a 2. a § 27 odst. 1. zákona tiskového, spáchaný dle udání tím, že senátor Juraj Lažo vydával periodický časopis >Pravoslavnij sobesědník< a tiskopis >Poslědovanie v nedělju svjatia pjatidesjatnici večera<, a konečně brožuru > Ruskomu národu na Slovensku<, na kterém časopise, respektive tiskopise uvedena byla právnická osoba neexistující, takže de facto vydavatel udán nebyl (t§ 5 tisk. zák.), a že povinný výtisk hoře uvedené brožury nezaslal státnímu zastupitelství.

Nedostatek povinného oznámení vydavatele spatřuje se v tom, že sice na tiskopise jest jako vydavatel označena >Pravoslavná missie na Slovensku<, tato missie že však není žádnou osobou právnickou, ježto nemá žádných stanov úřadem ve smyslu zákona schválených a že proto tedy de facto vydavatel ve smyslu § 5 zákona o tisku udán není.

Ohledně té okolnosti pak, že povinný výtisk brožury >Ruskému národu na Slovensku< nebyl státnímu zastupitelství zaslán, poukazuje obviněný na to, že pět výtisků této brožury bylo ihned po jejím vytištění zasláno Okresnímu úřadu ve Svídniku s tím, aby je doručil státnímu zastupitelství, a když se tak nestalo, že byl povinný výtisk této brožury ještě dodatečně a doporučeně zaslán státnímu zastupitelstvu přímo.

Vzhledem k tomu, že v tomto případě nebylo žádného úmyslu podnikati činy příčící se zákonu o tisku, že jde o nedopatření rázu více technického, jimž bude na příště vyvarováno, a že proto není vážného důvodu, aby obviněný senátor Juraj Lažo byl trestním řízením v tomto směru zdržován ve výkonu svého mandátu, navrhuje imunitní výbor, aby senát Národního shromáždění schválil toto usnesení:

Žádosti okresního soudu ve Vyšním Svídniku ze dne 17. srpna 1925 č. j. Nt 120/125 za souhlas ke stíhání senátora Juraja Lažo pro přestupek dle §u 26 odst. 1. a 2. a §u 27 odst. 1. zákona tiskového se nevyhovuje.

V Praze, dne 1. října 1925.

Dr. Ot. Krouský v. r.,
místopředseda.

Dr. Frant. Soukup v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP