Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2213.

Zpráva

I. výboru národohospodářského,

II. výboru rozpočtového

o návrhu senátora Knesche a soudruhů (tisk 2154) na vyšetření škod a provedení nouzové akce pro rolníky, těžce poškozené katastrofální průtrží mračen v okresu Rokytnice v Orlických Horách.

I.

Dne 6. května 1925 snesla se nad okresem rokytnickým veliká bouře s krupobitím a průtrží mračen, která způsobila ohromné škody na osení, lukách a ornici.

Národohospodářský výbor jednal ve schůzi dne 16. září 1925 o návrhu sen. Knesche a soudr. v této věci podaném a navrhuje slavnému senátu, aby se usnesl takto:

Vládě se ukládá, aby poskytla postiženým vydatnou pomoc a povolila daňové úlevy.

V Praze, dne 16. září 1925.

Josef Petřík v. r.,

místopředseda.

F. Hybš v. r.,

zpravodaj.

II.

Rozpočtový výbor na základě usnesení svého ze dne 17. září 1925 vřele doporučuje, aby poškozeným zemědělcům v okresu rokytnickém v Orlických Horách v důsledku katastrofální průtrže mračen, poskytnuta byla vydatná pomoc v každém ohledu a v době nejkratší.

V Praze, dne 17. září 1925.

Ferd. Jirásek v. r.,

předseda.

Jos. V. Klečák v. r.,

zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP