Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2226.

Zpráva

výboru rozpočtového

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2207)

o vládním návrhu zákona,

kterým se vláda zmocňuje, aby jako rukojmí a plátce převzala státní záruku za úvěr poskytnutý Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze.

Slavný senáte!

Poválečné poměry zavinily, že Zástavní a půjčovní úřad v Praze pracuje ještě se schodky, poněvadž na krytí režie ústavu toho nestačí poplatky, stranami placené, a zvyšování úrokové míry nad 15% není z důvodů národohospodářských přípustno Zástavní úřad opatří si vyšší provozovací kapitál v částce asi 8,000.000 Kč na nižší úrok a bude pomocí jeho krýti pak svoji režii. Věřitel požaduje ručení státu za tuto výpůjčku a vláda, uznávajíc národohospodářskou důležitost tohoto úřadu, navrhla Národnímu shromáždění převzetí záruky státem za tuto výpůjčku.

Poslanecká sněmovna ve schůzi dne 15. července 1925 dotyčnou osnovu zákona schválila a rozpočtový výbor z důvodů svrchu uvedených navrhuje slavnému senátu schválení osnovy zákona ve znění souhlasném s usnesením poslanecké sněmovny, obsaženém v sen. tisku č. 2207.

V Praze, dne 22. září 1925.

Ferd. Jirásek v. r.,
předseda.

Dr J. Karas v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP