Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2216.

Původní znění.

Odpověď

vlády na interpelaci senátora Niessnera a soudr. stran odjezdu nuncia Marmaggiho (tisk. čís. 2183).

Ve věci výše uvedené interpelace odkazuje vládla na svou odpověď danou na interpelaci senátora Klofáče a soudr. (tisk 2211), v níž je celá záležitost papežského nuncia Msgre Marmagiho osvětlena a stanovisko vlády precisováno.

V Praze dne 17. září 1925.

Předseda vlády:

Švehla, v. r.

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2216.

Překlad.

Antwort

der Regierung auf die Interpellation des Senators Niessner und Genossen betreffend die Abreise des Nuntius Marmaggi (Druck Nr. 2183).

 

In Angelegenheit der oben angeführten Interpellation verweist die Regierung auf ihre Beantwortung der Interpellation des Senators Klofáč und Genossen (Druck Nr. 2211), in welcher die ganze Angelegenheit des päpstlichen Nuntius Msgre Marmaggi beleuchtet und Standpunkt der Regierung präzisiert erscheint.

Prag, am 17. September 1925.

Der Vorsitzende der Regierung:

Švehla m. p.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP