Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2211.

Interpelace

sen. V. Klofáče a soudr. na předsedu vlády o nepřátelském projevu papežské stolice.

Odjezd papežského nuncia z Prahy provázen jest tiskem strany lidové výklady, že stal se z nařízení papežské stolice pro účast pana presidenta republiky, předsedy vlády a jejích členů na oslavě památky Mistra Jana Husa. Projev papežské stolice takto zahrocený proti představitelům československého státu jest jednání neobvyklé v mezinárodních stycích, porušující svrchovanost našeho státu, zasahující neprávem do vnitřních poměrů naší republiky a úmyslně vyvolává konflikty uvnitř našeho státu.

Památka mistra Jana Husa, po staletích poprvé oficielně státem uznaná a uctěná, jest všemu národu posvátná a zásady Husovy a oběť jeho života tak pronikly v duši českého lidu, že každé hrubé dotčení Mistra Jana Husa jest lidu našemu nepromíjitelnou urážkou nejsvatějších jeho citů.

Hluboce uraženi a dotčeni bezpříkladným nepřátelským projevem zástupce papežské stolice proti panu presidentu republiky, předsedovi vlády a členům vlády, tážeme se pana předsedy vlády:

1. Může-li vláda podati uspokojivé vysvětlení o příčinách náhlého a demonstrativního odjezdu papežského nuncia monsignora Marmaggiho z Československé republiky.

2. Jak hodlá vláda odpověděti na vměšování papežské stolice do vnitřních poměrů našeho státu a zjednati zadostučinění za urážky vylíčeným postupem způsobené československému státu, panu presidentu republiky, předsedovi vlády a členům vlády.

3. Zda vláda jest ochotna odvolati zástupce našeho státu od Vatikánu.

4. Zda vládla je ochotna co nejrychleji předložiti Národnímu shromáždění osnovy zákonů o odluce církví od státu.

V Praze dne 8. července 1925.

V. Klofáč,

F. Šťastný, dr Veselý, Holý, Č. Jos. Lisý, dr Herben, dr Klouda, dr Ot. Krouský, R. Pánek, dr Krejčí, Klečák,


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP