Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2234.


Původní znění.

Antrag

des Senators Andreas Lippert und Genossen

in Angelegenheit der Gewährung einer ausgiebigen staatlichen Hilfe für die Behebung der in den Bezirken Bergreichenstein, Hartmannitz, Neuern, Winterberg und Schüttenhofen durch Elementarereignisse angerichteten Schäden.

Am 11. August d. J. ging in den Nachtstunden über das Gebiet der oben genannten Bezirke ein schwerer, stellenweise mit heftigem Hagelschlag verbundener Wolkenbruch nieder, der furchtbare Verwüstungen anrichtete.

Die Wiesen in den Tälern sind mit Schutt, Steinen und Baumstämmen bedeckt, ihre Reinmachung wird grosse Kosten und beträchtlichen Zeitaufwand beanspruchen. Die Heu- und Grummeternte ist auf Jahre hinaus vermindert. Die Felder sind ebenfalls durch Geröllmassen und entwurzelte Bäume stark verunreinigt, an manchen Orten haben die Wassermassen die Erde weggeschwemmt und der nackte Felsboden tritt zu Tage. Die Waldbestände sind stark gelichtet, stellenweise, wie z. B. im Amalientale haben die entwurzelten Baummassen den Bach gezwungen, sich ein anderes Bett zu graben. Brücken und Stege sind hinweggefegt, von fest und solid gebauten Brückenköpfen stehen oft nur kümmerliche Reste. So erreicht der Schaden der zerstörten Brücken im Gebiete der Stadt Bergreichenstein allein die hohe Summe von 160.000 Kč.

Strassen und Wege wurden durch die Wasser- und Schuttmassen aufgerissen. Die erst im Vorjahre mit einem grossen Kostenaufwand von 60.000 Kč hergestellte Strasse durch das schöne Amaliental ist vollkommen verkehrsunfähig geworden.

Teichdämme wurden in grosser Anzahl durchbrochen, erwähnt seien hier nur die Dämme von Bergreichenstein, Diwischow u. s. w. Die Fische wurden auf die Uferwiesen geworfen oder unter das Geröll begraben.

Teile von Häusern wurden durch die heranbrausenden Wassermassen weggerissen, viel Hab und Gut wurde durch die Fluten davongetragen.

Die Gefertigten beantragen:

1. Die Regierung möge nach gründlichen Erhebungen in den durch die oben geschilderten Elementarereignisse betroffenen Gemeinden eine ausgiebige Steuerabschreibung veranlassen,

1. den Steueradministrationen möge der Auftrag erteilt werden, die von den Elementarereignissen beschädigten Grundstücke von der Umsatzsteuer zu befreien und die Vermögens- und Vermögenszuwachsabgabe abzuschreiben,

3. möge veranlasst werden, dass den Geschädigten eine ausreichende Hilfe zum Ankaufe von Saatgut, Futter- und Dünge mitteln, sowie zur Herstellung der beschädigten Kulturflächen gewährt werde,

4. möge die Regierung durch Bewilligung von.Subventionen für die rasche Wiederherstellung der zerstörten oder beschädigten Verkehrswege sorgen.

In formaler Beziehung beantragen die Gefertigten die Zuweisung dieses Antrages dem Budget- und Landwirtschaftsausschuss.

Prag, am 22. September 1925.

A. Lippert,

Zuleger, Spies, Hübner, Dr. Mayr-Harting, Franke, Meissner, Hartl, Vetter-Lilie, Dr. Spiegel, Dr. Hilgenreiner, Luksch.

 

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2234.

Překlad.


Návrh

senátora A. Lipperta a soudr.

stran poskytnutí vydatné státní pomoci k nápravě škod, jež způsobeny byly živelními pohromami v okresech Kašperských Horách, Hartmanicích, Nýrsku, Vimperku a Sušici.

Dne 11. srpna t. r. snesla se v hodinách nočních nad územím shora jmenovaných okresů těžká, místy se silným krupobitím spojená průtrž mračen, která způsobila strašné spousty.

Louky v údolí pokryty jsou nánosem, kamením a kmeny stromů, jejich vyčistění vyžadovati bude velikých výloh a značného času. Sklizeň sena a otavy jest na celá léta zmenšena. Rovněž pole jsou silně znečistěna spoustami kamení a vyvrácených stromů, na mnohých místech odplavila voda půdu a na povrchu objevuje se holá skála. V lesních porostech způsobeny silné mezery, místy, jako na příklad v Amálině Údolí vyvrácené stromy přinutily potok, aby si vyhloubil jiné koryto. Mosty a lávky jsou smeteny, z pevně a solidně stavěných předmostí stojí namnoze jen sporé trosky. Tak dostupuje škoda na zničených mostech jen v obvodu města Kašperských Hor vysoké sumy 160.000 Kč.

Silnice a cesty rozervány byly spoustami vod a kamení. Silnice krásným Amáliným Údolím, teprve loňského roku velikým nákladem 60.000 Kč zřízená, stala se úplně nesjízdnou a neschůdnou.

Hráze rybníků byly ve velkém počtu protrženy, stůjž zde zmínka jen o hrázích v Kašperských Horách, Divišově atd. Ryby vyvrženy byly na břehy luk anebo pochovány pod kamením.

Části domů odplaveny byly spoustami vod, které s hukotem se přivalily, mnoho majetku odneseno bylo proudy.

Podepsaní navrhují:

1. Vláda nechť po důkladném vyšetření v obcích, jež právě vylíčenými živelními pohromami byly postiženy, zařídí vydatné odpisy daní,

2. berním správám udělen budiž rozkaz, aby pozemky, živelními pohromami poškozené, od daně z obratu osvobozovaly a dávku z majetku a z přírůstku na majetku odpisovaly,

3. budiž učiněno opatření, aby poškozeným poskytnuta byla vydatná pomoc k nákupu osiva, krmiv a hnojiva jakož i k úpravě poškozených kultur,

4. vláda nechť povolením subvencí pečuje o rychlé znovuzřízení zničených anebo poškozených cest.

V ohledu formálním navrhují podepsaní, aby tento návrh byl přikázán výboru rozpočtovému a národohospodářskému.

V Praze, dne 22, září 1925.

A. Lippert,

Zuleger, Spies, Hübner, dr Mayr-Harting, Franke, Meissner, Hartl, Vetter-Lilie, dr Spiegel, dr Hilgenreiner, Luksch.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP