Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2235.

Původní znění.

Antrag

des Senators A. Lippert und Genossen

in Angelegenheit der Elementarkatastrophe infolge der Ueberschwemmungen in den politischen Bezirken Budweis, Prachatitz, Kaplitz, Krummau, Neuhaus und Wittingau.

Vom 24. zum 25. August ging über die genannten Bezirke ein schweres, wolkenbruchartiges Gewitter nieder, wobei binnen wenigen Stunden sämtliche Bäche, sowie die Flüsse Maltsch und Moldau aus den Ufern getreten sind und den grössten Teil der Felder und Wiesen in einen grossen See verwandelt haben. Ein grosser Teil der Ernte - Weizen, Hafer und Grummet - wurden zum Teil in Mandeln, zum Teil in, Schwaden weggeschwemmt. Da der Regen mehrere Tage ununterbrochen anhielt, schwoll die Wassermenge immer mehr an und hielt grosse Gebiete über 14 Tage unter Wasser, sodass auch noch die am Felde stehenden Früchte, besonders Kartoffel und Kraut, restlos vernichtet wurden. Sehr grossen Schaden erlitten einige Landwirte, da ihňen grosse Flächen Felder, die geackert waren, ganz weggeschwemmt wurden, sodass der nackte Untergrund blossgelegt erscheint. Eine Rekultivierung dieser Flächen ist nur mit überaus grossen, Kosten möglich, teilweise ganz unmöglich. Viele Gemeinden erlitten an den Kommunikationen überaus grosse Schäden, da grosse Teile Strassen und Wege aufgerissen und zerstört wurden, deren Instandsetzung den Gemeinden infolge der schlechten finanziellen Lage unmöglich ist. Einzelne Gemeinden sind derart schwer betroffen, dass sie nicht einmal die Kartoffeln ernteten, da diese längere Zeit unter Wasser gestanden und nun gänzlich verfault sind. Von dem Umfang der Schädigungen der dortigen Landwirtschaft kann sich nur jener einen Begriff machen, der diese Schäden an Ort und Stelle gesehen hat. Daher beantragen die Gefertigten:

Der hohe Senat wolle beschliessen:

Die Regierung wird aufgefordert:

1. Nach gründlicher Untersuchung der durch diese Elementarereignisse hervorgerufenen Schäden in den, betreffenden Gemeinden eine ausgiebige Steuerabschreibung zu veranlassen,

2. Den Steueradministrationen, den Auftrag zu erteilen, dass die von den Elementarschäden betroffenen Parzellen Von der Umsatzsteuervorschreibung und Vermögens- und Vermögenszuwachsabgabe befreit werden.

3. Weiters ist zu veranlassen, dass den Geschädigten unter allen Umständen eine ausgiebige Hilfe zum Ankauf von Futterund Düngemitteln, sowie zur Wiederherstellung der beschädigten Felder und Wiesen bewilligt wird.

Dieser Antrag ist dem landw. Ausschuss und dem Budgetausschuss zur Verhandlung zu überweisen.

Prag, am 18. September 1925.

A. Lippert,

Spies, Luksch, Hübner, Zuleger, Dr. Mayr-Harting, Franke, Meissner, Hartl, Dr. Spiegel, Vetter-Lilie, Dr. Hilgenreiner.

 

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2235.

Překlad.

Návrh

senátora A. Lipperta a soudr.

stran živelní pohromy způsobené záplavami v politických okresech Budějovicích, Prachaticích, Kaplici, Krumlově, Jindřichově Hradci a Třeboni.

Ze dne 24. na 25. srpna, snesla se nad jmenovanými okresy těžká průtrž mračen, při čemž v několika hodinách všechny potoky, jakož i řeky Malše a Vltava vystoupily z břehů a přeměnily většinu polí a luk ve veliké jezero. Velká část sklizně - pšenice, oves a otavy - jednak ještě v panácích, jednak v hrstích byla odplavena. Poněvadž déšť trval nepřetržitě několik dní, spousta vody stále vzrůstala a pokrývala velké oblasti přes 14 dní vodou, takže plodiny, které ještě byly v polích, zvláště brambory a zelí, byly úplně zničeny. Velmi velké škody utrpělo několik rolníků, poněvadž jim byly zcela odplaveny velké lány polí, které byly zorány, takže zůstal holý spodek. Tyto plochy lze znovu kultivovati jen s velikým nákladem, s části to nebude možno vůbec. Mnoho obcí utrpělo nesmírně veliké škody na komunikacích, poněvadž byly strženy a zničeny velké kusy silnic a cest, jež obce pro svůj špatný finanční stav nebudou moci uvésti do pořádku. Jednotlivé obce jsou tak těžce poškozeny, že nesklidily ani brambory, poněvadž tyto byly delší dobu zatopeny vodou a nyní úplně shnily. O rozsahu škod způsobených tamnějšímu zemědělství může si učiniti představu jen ten, kdo tyto škody viděl na místě samém. Proto navrhují podepsaní:

Slavný senáte račiž se usnésti:

Vláda se vybízí:

1. Aby po důkladném vyšetření škod, způsobených živelními pohromami, nařídila v postižených obcích vydatné odpisy daní.

2. Aby nařídila berním správám, by parcely postižené živelními pohromami osvobozovaly od předpisu daně z obratu a od dávky z majetku a z přírůstku na majetku.

3. Dále budiž učiněno opatření, aby poškozeným byla za všech, okolností povolena vydatná pomoc k nákupu krmiv a hnojiva a k úpravě poškozených polí a luk.

Tento návrh přikázán budiž k projednání výboru národohospodářskému a rozpočtovému.

V Praze, dne 18. září 1925.

A. Lippert,

Spies, Luksch, Hübner, Zuleger, dr Mayr-Harting, Franke, Meissner, Hartl, dr Spiegel, Vetter-Lilie, dr Hilgenreiner.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP