Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2202.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti soudní stolice v Hustu za svolení k trestnímu stíhání sen. Ivana Bodnára pro přečin § 14 č. 1 zákona na ochranu republiky (č. 12022/25 předs.).

Na základě trestního oznámení policejního komisařství v Hustu z 5. května 1925 č. j. 3951 jest jmenovaný člen Národního shromáždění podezřelý, že dne 1. května t. r. v Hustu veřejně na táboru lidu pobuřoval:

a) proti demokraticko-republikánské formě státu slovy: >Trpěti to však dále nelze, budeme bojovat vší silou až do poslední kapky krve, pokud nesvalíme nynější buržoustský režim a vládu. Přejeme si a požadujeme, aby toto >ruské peklo< bylo zde také, chceme, aby toto bylo co nejdříve uskutečněno a také bude uskutečněno.<

b) proti ústavní jednotnosti státu slovy:

>Jménem veškerého zdejšího národa bez ohledu na národnost a náboženství prohlašuji, že jako v r. 1919, prohlašujeme nyní opětně připojení se k Ukrajině a chceme toto.<

Podle názoru soudní stolice v Hustu zakládá tento čin přečin podle § 14, č. 1. zákona č. 50/1923.

Imunitní výbor uváživ, že není v tomto případě žádné příčiny, pro kterou by měla býti chráněna imunita jmenovaného senátora, usnesl se navrhnouti senátu, aby žádosti soudní stolice v Hustu za vydání sen. Ivana Bodnára pro přečin § 14, č. 1. zákona na ochranu republiky bylo vyhověno a aby senát se usnesl, že svoluje ku stíhání jmenovaného senátora pro naznačený přečin, spáchaný řečí na táboru lidu dne 1. května t. r. v Hustu konaném.

V Praze, dne 13. července 1925.

Josef Kouša v. r.,
místopředseda.

Dr Stránský v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP