Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2217.

Odpověď

vlády na interpelaci senátora dr Jána Kovalika a spol. v záležitosti odcestování pana nuncia Marmaggiho (tisk čís. 2185).

Ve věci výše uvedené interpelace odkazuje vláda na svou odpověď danou na interpelaci senátora Klofáče a soudr. (tisk 2211), v níž je celá záležitost papežského nuncia Msgre Marmaggiho osvětlena a stanovisko vlády precisováno.

V Praze dne 17. září 1925.

Předseda vlády:
Švehla v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP