Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2218.

Původní znění.

Odpověď

předsedy vlády na interpelaci senátora dr Mayr-Hartinga a soudr. stran oslavy Husovy (tisk čís. 2187).

Ve věci výše uvedené interpelace odkazuje vláda na svou odpověď danou na interpelaci senátora Klofáče a soudr. (tisk 2211), v níž je celá zaležitost papežského Msgre Marmaggiho osvětlena a stanovisko vlády precisováno.

V Praze dne 17. září 1925.

Předseda vlády:

Švehla v. r.

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2218.

Překlad.

Antwort

der Regierung auf die Interpellation des Senators Dr. Mayr-Harting und Genossen betreffend die Husfeier (Druck Nr. 2187).

In Angelegenheit der oben angeführten Interpellation verweist die Regierung auf ihre Beantwortung der Interpellation des Senators Klofáč und Genossen (Druck Nr. 2211), in welcher die ganze Angelegenheit des päpstlichen Nuntius Msgre Marmaggi beleuchtet und der Standpunkt der Regierung präzisiert ercheint.

Prag, am 17. September 1925.

Der Vorsitzende der Regierung:

Švehla m. p.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP