Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2207.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu (tisk 5254) zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby jako rukojmí a plátce převzala státní záruku za úvěr poskytnutý Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze (tisk 5271).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 360. schůzi dne 15. července 1925 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne . . . . . . . . . . . . 1925,

kterým se vláda zmocňuje, aby jako rukojmí a plátce převzala státní záruku za úvěr poskytnutý Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1

Vláda se zmocňuje, aby převzala jménem státu jako rukojmí a plátce záruku do výše 8,000.000 Kč (osm milionů korun československých) za zápůjčky, které peněžní ústavy poskytnou Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Jeho provedením pověřují se ministři vnitra a financí.


Tomášek
v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

J. Marek v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP