Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1924.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1795.

Usnesení poslanecké sněmovny

k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 3897) o vládním

návrhu zákona,

kterým se mění ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení (tisk 4364).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 243. schůzi dne 14. prosince 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne . . . . . . . . . . . . . .,

kterým se mění ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Na místo § 295 tr. ř. zák. čl. XXXIII. z roku 1896, na místo druhé a třetí věty § 228 trestního řádu ze dne 23. Května 1873, č. 119 ř. z. a na místa prvního a druhého odstavce § 257 vojenského trestního řádu ze dne 5. července 1912, č. 131 ř. z. a zák. čl. XXXIII. z roku 1912 nastupuje toto ustanovení:

Přístup k veřejnému hlavnímu líčení může býti odepřen osobám, které byly opětovně trestány pro zločin proti bezpečnosti života, mravnosti nebo majetku.

Přístupu k veřejnému hlavnímu, líčení nemají osoby nezletilé, leč že toho vyžaduje účel jejich studia na vysoké škole, osoby ozbrojené, ačli nejsou povinny nositi zbraň podle své služby.

Čl. II.

Zákon nabude účinnosti patnáctého dne po vyhlášení a provedení jeho se ukládá ministrům spravedlnosti a národní obrany.

Tomášek, v. r.,
předseda.

Dr. Jan Říha,
sněmovní tajemník.v. r.,

Bradáč, v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP