Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2215.

Zpráva

I. národohospodářského výboru,

II. rozpočtového výboru

o návrhu senátorů Hladíka, Linka, Starka a soudruhů (tisk 2160) na poskytnutí podpor za příčinou škod, způsobených živelními katastrofami.

Začátkem měsíce června 1925 postiženy byly těžce četné obce okresů libereckého, jabloneckého, Mariánských Lázní a Falknova průtrží mračen a krupobitím.

Rovněž v květnu postiženy byly okres krnovský a bruntálský.

Rozsah katastrofy a vzniklých škod vyžadují bezodkladné a vydatné pomoci.

Národohospodářský výbor pojednav ve schůzi dne 16. září 1925 o návrhu sen. Hladíka a soudr. v této věci podaném navrhuje slavnému senátu, aby se usnesl takto:

Vládě se ukládá: Budiž postiženým poskytnuta vydatná pomoc státní a povoleny přiměřené odpisy daní. Dále buďtež provedeny potřebné úpravy řek v dotyčných územích.

V Praze dne 16. září 1925.

Josef Petřík v. r.,

místopředseda.

F. Hybš v. r.,

zpravodaj.

II.

Rozpočtový výbor senátu ve schůzi konané dne 17. září 1925 usnesl se připojiti k usnesení národohospodářského výboru senátu u vědomí, že vláda republiky Československé v nejbližší době předloží zvláštní zákon na poskytnutí státní pomoci zemědělcům v krajích postižených živelními pohromami v roce 1925.

V Praze dne 11. září 1925.

Ferd. Jirásek v. r.,

předseda.

Jos. V. Klečák v. r.,

zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP