Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2201.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti okresního soudu v Žilině za souhlas k trestnímu stíhání senátora Juraja Dúrčanského pro přečin podvodu podle § 50 tr. nov. z r. 1908 a § 380 tr. z. (č. 12053/25 předs.).

Okresní soud v Žilině podal předsednictvu senátu toto oznámení: V trestnej věci proti Jurajovi Dúrčanskýmu štátne zastupitelstvo v Trenčíne St. 2235/24 učinilo tunajšiemu súdu návrh na potrestanie Juraja Dúrčanskýho, člena zákonodárného sboru a to senátu, pro prečin podvodu, naznačený v § 50 tr. n. z r. 1908, § 380 tr. z. a § 9 zák. č. 471/21 Sb. z. a n., ktorý tak mal spáchati, že v lete r. 1924 v Žiline predstíral Žofiu Hodasovej, že jej opatrí cestovný pas do Ameriky, že má cestu cielom intervencie do Prahy a spät nemôže použiť mu ako senátorovi patriacej volnej jazdenky, ale že ponevač cestuje v súkromej záležitosti, musí platiť plné jazdné, dal si od nej zaplatiť 730 Kč, že pas neobstaral, použil volnej jazdenky a že takto za tým cielom, aby sebe bezprávny majetkový osoh získal, Žofiu Hodasovú v omyl uviedol a týmto jej majetkovú škodu obnos 100 Kč prevyšujúci zapričinil.

V této skutkové podstatě shledává státní zastupitelství podezření přečinu podvodu a žádá proto okresní soud v Žilině za udělení souhlasu k trestnímu stíhání sen. Dúrčanského.

Imunitní výbor uváživ, že je v zájmu samého senátora Dúrčanského, aby mu byla poskytnuta příležitost k očištění se od takového obvinění, usnesl se navtrhnouti senátu, aby dal souhlas k shora naznačenému stíhání jmenovaného senátora.

V Praze, dne 13. července 1925.

Josef Kouša v. r.,
místopředseda.

Dr Stránský v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP